Beginselverklaring

Laten de media u ook al eens op uw honger? Dan staat u niet alleen. We willen echter niet alleen maar klagen en kijven. Daarom richten we met een verscheiden groep van professionele journalisten en schrijvende burgers een medium op dat een antwoord biedt op het lage vertrouwen van velen in de pers en aan de polarisatie tussen de berichtgeving in de media en de reacties van het kritische lezerspubliek.

We streven in de eerste plaats naar een correcte berichtgeving, met actuele en relevante informatie, rationele analyse en achtergronden. We geven diverse meningen over politieke en maatschappelijke actualiteit. We brengen dat meestal op ernstige wijze, maar ook met humor, ironie, satire en ontspanning.
We zullen tonen hoe men elders oplossingen vindt voor schijnbaar onoplosbare Belgische problemen. We maken komaf met navelstaarderij en hokjesdenken. We willen met rede en menselijkheid analyseren en een hoopgevende boodschap bieden. Onderzoeksjournalistiek is eveneens een kerntaak. Belangrijke kwesties verdienen diepgaand onderzoek. Daarbij zullen we heilige huisjes, belangengroepen en schijnbaar onaantastbare actoren niet ontzien.

We willen hierbij secuur tewerk gaan. We hoeden ons voor oppervlakkigheid, voor nodeloze complexiteit en voor het vermengen van opinies en feiten. Dit is een delicate, maar boeiende evenwichtsoefening. Feiten zullen we verifiëren en analyseren. Vooroordelen onderwerpen we aan de toets van de werkelijkheid, laster weerleggen we en manipulaties stellen we aan de kaak.
Kwaliteit primeert dus op kwantiteit en op snelheid. We willen met zo weinig mogelijk artikels en woorden een correcte beeld geven van de realiteit. Als we tijd nodig hebben om een goed overzicht te krijgen op een heikel thema, dan nemen we die. Elk woord verdient een wederwoord. Tegenstrijdige visies zullen een plaats kunnen krijgen, zolang opinie en feit maar goed onderscheiden worden.

We willen onszelf ook in vraag stellen. Waarom gaven we prioriteit aan een bepaald thema? Was onze berichtgeving voldoende gestaafd door de feiten? We hanteren daarbij een deontologie die strenger is dan de journalistieke code en waarop lezers en medewerkers ons ten allen tijde mogen aanspreken.

Onze medewerkers hebben vaak een eigen politieke overtuiging. Ze behoren soms tot politieke partijen of maatschappelijke bewegingen. Dat kan. Ze moeten wel open kaart spelen over hun engagementen en voorkeuren. De diversiteit in de redactie zal bijdragen tot een evenwichtige en eerlijke berichtgeving.

Dit project is geen liefdadigheid. We willen kunnen leven en groeien van wat u ons waard vindt. We woekeren met onze talenten om u een excellente berichtgeving en veel lees- en kijkplezier te bieden. Verwacht dus geen stroom leuke boeken en flessen wijn, noch massale aandacht voor grote of kleine BV’s.

U kan ook meewerken, als kritische lezer, blogger, sponsor, mede-aandeelhouder of journalist. Waar mogelijk werken we samen met andere media, zonder te raken aan de beoogde kwaliteit en onze deontologie.

Op die manier zullen we ons doel proberen te bereiken: samen een zo objectief mogelijke kijk op de werkelijkheid verkrijgen.