Politiek

MARC RABAEY - De ‘eerste politieke Belgen’ namen het gedachtegoed van Rousseau aan. Dat laat geen echt federaal systeem toe. Daarom is België gedoemd om te sterven.

KRISTIAAN DE COCK - Toppolitici hebben het moeilijk met de inspraak van burgers. Dat ze dikwijls zelf oorzaak zijn van de moeilijke besluitvorming en daarbij niet eens de grondwet respecteren lijkt geen probleem te zijn.

PIERRE THERIE - Hoeveel mislukkingen kan de overheid zich nog permitteren? Met een door de Belgo-Brusselse lobby opgedrongen nationale voetbaltempel op de Heizel gaan we een zoveelste vaudeville tegemoet.

PIERRE THERIE - Hoeveel mislukkingen kan Vlaanderen zich nog permitteren? Met een door de Belgo-Brusselse lobby opgedrongen nationale voetbaltempel op de Heizel gaan we een zoveelste vaudeville tegemoet.

EDDY DANIELS - Na het orthodoxe deel van de Antwerpse joden, kiezen nu ook een aantal opinieleiders van de Marokkaanse gemeenschap voor segregatie.

ANDREA CUYPERS - Veiligheid voor fietsers blijft een heikel thema. De Fietsersbond vraag een verdere verlaging van de maximumsnelheden. Maar is dat wel de beste aanpak?

EDDY DANIELS - Na het orthodoxe deel van de Antwerpse joden, kiezen nu ook een aantal opinieleiders van de Marokkaanse gemeenschap voor segregatie.

EDDY DANIELS - Marokkaanse Verenigingen zetten een eigen school op in Borgerhout, Ikra. Wettelijk is daar niets op tegen, maar het doet wel denken aan het Zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok.

KATRIEN SPRUYT - De oorlog in Syrië is geen rebellie maar een invasie van jihadi’s. Grote delen van de Syrische bevolking steunen nog steeds Assad, alleen al wegens afkeer van een salafistische dictatuur.

RUDI DIERICK - Discriminatiebestrijding is geen prioriteit in dit land. Zolang de electorale achterban van bepaalde partijen niet gestoord wordt en discriminatie van Vlamingen in Brussel niet vervolgd kan worden lijkt alles OK.

Pages

Subscribe to RSS - Politiek