Home

MARC RABAEY – In een niet-dictatoriaal regime is politiek een strijd tussen gedachten omtrent belangen, waarbij 'realistische' politici moeten opboksen tegen onrealistische beloften en favoritisme. De Bron helpt hen.

ROB LEMEIRE - Klimaatalarmisme is fatsoenlijk, scepticisme is verwerpelijk. Daardoor wordt een ernstig debat gesmoord en misschien precies dat bereikt wat men beweert te bestrijden.

RUDI DIERICK - De beleidsverklaring van Eli Di Rupo maakt duidelijk dat hij niets ernstig wil doen voor onze zwakke economie. Hij hoopt dat de internationale conjunctuur aantrekt en dat die het hier recht trekt.

GERARD DE BEUCKELAER & RUDI DIERICK - Grapjassen zijn het wel, die van Knack: 'Tot half oktober meer dan 20 graden door opwarming aarde'. Dat het warmer wordt, dat is toch net opwarming? Het tegenovergestelde is immers afkoeling.

PIERRE THERIE – Premier Elio Di Rupo mocht tijdens een gastcollege aan de UGent zijn beleid verdedigen. Door de grote media-aandacht werd het een heus propagandamoment. En dat had Di Rupo zeer goed begrepen.

RUDI DIERICK - Academische migratiespecialisten maken ons wijs dat het de gevolgen van migratie zijn, die de oorzaken zijn van de drama’s. Ondertussen moet ‘onze kustvaart' de sukkelaars uit zee vissen.

EDDY DANIELS - Om de slavenarbeid in de islamitische oliestaten te duiden heeft HNB een ‘nazi’ opgediept. Die tien was toen de oorlog ten einde liep.

RUDI DIERICK – De intussen afgezwakte eis van Stefaan De Clerck is opmerkelijk. Hij eiste een ontslagpremie, hoewel hij ten gronde voor dezelfde baas blijft werken!

JAAK PEETERS - Zowat alle Vlaamse media verbonden er zich toe de Journalistieke Code te respecteren. Die code gebiedt hen 'fair op te treden' in hun berichtgeving. Doen ze dat ook?

GERARD DE BEUCKELAER - De vragen over de levensvatbaarheid van de euro zijn niet nieuw. Moeten we niet kiezen of delen: of een echte Unie uitbouwen, of vroeg of laat toch de Eurozone moeten splitsen.

RUDI DIERICK - Kinderen terugsturen naar oorlogsgebied. Wie wil het? Niemand. Maar dat Afghanistan, hoeveel keer groter is dat dan België. En is het daar echt overal oorlog?

RUDI DIERICK - De actualiteit van de afgelopen maanden toont aan dat de betrouwbaarheid van de federale regering niet echt je dat is.

ROB LEMEIRE - De regeldrift neemt steeds dwazer vormen aan. Kwaliteit moet wijken voor formaliteit. We beleven een algemene regressie beneden de middelmaat.

GERARD DE BEUCKELAER – Vormt België, alle heilige verontwaardiging over de cyber-inbraak bij Belgacom, ten spijt,, geen reëel veiligheidsrisico? Waren die inbraken dan niet verdiend?

PIETER-JAN DEVILLE - Rond de cyber-inbraken bij Bics (Belgacom) hangt een penetrante geur van onbekwaamheid en gebrek aan verantwoordelijkheidszin.

KOENRAAD ELST - Het Engels als taal is toonaangevend. Daaruit ontstaat een kreupele mengtaal waar snobs zich van bedienen, zoals de Beulemansen in het verleden van Frans in Brussel.

MARC RABAEY - De ‘eerste politieke Belgen’ namen het gedachtegoed van Rousseau aan. Dat laat geen echt federaal systeem toe. Daarom is België gedoemd om te sterven.

ANDREA CUYPERS - De overdracht van de woonbonus van de federale naar de Vlaamse overheid lijkt nu al goed voor twee extra vermeldingen in het Belgische Blunderboek, en mogelijk één in het Vlaamse Blunderboek.

KRISTIAAN DE COCK - Toppolitici hebben het moeilijk met de inspraak van burgers. Dat ze dikwijls zelf oorzaak zijn van de moeilijke besluitvorming en daarbij niet eens de grondwet respecteren lijkt geen probleem te zijn.

PIERRE THERIE - Hoeveel mislukkingen kan de overheid zich nog permitteren? Met een door de Belgo-Brusselse lobby opgedrongen nationale voetbaltempel op de Heizel gaan we een zoveelste vaudeville tegemoet.

Pages