Maatschappij

EDDY DANIELS - Mieke Van Hecke schiet met een kanon op de muis van het ‘luxeverzuim’, maar zwijgt over de olifant aan haar voordeur: het endemisch verzuim voor bendevorming.

GERARD DE BEUCKELAER - Vorsten genieten vandaag van het twijfelachtige privilege dat zij geen mensenrechten meer bezitten, hun privé-leven mag, al dan niet gefantaseerd, te grabbel worden gegooid.

GERARD DE BEUCKELAER - Het Vlaamse politieke schouwspel wordt altijd simpeler om te doorzien: rechts wordt links en links wordt rechts, alléén Verhofstadt overleeft.

De visie van ROB LEMEIRE op het klimaatdebat wekt, naast bijval, controverse op. Hiernaast brengen we een kritische stem die evenwel zijn eigen stellingen onderuit haalt door de feiten te bevestigen.

PIETER DE VOS reageert op de stelling van ROB LEMEIRE dat het klimaatdebat in ons land niet ernstig wordt gevoerd. Deze repliceert, en meent de feiten waar hij zich op beriep net bevestigd worden.

EDDY DANIELS - Een boek over de Franse zoektocht naar democratie kan ons helpen om het pessimisme van ons af te zetten als we zien wat in de Arabische wereld gebeurt.

GERARD DE BEUCKELAER - De zoektocht naar waarheid zou nooit ophouden, ware daar niet de wijsheid van de politiek correcten die wegdenken wat hen in de weg staat.

RUDI DIERICK – Eén procedurefout zal de belastingbetalers zowat 75 miljoen kosten. Het niet sanctioneren van zware fouten in gerecht en politie lijkt wel een gedoogde epidemie. De gemeenschap zal wel betalen

EDDY DANIELS - Roma worden als slachtoffers voorgesteld, tot men hen beu wordt, en dan vervalt men in het andere uiterste. Ze mogen evenwel ook voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst.

FRANK DEPREITERE - Nederlands onderzoek toont Roemenen als specialisten in winkeldiefstallen. Dit botste op kritiek van mensenrechtenorganisaties. Die verkiezen een taboe boven concrete maatregelen.

Pages

Subscribe to RSS - Maatschappij