belastingontduiking

DOMNIQUE DE WITTE - EU is het beu dat de Amerikaanse techreuzen hier een grote omzet draaien, veel winst maken, maar nauwelijks enige belasting betalen. Het wil ze nu op zakencijfer belasten, niet op hun winst.

LUC RYCKAERTS – Betalen bedrijven nu wel of niet voldoende belastingen? Volgens de PVDA absoluut niet. Die partij strooit gretig voorbeelden van grote ontduikers rond. Maar enkele van die verhalen rammelen. Pure demagogie.

L. RYCKAERTS & R. DIERICK – Apple is kwaad vanwege de 13 miljard die ze Ierland moet betalen. Maar dit geval staat symbool voor de strijd die de OESO en de EU voeren tegen het kapot eroderen van de billijke verdeling van de collectieve lasten. Dat is de werkelijke uitdaging.

JAAK PEETERS - Er is waait dezer dagen weer een hyperige wind doorheen onze journalistieke wereld. Men heeft ontdekt dat veel welgestelde personen fiscaal uitwijkgedrag vertonen. Thans is Panama aan de beurt. Maar dit is universeel en bovendien is de verontwaardiging van de pers nogal dubbelzinnig.

LUC RYCKAERTS – Ambtenaren Financiën van de Europese vakbond 'UFE' zijn kwaad op politici die massaal belastingontwijking en -ontduiking gedogen. Of is 'woest' een beter woord?

RUDI DIERICK – Klaag eens vijf brieven lang bij een top-ambtenaar. Wie zou dat doen? Wel ja, De Gucht dus wel en hij kreeg, na lang aandringen, nog zijn zin ook. Alles samen weer een deuk voor onze democratie.

Subscribe to RSS - belastingontduiking