Communautair

PIERRE THERIE – Unitair gezinden verzetten tegen Vlaams streven naar autonomie en separatisme. Een grondige analyse laat echter maar weinig over van de argumenten van B Plus tegen de confederale plannen van de N-VA.

ALEXANDER CASIER – PS, sp.a, Open Vld, MR, cdH, Groen en Ecolo vragen een 'federale kieskring'. Maar geen enkel van hun argumenten houdt steek. Integendeel, de democratie wordt opgeofferd voor macht.

PIERRE THERIE – Dat de verdeling van de parlementaire zetels onrechtvaardig is kon u reeds lezen in een eerdere bijdrage. Maar is dat ook zo voor de manier waarop men de kieskringen organiseert?

RUDI DIERICK - De regering loopt stilaan op haar laatste benen. Zal ze artikels van de grondwet voor herziening vatbaar verklaren? Zo ja, welke? De CD&V wil er zeker één, art. 195. De Franstaligen lijken vierkant tegen.

RUDI DIERICK – Het VB kopieerde voor haar “anti-illegalencampagne” de slogan van de Britse premier. Die oogstte lof, maar ook kritiek en debat; het VB daarentegen een verbod en interventie door de Brusselse politie.

MARTHA HUYBRECHTS – 'Vlaming, wat is dat voor een beest?' Mark Van de Voorde ziet geen enkel typisch Vlaams kenmerk. Franstalige schoffies in Brussel weten ten minste ongeveer waar de klepel hangt.

RUDI DIERICK – Prof. Dumont mag in Knack uitleggen dat de N-VA van België een lege huls zou maken. Maar is het geen heel andere partij die verantwoordelijk is voor die keuze?

PIERRE THERIE – Een CD&V-verkozene erkent dat de zesde staatshervorming nefast is voor de Brusselse Vlamingen. Pijnlijk voor een partij die de splitsing van BHV als een overwinning wil verkopen.

RUDI DIERICK - Bent u het ook beu, die communautaire twisten? Wel, u staat niet alleen. Maar dat wil niet zeggen dat de onderliggende communautaire tegenstellingen verdwenen zijn. Het lijkt er zelfs op dat die nog toenemen. De Bron volgt dit nader op, en zet haar kolommen open.

PIERRE THERIE – Dat Brussel ook in de komende verkiezingsstrijd zijn zeg wil hebben is niet ongewoon. Maar te veel liefde voor Brussel vanuit een anti-Vlaams ressentiment kan averechts werken.

Pages

Subscribe to RSS - Communautair