Home

RUDI DIERICK - De N-VA moet leren preciezer te zijn bij gevoelige communicatie. Nu laat zij zelf een opening voor kritiek door Wallonië te verwarren met Wallobrux of Francofonia

GERARD DE BEUCKELAER - Enkele feiten uit het verleden bij de NVA-voorstellen voor de toekomst van Brussel en België. Of hoe de feodaliteit ons nog wat leert.

RUDI DIERICK - Moeten we 'corruptie' nu echt met een 'PS' gaan schrijven?

RUDI DIERICK – De Franstalige reactie op de aangekondigde verbreding van de ring rond Brussel is tekenend: ze eisen inspraak in het Vlaamse Gewest, maar ze weigeren vergelijkbare inspraak van Vlaanderen in Brussel.

PIERRE THERIE – De ramp met Afrikaanse vluchtelingen nabij het eiland Lampedusa beroerde heel even de gemoederen. Tot de Rode Duivels de media veroverden. Weg Lampedusa. Onze analyse.

GERARD DE BEUCKELAER - Vorsten genieten vandaag van het twijfelachtige privilege dat zij geen mensenrechten meer bezitten, hun privé-leven mag, al dan niet gefantaseerd, te grabbel worden gegooid.

PIETER DE VOS reageert op de stelling van ROB LEMEIRE dat het klimaatdebat in ons land niet ernstig wordt gevoerd. Deze repliceert, en meent de feiten waar hij zich op beriep net bevestigd worden.

EDDY DANIELS - Een boek over de Franse zoektocht naar democratie kan ons helpen om het pessimisme van ons af te zetten als we zien wat in de Arabische wereld gebeurt.

ANNE DEBEIL en LARS O. MYRÉN - Het wordt stilaan duidelijk dat de energierevolutie, op gang gebracht door het exploiteren van schaliegas in de VS, ernstige gevolgen zal hebben voor onze chemische industrie, aangezien de EU achter blijft wegens verkeerde prioriteiten.

EDDY DANIELS - Roma worden als slachtoffers voorgesteld, tot men hen beu wordt, en dan vervalt men in het andere uiterste. Ze mogen evenwel ook voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst.

BART CARON - Wat cultuur nodig heeft is iemand die tegen de stroom van de verleuking durft oproeien. Waarom zou een openbare omroep immers moeten doen wat commerciële zenders gratis en beter doen?

MARC RABAEY – In een niet-dictatoriaal regime is politiek een strijd tussen gedachten omtrent belangen, waarbij 'realistische' politici moeten opboksen tegen onrealistische beloften en favoritisme. De Bron helpt hen.

ROB LEMEIRE - Klimaatalarmisme is fatsoenlijk, scepticisme is verwerpelijk. Daardoor wordt een ernstig debat gesmoord en misschien precies dat bereikt wat men beweert te bestrijden.

RUDI DIERICK - De beleidsverklaring van Eli Di Rupo maakt duidelijk dat hij niets ernstig wil doen voor onze zwakke economie. Hij hoopt dat de internationale conjunctuur aantrekt en dat die het hier recht trekt.

GERARD DE BEUCKELAER & RUDI DIERICK - Grapjassen zijn het wel, die van Knack: 'Tot half oktober meer dan 20 graden door opwarming aarde'. Dat het warmer wordt, dat is toch net opwarming? Het tegenovergestelde is immers afkoeling.

PIERRE THERIE – Premier Elio Di Rupo mocht tijdens een gastcollege aan de UGent zijn beleid verdedigen. Door de grote media-aandacht werd het een heus propagandamoment. En dat had Di Rupo zeer goed begrepen.

RUDI DIERICK - Academische migratiespecialisten maken ons wijs dat het de gevolgen van migratie zijn, die de oorzaken zijn van de drama’s. Ondertussen moet ‘onze kustvaart' de sukkelaars uit zee vissen.

EDDY DANIELS - Om de slavenarbeid in de islamitische oliestaten te duiden heeft HNB een ‘nazi’ opgediept. Die tien was toen de oorlog ten einde liep.

RUDI DIERICK – De intussen afgezwakte eis van Stefaan De Clerck is opmerkelijk. Hij eiste een ontslagpremie, hoewel hij ten gronde voor dezelfde baas blijft werken!

JAAK PEETERS - Zowat alle Vlaamse media verbonden er zich toe de Journalistieke Code te respecteren. Die code gebiedt hen 'fair op te treden' in hun berichtgeving. Doen ze dat ook?

Pages