CO2

ROB LEMEIRE – Greenpeace juicht de Duitse Energiewende toe, en zegt dat een klimaatbeleid en een kernuitstap niet tegenstrijdig zijn. Het is zo gefixeerd op hernieuwbare technologie dat het de nadelen daarvan niet meer kan zien.

GERARD DE BEUCKELAER – De Klimaatconferentie in Parijs is er uit geraakt, denken we. Ze heeft daarvoor een eeuwenoude methode van het Pools parlement toegepast, denken we eveneens. Maar we denken wel eens dingen die in de realiteit anders zijn.

ROB LEMEIRE – armoede zou de oplossing kunnen zijn voor klimaatrampen, aldus Knack. Het is echter net de rijkdom van de mens die de klimaatdoden door de tijden heeft doen dalen met een factor vijftig. Deze trend kan nog voortgezet worden, maar dan enkel als arme landen rijker worden, iets wat vandaag niet kan zonder meer CO2 uit te stoten.

RUDY BERKVENS en ROB LEMEIRE – Het smogalarm bleek aanleiding om het ook over de klimaatopwarming te hebben. Enkele 'experten' en vele media suggereerden een verband tussen die twee, maar die is er niet.

Subscribe to RSS - CO2