banken

R.DIERICK – Zoals geweten sloot Ijsland al een twintigtal bankiers op. En Groot-Brittannië verstrengt nu de straffen voor bankiers die banken in gevaar brengen. Maar hoe zit het daarmee in ons land?

Is massaal bedrog en fraude in bepaalde grote banken onuitroeibaar zolang gevangenisstraffen uitblijven? vraagt Express.be zich af.

RUDI DIERICK – Is ons spaargeld morgen veilig? Alvast de Belgische bankenhervorming zal het verschil niet uitmaken: nodeloos zwak en soms te streng.

RUDI DIERICK - De Belgische bankenhervorming moest, samen met een Europees luik, het vertrouwen in ons bancaire systeem herstellen. Maar het Belgische luik blijft nodeloos zwak en te streng tegelijk.

JEF VUCHELEN - De financiële crisis kostte België al zo’n 25 miljard euro. Dexia, Ethias, Arco en Gemeentelijke Holding tekenen voor 2/3de daarvan. Maar leerden onze banken en politici ondertussen hoe ze dat in de toekomst kunnen vermijden? Waarom worden verantwoordelijken hier niet gesanctioneerd, maar elders wel?

Subscribe to RSS - banken