Column

BILAL BENYAICH – Discriminatie is een verklaringsgrond voor de achtergestelde situatie van heel wat nieuwe Belgen maar lang niet de enige. Achterstelling wegwerken eindigt niet maar begint pas bij discriminatiebestrijding.

GERARD DE BEUCKELAER - Onze maatschappij zit muurvast, en dat niet alleen in het verkeer. Yves Desmet heeft dat ook eindelijk begrepen, maar ziet zijn eigen aandeel daarin niet.

GERARD DE BEUCKELAER - Enkele feiten uit het verleden bij de NVA-voorstellen voor de toekomst van Brussel en België. Of hoe de feodaliteit ons nog wat leert.

GERARD DE BEUCKELAER - Vorsten genieten vandaag van het twijfelachtige privilege dat zij geen mensenrechten meer bezitten, hun privé-leven mag, al dan niet gefantaseerd, te grabbel worden gegooid.

PIETER DE VOS reageert op de stelling van ROB LEMEIRE dat het klimaatdebat in ons land niet ernstig wordt gevoerd. Deze repliceert, en meent de feiten waar hij zich op beriep net bevestigd worden.

EDDY DANIELS - Een boek over de Franse zoektocht naar democratie kan ons helpen om het pessimisme van ons af te zetten als we zien wat in de Arabische wereld gebeurt.

BART CARON - Wat cultuur nodig heeft is iemand die tegen de stroom van de verleuking durft oproeien. Waarom zou een openbare omroep immers moeten doen wat commerciële zenders gratis en beter doen?

RUDI DIERICK - Academische migratiespecialisten maken ons wijs dat het de gevolgen van migratie zijn, die de oorzaken zijn van de drama’s. Ondertussen moet ‘onze kustvaart' de sukkelaars uit zee vissen.

ROB LEMEIRE - De regeldrift neemt steeds dwazer vormen aan. Kwaliteit moet wijken voor formaliteit. We beleven een algemene regressie beneden de middelmaat.

GERARD DE BEUCKELAER – Vormt België, alle heilige verontwaardiging over de cyber-inbraak bij Belgacom, ten spijt,, geen reëel veiligheidsrisico? Waren die inbraken dan niet verdiend?

Pages

Subscribe to RSS - Column