Communautair

MARC RABAEY – Franstaligen linken de Vlaamse zaak graag aan de Duitse bezetting. Zo proberen ze de Vlaamse strijd in een slecht daglicht te stellen. Maar in 1912 en 1947 stelden Franstaligen zelf een confederalisme voor.

EDDY DANIELS - De NMBS-budgetten blijven reacties losmaken. Wij ontvingen nog een reactie die wij met voorbehoud geven, omdat ze steunt op geruchten, die echter niet onlogisch zijn.

RUDI DIERICK - Als men alle beweringen van de federale regering over de hervorming van het Gerecht serieus zou nemen, dan dringen enkele straffe besluiten zich op. Dat Franstaligen meer misdrijven zouden begaan bijvoorbeeld. Of zijn sommige beweringen vals?

EDDY DANIELS - Het kan altijd nog straffer: terwijl Bergen wordt behandeld alsof het Rome was, wordt de service tussen de Metropool en het verre Siberië afgebouwd. Socialisten protesteren.

EDDY DANIELS - Het openbaar vervoer in zuidelijk België mag geld kosten, veel meer dan in Italië. Limburg daarentegen mag de kruimels van onder de tafel vegen.

RUDI DIERICK – Volgens alle Franstaligen media is het N-VA-project voor Brussel eenvoudig: 'la cogestion par les deux autres régions'. Maar waarom zegt de tekst van de N-VA zelf dan iets totaal anders?

LUC RYCKAERTS - De nieuwe Franstalige baas van de Brusselse MIVB illustreert mooi hoe verkrampt Franstalig Brussel aankijkt tegen samenwerking met Vlaanderen. Zelfs wanneer Vlaanderen alles betaalt, werpen ze nog obstakels op.

LUC RYCKAERTS – Karl-Heinz Lambertz wil een autonome Duitse deelstaat, los van Wallonië. Mooi, maar hij draait wel rond de pot. Feitelijk wil hij meer macht, geld én privileges voor Wallobrux.

RUDI DIERICK - De N-VA moet leren preciezer te zijn bij gevoelige communicatie. Nu laat zij zelf een opening voor kritiek door Wallonië te verwarren met Wallobrux of Francofonia

GERARD DE BEUCKELAER - Enkele feiten uit het verleden bij de NVA-voorstellen voor de toekomst van Brussel en België. Of hoe de feodaliteit ons nog wat leert.

Pages

Subscribe to RSS - Communautair