De Tijd

PIERRE THERIE - ‘Parijse bom onder N-VA-model’, schrijft Bart Sturtewagen in De Standaard (27/11). Zijn conclusie: ‘Onze buurlanden geloven niet meer dat de verwaseming van België onschadelijk is.’

RUDI DIERICK – Klaag eens vijf brieven lang bij een top-ambtenaar. Wie zou dat doen? Wel ja, De Gucht dus wel en hij kreeg, na lang aandringen, nog zijn zin ook. Alles samen weer een deuk voor onze democratie.

PIERRE THERIE – Franstalige partijprogramma's worden niet becijferd. Nochtans hebben de Franstalige partijen minstens even grote invloed als de Vlaamse op het federaal beleid.

Subscribe to RSS - De Tijd