Communautair

RUDI DIERICK – Di Rupo I geeft Brussel op termijn vele miljarden extra. Zogenaamd voor de lasten van de hoofdstedelijke functie. Maar wie kreeg hier echt de lekkere brokken? Een analyse.

PIERRE THERIE – Defensieminister De Crem opnieuw in communautair vaarwater. Of hoe het federaal beleid steeds meer lijkt op het gesjacher in de soeks van de Wetstraat

RUDI DIERICK – De VRT verbeterde, naar aanleiding van onze melding, twee feitelijke fouten in een artikel over de staatshervorming. Maar hij blijft het moeilijk hebben met 'de waarheid en niets dan de waarheid'.

RUDI DIERICK – De PS wil niet in de regering met de N-VA, en de andere B-partijen eigenlijk ook niet. Ze maken bezwaar tegen het 'confederaal vermomde' N-VA-programma. Maar de Britten leren hen daarbij een les.

PIERRE THERIE – B Plus is een bescheiden Belgischgezinde drukkingsgroep die zich verzet tegen het Vlaams separatisme. Confederalisme is evenmin aan hen besteed. Hun kritiek eens kort anders gelezen.

PIERRE THERIE – Unitair gezinden verzetten tegen Vlaams streven naar autonomie en separatisme. Een grondige analyse laat echter maar weinig over van de argumenten van B Plus tegen de confederale plannen van de N-VA.

ALEXANDER CASIER – PS, sp.a, Open Vld, MR, cdH, Groen en Ecolo vragen een 'federale kieskring'. Maar geen enkel van hun argumenten houdt steek. Integendeel, de democratie wordt opgeofferd voor macht.

PIERRE THERIE – Dat de verdeling van de parlementaire zetels onrechtvaardig is kon u reeds lezen in een eerdere bijdrage. Maar is dat ook zo voor de manier waarop men de kieskringen organiseert?

RUDI DIERICK - De regering loopt stilaan op haar laatste benen. Zal ze artikels van de grondwet voor herziening vatbaar verklaren? Zo ja, welke? De CD&V wil er zeker één, art. 195. De Franstaligen lijken vierkant tegen.

RUDI DIERICK – Het VB kopieerde voor haar “anti-illegalencampagne” de slogan van de Britse premier. Die oogstte lof, maar ook kritiek en debat; het VB daarentegen een verbod en interventie door de Brusselse politie.

Pages

Subscribe to RSS - Communautair