Cultuur

MARTHA HUYBRECHTS - De hervorming van het onderwijs pakte de leerkrachten bij verrassing in naam van een onbestaande ‘onderwijsveld’. Ondertussen organiseert het verzet zich.

LUC RYCKAERTS - Leidt de initiële weigering van Danny Pieters om af te zien van de 'ontslagpremie' dan toch tot politieke daadkracht om die illegitieme premies af te schaffen?

ROB LEMEIRE - De regeldrift neemt steeds dwazer vormen aan. Kwaliteit moet wijken voor formaliteit. We beleven een algemene regressie beneden de middelmaat.

KOENRAAD ELST - Het Engels als taal is toonaangevend. Daaruit ontstaat een kreupele mengtaal waar snobs zich van bedienen, zoals de Beulemansen in het verleden van Frans in Brussel.

RUDI DIERICK - Sommige academici verdedigen nu ook het Verkavelingsvlaams. Ze beseffen blijkbaar niet hoe discriminerend dit is, hoe ze feitelijk sociale achterstand propageren..

LUC RYCKAERTS - Waarom zit er zoveel reclame op internet, op Google, Facebook en zovele andere? De reden is veel eenvoudiger, en banaler dan wat bobo's menen: servers kosten geld..

RUDI DIERICK - Wie de onderwijsexperts goed beluistert, krijgt de indruk dat de ze leraren eigenlijk willen afschaffen wegens onbekwaam. Wij lanceren enkele ideeën in omgekeerde richting, die de leraren herwaarderen.

PIERRE DECLERCK – Vroeger sprak de pastoor van op een preekstoel, en hij kon zeggen wat hij wilde want niemand mocht antwoorden. Hij bleef meestal wel beleefd. Dat lijkt bij de moderne pastoor Hugo Camps niet het geval te zijn.

MARC RABAEY - Veel Vlamingen kennen hun geschiedenis niet, en dat verzwakt hun identiteit. Er is dringend behoefte aan grondige historische kennis opdat Vlaanderen zinvol over haar toekomst kan beslissen.

EDDY DANIELS - Wie anderen voortdurend de mantel wil uitvegen, moet wel uitkijken niet van hetzelfde laken een pak te krijgen.

Pages

Subscribe to RSS - Cultuur