Maatschappij

ROB LEMEIRE - Twee ideologische kampen staan tegenover elkaar en beroepen zich allebei op de wetenschap: klimaatalarmisten en klimaatsceptici. Beide voorspellen een ramp. Maar het ene mag dat doen, het andere niet.

RUDI DIERICK - Academische migratiespecialisten maken ons wijs dat het de gevolgen van migratie zijn, die de oorzaken zijn van de drama’s. Ondertussen moet ‘onze kustvaart' de sukkelaars uit zee vissen.

EDDY DANIELS - Om de slavenarbeid in de islamitische oliestaten te duiden heeft HNB een ‘nazi’ opgediept. Die tien was toen de oorlog ten einde liep.

EDDY DANIELS - Onze mainstream-pers ontdekte eindelijk dat de Arabische oliestaten slavendrijvers zijn. Een link met de godsdienst is evenwel taboe. Liever wordt Adolf nog maar eens uit zijn graf gehaald.

GERARD DE BEUCKELAER - In China worden de duiven niet gelost maar aangeslagen. Maakt niet uit, het zijn Belgische duiven. Het debat over onze identiteit wordt daardoor, ondanks Verhofstadts afkeuring, weer aangezwengeld.

EDDY DANIELS - Een ACV-secretaris in Brussel is gevoelig voor de sociale realiteit van islamisering van openbare diensten. Een Groen-ideoloog veroordeelt zijn bezorgdheid meteen als ‘een schande’.

MARC RABAEY - De ‘eerste politieke Belgen’ namen het gedachtegoed van Rousseau aan. Dat laat geen echt federaal systeem toe. Daarom is België gedoemd om te sterven.

KRISTIAAN DE COCK - Toppolitici hebben het moeilijk met de inspraak van burgers. Dat ze dikwijls zelf oorzaak zijn van de moeilijke besluitvorming en daarbij niet eens de grondwet respecteren lijkt geen probleem te zijn.

EDDY DANIELS - Na het orthodoxe deel van de Antwerpse joden, kiezen nu ook een aantal opinieleiders van de Marokkaanse gemeenschap voor segregatie.

EDDY DANIELS - Na het orthodoxe deel van de Antwerpse joden, kiezen nu ook een aantal opinieleiders van de Marokkaanse gemeenschap voor segregatie.

Pages

Subscribe to RSS - Maatschappij