cultuurbeleid

Met zijn 'Brief aan Jozef Deleu, cultuurdrager & -kanunnik' maakt BART HAERS genadeloos gehakt van de arrogantie van de zelfverklaarde kunstkanunniken.

JAAK PEETERS - Een goede samenleving moet meer zijn dan een waarin je rijk kunt worden. N-VA moet daarom goed toekijken dat de cultuurpolitiek niet ongemerkt in liberale richting doorschuift.

GERARD DE BEUCKELAER – De nieuwe Vlaamse minister voor cultuur moet de knip op de beurs houden. Even nadenken over het cultuurbudget en de bedoeling van subsidies kan dus geen kwaad.

Subscribe to RSS - cultuurbeleid