Maatschappij

GERARD DE BEUCKELAER - In China worden de duiven niet gelost maar aangeslagen. Maakt niet uit, het zijn Belgische duiven. Het debat over onze identiteit wordt daardoor, ondanks Verhofstadts afkeuring, weer aangezwengeld.

EDDY DANIELS - Een ACV-secretaris in Brussel is gevoelig voor de sociale realiteit van islamisering van openbare diensten. Een Groen-ideoloog veroordeelt zijn bezorgdheid meteen als ‘een schande’.

MARC RABAEY - De ‘eerste politieke Belgen’ namen het gedachtegoed van Rousseau aan. Dat laat geen echt federaal systeem toe. Daarom is België gedoemd om te sterven.

KRISTIAAN DE COCK - Toppolitici hebben het moeilijk met de inspraak van burgers. Dat ze dikwijls zelf oorzaak zijn van de moeilijke besluitvorming en daarbij niet eens de grondwet respecteren lijkt geen probleem te zijn.

EDDY DANIELS - Na het orthodoxe deel van de Antwerpse joden, kiezen nu ook een aantal opinieleiders van de Marokkaanse gemeenschap voor segregatie.

EDDY DANIELS - Na het orthodoxe deel van de Antwerpse joden, kiezen nu ook een aantal opinieleiders van de Marokkaanse gemeenschap voor segregatie.

EDDY DANIELS - Marokkaanse Verenigingen zetten een eigen school op in Borgerhout, Ikra. Wettelijk is daar niets op tegen, maar het doet wel denken aan het Zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok.

EDDY DANIELS - Een vijftienjarige kan zijn eigen keuzes maken, maar dat mag onder toezicht gebeuren. Giel hoeft niet naar India te gaan om een goede boeddhistische opleiding te vinden.

JOHN DE WIT - De douane startte de voorbije week een gigantische strafzaak tegen twaalf beklaagden van Omega Diamonds. Ze werd al meteen uitgesteld. Heeft ons land die sjoemelende sector echt nog nodig?

EDDY DANIELS - Sinds de nieuwe paus aangetreden is, ontvouwt het Vaticaan een mediageniek offensief rond zijn nederigheid dat moet verbergen dat hij zijn verantwoordelijkheid niet opneemt. Nu zelfs met een R4.

Pages

Subscribe to RSS - Maatschappij