antiracisme

ROB LEMEIRE – Een betwistbaar onderzoek naar allochtonen laat zelfverklaarde antiracisten de Vlaming alweer als racistisch afschilderen. Nochtans valt dat goed te doorprikken.

EDDY DANIELS - Nadat Liesbeth Homans de stem van het volk liet klinken, zoeken de ‘antiracisten’ naar argumenten om de bange blanke man weer met schuldgevoelens op te zadelen. Zij citeren dus een rapport selectief.

ROB LEMEIRE - Liesbeth Homans kreeg de ‘antiracisten’ over zich heen. Hun reactie werd niet bepaald door de ratio maar door een psychologische hang naar zuiverheid. Uit pure angst, geven ze zich over aan bezweringsformules.

Subscribe to RSS - antiracisme