deontologie

EDDY DANIELS – De PS ziet haar ethische verdorvenheid als een ongelukje en verklaart zich nu weer maagdelijk. Het VRT-middagjournaal verdoezelde dit met een valse vertaling. Meteen daarna werd het item verwijderd.

MARC VAN IMPE - Waarom bleef dokter Stefaan Van Gool na 2014 nog meer dan een jaar, tot september 2016, verbonden aan de KU Leuven? Wetenschappelijke integriteit is als maagdelijkheid, je kan niet een beetje onbevlekt zijn.

EDDY DANIELS – Gefrustreerde autochtonen specialiseren zich in het vergiftigen van menselijke relaties; met cowboyverhalen die ofwel uit de context gerukt ofwel dik overdreven zijn. De ‘kwaliteitspers’ moedigt dit aan.

MARC VAN IMPE - Wat heeft het voor zin, de mooiste en de beste medische deontologie, wanneer die bij het groot huisvuil wordt gezet?

MARC VAN IMPE - De privacy van elektronisch patiëntendossiers is in Leuven en elders niet echt optimaal gbeschermd. Wat zit daarachter?

PIERRE THERIE - Er zijn soms discussies die je best met enige zin voor humor leest. Dat overkwam een lezer van DS die een journaliste van de krant wees op een fout in een artikel over de staatsschuld.

GERARD DE BEUCKELAER - Vorsten genieten vandaag van het twijfelachtige privilege dat zij geen mensenrechten meer bezitten, hun privé-leven mag, al dan niet gefantaseerd, te grabbel worden gegooid.

Subscribe to RSS - deontologie