Cit Kyai Haji Yahya Cholil Staquf in FAZ

Kyai Haji Yahya Cholil Staquf, secretaris-generaal van een grote vereniging van Indonesische moslims, in Frankfurter Algemeinze Zeitung 18/8/2017:

"Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Fundamentalismus, Terror und Grundannahmen der islamischen Orthodoxie“ sagt Kyai Haji Yahya Cholil Staquf, Generalsekretär der größten Muslim-Vereinigung in Indonesien, in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (...). Insbesondere das Verhältnis von Muslimen zu Nichtmuslimen, sowie die Einstellung von Muslimen zu Staat und Recht seien problematisch und führe zu Segregation und Feindschaft."

 

Enkele vertalingen uit het interview door Marc Vanfraechem (update 28/8/2017):

"De samenhang tussen fundamentalisme, terreur en de uitgangsstellingen van de orthodoxe islamleer is volstrekt duidelijk".

"Te veel moslims zien de beschaving, het vreedzame samenleven van mensen met verschillende religies, als iets dat bestreden moet worden”,

'De toenemende angst voor de islam in het Westen is volkomen begrijpelijk."

“Het Westen moet ermee ophouden de vraagstellingen hierbij voor islamofoob te verklaren.”

“Wij moeten ertoe komen dat een interpretatie die de traditionele normen van de islamitische rechtsleer als absoluut ziet, als vals geldt. Religieuze waarden en de sociale realiteit moeten bij elkaar passen. En het moet glashelder zijn dat de wetten van het land voorrang hebben.” 

 

Zie ook het artikel over de gevaren van het islamistische terrorisme.