Canvas

EDDY DANIELS – Rik Coolsaet verspreidt bij ons een Doctrine die ook verdedigd wordt door de Centrale Moskee in het Jubelpark: het jihadisme is onze fout. Radicale jongeren zijn de slachtoffers van ‘onze’ discriminatie.

Ingezonden brief aan VRT-journaliste Kathleen Cools

PIERRE THERIE - Is 7 januari 2015 een dag waarop Europa wakker schoot? Na de eerste unanieme reacties van afschuw over de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo, leek het alsof iedereen slachtoffer was van enkele losgeslagen islamisten.

Subscribe to RSS - Canvas