Maatschappij

HUMOR - Gelukkig ontwikkelde de bevolking een grote solidariteit tegen de Duitse bezetter

FRANS CROLS - TeKos publiceert zijn 150ste nummer. Het conservatieve blad voor de Lage Landen heeft een lange adem.

FRANS CROLS - Bieden Kompany en Lukaku als geslaagde rolmodellen één goede reden waarom Brussel veel meer middelen zou moeten krijgen? Of verbergt dat argument eerder enkele hardnekkige problemen?

EDDY DANIELS - Lieven Verstraeten begrijpt het verschil niet tussen homofobie en kritiek op het homohuwelijk.

EDDY DANIELS - De islam is de meest resistente ideologie van de planeet. Dat maakt de zogeheten Arabische Lente extreem gecompliceerd. Toch is er hoop. Ook de Franse Revolutie had vijftien jaar nodig om tot rust te komen, en dan nog duurt de polarisering voort tot vandaag. Echt optimisme is maar mogelijk als Turkije onder Erdogan op koers blijft.

RUDI DIERICK - Transparancy International (TI) onderzocht corruptie wereldwijd. Meer dan 114,000 personen in 107 landen werd gevraagd naar hun mening over corruptie. Het signaleert een wereldwijde toename.

EDDY DANIELS - Het bezoek van de nieuwe paus aan Lampedusa was een menselijk gebaar, maar ook niet meer dan dat. Feitelijk geeft het de limieten aan van diens mediageniek programma: de voorwaarde voor solidariteit wordt ondermijnd door omkering van oorzaak en gevolg.

EDDY DANIELS - Vijf senatoren willen islamofobie buiten de wet stellen. De enige ernstige reactie aan Vlaamse kant kwam van Etienne Vermeersch. Dat leidde tot een tv-debat waarin Bert Anciaux de ethicus uitschold voor ‘zeveraar’. P-Magazine organiseerde in de slipstream van dit beschamend debat een ernstig gesprek van Vermeersch met Selahatin Koçak.

PIERRE THERIE - Iedereen lijkt wel voor de democratie en de daarbij horende seculiere staat? Maar wat met grote groepen die dat afwijzen?

RUDI DIERICK - Een BTW-fraudeur werd schuldig bevonden, maar niet veroordeeld tot enige straf. 10 M€ kwijt! Die bizarre uitspraak legt de vinger op een etterende wonde in onze rechtsstaat: het Gerecht werkt inefficiënt en miskent maatschappelijke noden.

Pages

Subscribe to RSS - Maatschappij