Communautair

LUC RYCKAERTS – Han Renard merkte na aan rondvraag bij bekende Franstaligen dat De Wever ginds een belabberd imago heeft. Maar haar lezers hebben zo hun idee over hoe de vork in de steel zit.

PIERRE THERIE - In de media klonken de Franstalige beschuldigingen aan het adres van de informateur, oh zo vertrouwd: De Franstalige partijen vertrouwen Bart De Wever niet. En dus zal het zijn schuld zijn wanneer zijn informatieopdracht mislukt.

MARC RABAEY – De heimelijke BHV-bonus is niet slecht voor Groen en sp.a, maar is vooral voor Open VLD gunstig. Dat vloekt echter met de VB en LDD achterban van deze partij.

RUDI DIERICK – Bevestigen de recente uitlatingen van Gérald Deprez (MR) geen misplaatst en ondemocratisch Franstalig superioriteitsgevoel?

LUC RYCKAERTS – Onze instellingen zijn complex, zeker voor Brussel. Sommigen bepleiten daarom een zuiver gewestelijke model. Maar waarom toetsen we dat vermeende streven niet eens op zijn democratische gehalte?

Deel 1 Het succes van een partij

PIERRE THERIE – Bezint eer ge begint, bundelt drie artikels over de resultaten van de verkiezingen. (1) Het succes van een partij (2) Belangrijke Vlaamse dossiers (3) Pleidooi voor een democratischer parlementaire vertegenwoordiging.

MARC RABAEY – Stoefen over Maggie is misschien roekeloos. De transfer van Franstalige stemmen lijkt immers belangrijker te zijn dan het Maggie-effect dat voornamelijk voormalige Vlaams Belang kiezers aantrekt.

LUC RYCKAERTS – Het ACW, de meeste Franstalige partijen, Vande Lanotte en alle oude krokodillen in CD&V, sp.a en Open Vld zijn voor symmetrische coalities. Maar is dat geen ondemocratische en schadelijke politieke koppelverkoop?

EDDY DANIELS - Kris Peeters wil maar een Vlaamse regering als er zicht is op een federale en Charles Michel wil op alle niveaus dezelfde samenstelling. Dat maakt de groenen, ondanks hun verlies, incontournable.

DYLLUAN SYML - Wathelet: problemen rond het nachtlawaai over Brussel? Charleroi en Luik kunnen de werklast wel overpakken. Als simpele uil vloog ik over de bluf.

Pages

Subscribe to RSS - Communautair