Assad

MARC RABAEY – De Bron heeft al een aantal artikels over Syrië gepubliceerd. Aan de hand van drie beeldreportages tonen we aan dat de mainstream media een loopje met de objectiviteit nemen.

GERARD DE BEUCKELAER – De ontwikkelingen in Syrië worden toenemend onoverzichtelijker en bedreigender. Maar misschien bekijken wij, hier in West Europa, de situatie wel te oppervlakkig en te emotioneel. Wagen we eens een nuchtere analyse.

KATRIEN SPRUYT - De oorlog in Syrië is geen rebellie maar een invasie van jihadi’s. Grote delen van de Syrische bevolking steunen nog steeds Assad, alleen al wegens afkeer van een salafistische dictatuur.

PIERRE THERIE - De burgeroorlog in Syrië die zoveel internationale beroering veroorzaakt is geen echte verrassing. Toen de Westerse Mogendheden de kaart van het Midden Oosten hertekenden hielden ze onvoldoende rekening met de interne verdeeldheid onder moslims.

EDDY DANIELS - Het eerste wat sneuvelt in een oorlog is de waarheid, omdat alle partijen verhalen rondstrooien. De beschuldigingen tegen Assad moeten daarom ernstiger onderzocht worden dan Obama blijkbaar van zin is.

EDDY DANIELS - Update: Een persbericht uit Rusland stelt dat de video’s over de gasaanval in Syrië een dag op voorhand waren klaargemaakt. We kunnen dit niet bevestigen of ontkennen, maar geven het ter overweging.

Subscribe to RSS - Assad