Sociaal

RUDI DIERICK – De laatste weken toonden enkele socialisten – in casu , Rudy De Leeuw, Kurt De Loor en Jean-Pierre Goossens – een toch wel bizarre houding tegenover fundamentele democratische principes.

MARTHA HUYBRECHTS – Geen wonder dat er zoveel stakingen zijn bij de NMBS: de vakbonden krijgen er enorme subsidies! Moet de wet geen ernstig overleg én evenredigheid en redelijkheid opleggen voor een staking kan?

LUC RYCKAERTS – De ACW veranderde van naam, wordt een netwerk en de band tussen de leden ervan zou losser worden. Maar waar wil deze mega-lobby nu eigenlijk heen? Enkele tekenen voorspellen weinig beterschap.

JAN JANSSENS – Sinds Verhofstadt de PVV omvormde in ‘VLD’ en Open Vld sloegen veel organisaties dezelfde weg in. Oude gewaden werden afgelegd en nieuwe kleren werden aangetrokken. Maar veranderde dat ook de inhoud?

Het grote, postmoderne onbehagen (1)
ROB LEMEIRE – de postmoderne tijd wordt gekenmerkt door een eenzijdig instrumentele visie op arbeid, en dat is contraproductief. Een organische aanpak op mensenmaat zou hier soelaas kunnen bieden.

ROB LEMEIRE – aankondiging van een reeks artikels over het groeiende onbehagen in de postmoderne tijd. Het ideologische debat is hier inherent blind voor, aangezien links en rechts beiden uitgaan van een beperkt mensbeeld.

RUDI DIERICK – Dat sommigen quota op de arbeidsmarkt vragen, verwondert niet. Maar dat CD&V en SP.a 'slimme streefcijfers' vragen, dat baart zorgen. Er bestaat immers geen succesvol voorbeeld van in bedrijven.

RUDI DIERICK – Het debat en de misleiding rond de middelentoets en uitkeringen leidt de aandacht naar het wezen van het solidariteitsbeginsel: wie heeft recht op die solidariteit? Hoever moet dat gaan en wat staat daar tegenover?

ROB LEMEIRE is verwonderd in Brussel bij het zien van zoveel Zoniërs, een pas ontdekte indianenstam uit het Zoniënwoud, met hun gezichtstatoeages en oorlelrekkende oorringen.

MARC ERNST wees op zijn Facebook-pagina op enige verwarring over wat de N-VA nu wel zegt, of niet. De huidige OCMW-wet blijkt, vergeleken daarmee, niet min. Overgenomen met toestemming van de auteur.

Pages

Subscribe to RSS - Sociaal