Charlie Hebdo

GERARD DE BEUCKELAER – Wij verwachten van onze media informatie en duiding. We krijgen geen van beide in aanvaardbare kwaliteit. De mechanismen daarachter zijn soms nogal bizar. Maar het is gevaarlijker dan het lijkt.

PIERRE THERIE - Is 7 januari 2015 een dag waarop Europa wakker schoot? Na de eerste unanieme reacties van afschuw over de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo, leek het alsof iedereen slachtoffer was van enkele losgeslagen islamisten.

JAN GULDENTOPS – Tegenover de barbarij van de aanslag op Charlie Hebdo, moeten we des te overtuigder strijden voor de vrije meningsuiting, voor onze democratische idealen, voor universele mensenrechten, en tegen het islamisme.

Subscribe to RSS - Charlie Hebdo