Home

PIERRE THERIE - Het slechte nieuws dat generaal Christopher Bogdan, verantwoordelijk voor het programma JSF/F35, had voor de Amerikaanse senatoren, staat in schril contrast met de marketingpublicaties van vliegtuigbouwer Lockheed Martin.

EDDY DANIELS – Knack.be publiceerde een zoveelste pleidooi voor het omarmen van een Europese islam. Helaas zegde het niet waar die te vinden is, en ontkende het ook het fundament zelf van de islam: Mohammed.

BART DE MEULENAER – Lang voelde ik mezelf ex-katholiek. Nu nog twijfel ik bij zaken die ik in de kerk hoor en niet alleen over voorbehoedsmiddelen, ook heel andere thema’s. Soms is de Kerk me te links, soms te rechts.

EDDY DANIELS – Dat Molenbeek de hoofdstad werd van het jihadisme in Europa werd al tien jaar aangeklaagd. Dat de PS-burgemeester hierin een verpletterende verantwoordelijkheid droeg, wordt onder de mat geveegd.

GERARD DE BEUCKELAER - Bij de vluchtelingenproblematiek vallen vaak de woorden ‘muur’ en ‘afsluiting’. Het is verbazend hoe zwaar deze, op zich toch wel zeer nuchtere, begrippen vandaag emotioneel gehypothekeerd zijn. Misschien moeten we toch eens meer precies naar het fenomeen ‘muur’ kijken.

FRANK THEVISSEN: "Er viel me iets op bij het bekijken van de herdenkingsbeelden in Parijs. Ik stelde daarover een vraag aan VTM NIEUWS en kreeg prompt een helder antwoord van de mediabeheerder van VTM-nieuws."

(red.) – De aanslagen in Parijs riepen veel reacties op. Ons viel een waterscheiding op in die reacties. Oordeel zelf. Onze eigen analyse volgt later.

MARTHA RYCKAERTS – Wie krijgt nu niet de kriebels van het zwartepietenspel rond extra taksen op de elektriciteit? Links probeert haar peperdure kemels te doen vergeten, maar slaagt rechts er wel in de dijkbreuk te dichten?

PAUL VAN CAMP - Over Europa in stormachtige tijden

De Hongaarse Belg Professor ISTVÁN MARKÓ is een wereldwijd vermaard scheikundige, tegelijk wel gekend voor zijn klimaatsceptische standpunten. Aangezien het klimaatdebat gesloten wordt vooraleer het zelfs maar geopend was, is het mainstream klimaatstandpunt geen wetenschap maar ideologie.

ANDREA CUYPERS – Geregeld pleiten er wel lui voor decriminalisering van drugs. Dat zou veel misdaad doen verdwijnen. Dat is dan beter voor iedereen. Ik ben er nog niet uit, maar als ik argumenten voor en tegen overloop, dan ligt het minstens veel genuanceerder.

PIERRE THERIE - November, met Allerheiligen en Allerzielen in aantocht hebben nogal wat mensen het moeilijk. Het past om even stil te staan en een recept te bieden tegen de opkomende neerslachtigheid.

De Jef zegt dat ik geen wedstrijden meer moet vliegen: daar komt toch al langer hoe minder van, en dat is niks meer voor een duif van mijn leeftijd. Hij is iedere keer bang dat hij me niet meer gaat terugzien. Als hij me dan zelf al een rustige oude dag gunt wil hij zeker niet dat ik in een wildvreemde soeppot zou belanden.

PIERRE THERIE -In een opmerkelijke bijdrage pleit professor Herman Matthijs voor een snelle politieke keuze van de opvolger voor de F16. Anders zal het ons duur te staan komen. Hierbij gaat hij echter kort door de bocht.

MARC RABAEY – Olie en gas hebben het geopolitiek denken vanaf het begin van de twintigste eeuw sterk doen veranderen en ligt onder meer aan de basis van het huidige Syrische conflict. Een historische en geopolitieke bespreking vanuit het standpunt van de Russische Beer.

PHILIPPE CLERICK – Merkwaardige berekeningen geeft Oxfam over armoede en rijkdom: volgens Oxfam horen alle jonggehuwden die pas een huis hebben laten bouwen bij de armsten der armen van de wereld. Armer zelfs dan een Afrikaan met amper kleren om zijn lijf.

RUDI DIERICK – Terwijl de vluchtelingen in uitzonderlijke aantallen toestromen, lijken velen de pedalen kwijt. Het debat over het nodige vluchtelingenbeleid lijkt zelf het kompas kwijt.. Tijd voor enkele fundamentele vragen.

GERARD DE BEUCKELAER – De ontwikkelingen in Syrië worden toenemend onoverzichtelijker en bedreigender. Maar misschien bekijken wij, hier in West Europa, de situatie wel te oppervlakkig en te emotioneel. Wagen we eens een nuchtere analyse.

PHILIP VAN IMPE – Integriteit is dé basiswaarde voor zowel organisaties als personen. Verlies van integriteit is definitief of alleen op zeer lange termijn te herstellen. Helaas zijn er de jongste tijd weeral voorbeelden te over waarbij deze waarde geweld aangedaan wordt …

PIERRE THERIE – De Amerikaanse F35, kandidaat-opvolger van de F16, wordt door vliegtuigbouwer Lockheed Martin voorgesteld als een gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie omwille van twee troeven: Zien zonder zelf gezien te worden.

Pages

EDDY DANIELS – Bart De Wever faalt als burgemeester omdat hij veel te graag partijvoorzitter is. Hij torst een last die geen normale mens kan dragen, maar heeft het aan zichzelf te wijten en dreigt eraan kapot te gaan.

EDDY DANIELS – Kleine jongens schoppen tegen de benen van Angela Merkel. Ondertussen werd zij in de Duitse deelstaatverkiezingen hoegenaamd niet afgestraft. Die vrouw is de enige man in Europa, en de kiezer voelt dat.

R.DIERICK – Zoals geweten sloot Ijsland al een twintigtal bankiers op. En Groot-Brittannië verstrengt nu de straffen voor bankiers die banken in gevaar brengen. Maar hoe zit het daarmee in ons land?

PHILIPPE CLERICK – In het wetenschappelijke tijdschrift ‘Progress in Human Geography’ verscheen heel onlangs een artikel dat pleitte voor een feministische benadering van gletsjers. Wellicht zullen veel waarachtige feministen niet opgezet zijn met dat soort ‘postmodernisme’ onder de vlag van vrouwenemancipatie.

RUDI DIERICK – Dat Zaman kritisch staat tegenover de AKP is geweten. Maar dat is geen reden om die manu militari over te nemen. Dit is de zoveelste zware ingreep in de Turkse media. En de EU en de VS, die stonden erbij en ze keken ernaar.

EDDY DANIELS – Of Donald Trump een hansworst is, weten we niet, maar doorheen de Europese intelligentsia giert de paniek. Wat willen ze dan, een opgeblazen pop die met een glazige glimlach meer van hetzelfde belooft?

ROB LEMEIRE – Dan geef je de burger een verkeersvrije stad, en dan wil hij er met zijn auto in. Misschien is een stad maar een stad als zij een organisch gegroeide chaos is, die een beetje in de hand wordt gehouden?

PHILIPPE CLERICK – Deze week lieten verschillende partijen zich horen over de onderwijshervorming. Het huidige masterplan staat in het regeerakkoord, maar sommigen willen verder gaan. De oude ‘droom’ om aso en tso te versmelten duikt weer op.

PIERRE THERIE - Vers geplukt van de mediaboom: Vlaamse werkers en Brusselse Heren, en Na(e)gels met koppen

RUDI DIERICK – Het debat over de opvang van immigranten raakt gevoelige snaren. Velen willen de migranten een bevoorrechte status toekennen. Die zouden niet dezelfde wetten moeten respecteren als alle anderen. Is dat geen dodelijk gevaar voor onze burgers, onze cultuur en onze democratie?

PHILIPPE CLERICK – Moslims over de hele wereld beschouwen Mohammed als een te volgen voorbeeld. Maar Mohammed was tegelijk profeet en staatsman. Misschien is het een goed idee om de Islam als godsdienstig project en als politiek project eindelijk los te koppelen.

ROB LEMEIRE – Al Gore sprak tien jaar terug over een zeespiegelstijging van zes meter, de Verdronken Aarde. Nu hebben de geleerden van de NASA het over de Sponzen Aarde. Wat leren de Platte Aarde en de Jonge Aarde ons over deze evolutie?

MARTHA HUYBRECHTS – Na het drama in Keulen beloofden overheden en media niet meer te liegen. Maar de gewoonte om problemen te verdoezelen blijkt hardnekkig. Nu horen we dat het vooral Noord-Afrikanen, illegalen en asielzoekers gaat. Maar is dat alles?

VAN ONZE CORRESPONDENT IN CHINA - In een reeks over het onderbelichte hedendaagse China publiceren wij verhalen van een Vlaming in China. Ditmaal vroegen we hem om iets te vertellen over de Chinese taal of liever talen.

MARC VAN IMPE - Met haar plan om voortaan alleen nog bepaalde universitairen te erkennen als psychotherapeuten legt minister De Block haar medische logica op. Koert Eeckhout kon het in De Standaard niet smaken. De beslissing is nu gevallen en de vraag is wat er tegen deze medische logica in te brengen is.

DANIELE ZUCKER - Waarom blijkt het zo moeilijk te zijn om te begrijpen dat wanneer een vrouw nee zegt, het nee is ? Waarom een eenvoudige realiteit complexer maken met pseudo-rationale verklaringen? Ze kusten en hij dacht dat zij seks wilde. Maar hij had de signalen verkeerd geïnterpreteerd.

PHILIPPE CLERICK – In De Standaard van 6 februari schrijft Rachida Aziz dat de moslims door de pers behandeld worden als “de nieuwe Joden”. Ze onderbouwt die stelling met een aantal “valse berichten” die de laatste tijd verspreid werden. Maar hoe vals zijn die berichten, en hoe zwaar wegen ze?

MARC VAN IMPE - Steeds vaker word ik geplaagd door een digitale plas. Ik zit in de auto en het sms-signaal klinkt. Uiteraard moet de boodschap wachten. Vijf minuten later opnieuw sms. Nog één kilometer voor ik bij de brug over het kanaal voor het stoplicht ga staan. De opdringerigheid van de afzender loopt de spuigaten uit.

LUC VAN BALBERGHE - De Vlaamse theater-, film- en tv-acteurs, die meestal dezelfden zijn, hangen aan de alarmbel. Misschien kunnen ze op zoek naar enige ondernemerscreativiteit?

JOOST RAMPELBERG - Vorige regering verplichtte de beëdigde tolken en vertalers bij de rechtbank BTW-facturen af te leveren voor hun prestaties, met name ook deze geleverd aan rechtscolleges en politiediensten wat het aantal tolken en vertalers verminderde tot ongeveer 1/3. Of hoe schiet je als regering in eigen voet.

Pages