cumul

R. DIERICK – Bij deze verkiezingen speelde de pers weer haar gekende rol: tikje oppervlakkig, zelden met oog voor reële kosten en baten van het beleid en de voorstellen, en geregeld partijdig.

CHRISTOPHE VAN GHELUWE –De meeste burgers zijn tegen cumul van mandaten, maar vooral de klassieke partijen, met de sp.a op kop, zijn ware kampioenen in die kwalijke praktijk.

LUC RYCKAERTS – Veel burgers klagen over cumul van politieke mandaten en over de hoge vergoedingen van politici. Maar voor de sp.a, CD&V en Open Vld is er geen vuiltje aan de lucht.

GERARD DE BEUCKELAER - Eigenlijk zitten er, voor de burgers, indirect wel enkele voordelen aan Cornu's weigering om zijn cumuls te laten vallen.

RUDI DIERICK - Francine Swiggers, één van de architecten van het Dexia-debacle krijgt controle over de controle op zichzelf, via de Nationale Bank en als vereffenaar van Arco.

Subscribe to RSS - cumul