Home

EDDY DANIELS - Uit het onderzoek van de Gentse docent Bram Wauters blijkt dat de achterban van Open VLD tegen stemrecht voor migranten is (DS 1/2/13). Toch stelde Gwendolyn Rutten amper enkele dagen eerder nog dat zij dit stemrecht, voor al wie hier belastingen betaalt, een liberaal principe acht (DS 29/1/13). Ofwel weet Rutten niet wat liberaal is, ofwel is haar achterban niet liberaal.

RUDI DIERICK - Vlak voor 11 juli kondigde de federale regering trots een definitief akkoord over de staatshervorming aan. Vlaanderen zou er zelfs op vooruit gaan! Een nuchtere analyse leert dat er maar één zaak klopt, namelijk dat ze een akkoord aankondigen. Maar of ze nu echt akkoord zijn, dat betwijfelen vele experten.

EDDY DANIELS - Ooit zegde Herman Liebaers over prins Filip: ‘Hij kan het niet’. Vandaag smeekt de Vlaamse pers bijna om de benoeming als kabinetschef van Frans Van Daele. Maar die blijft uit.

EDDY DANIELS - Lieven Verstraeten begrijpt het verschil niet tussen homofobie en kritiek op het homohuwelijk.

RUDI DIERICK - Transparancy International (TI) onderzocht corruptie wereldwijd. Meer dan 114,000 personen in 107 landen werd gevraagd naar hun mening over corruptie. Het signaleert een wereldwijde toename.

EDDY DANIELS - Het bezoek van de nieuwe paus aan Lampedusa was een menselijk gebaar, maar ook niet meer dan dat. Feitelijk geeft het de limieten aan van diens mediageniek programma: de voorwaarde voor solidariteit wordt ondermijnd door omkering van oorzaak en gevolg.

JEF VUCHELEN - Doen onze regeringen, en dan vooral de federale die nog steeds de meeste touwtjes in handen heeft, het nodige om onze welvaart veilig te stellen? Het lijkt er niet op: ze lijken verlamd, veranderen zo weinig mogelijk en ze voeren nauwelijks structurele hervormingen door. Maar de overmatige reglementering verergert nog en de loonlasten blijven torenhoog.

PIERRE THERIE - Iedereen lijkt wel voor de democratie en de daarbij horende seculiere staat? Maar wat met grote groepen die dat afwijzen?

RUDI DIERICK - Een BTW-fraudeur werd schuldig bevonden, maar niet veroordeeld tot enige straf. 10 M€ kwijt! Die bizarre uitspraak legt de vinger op een etterende wonde in onze rechtsstaat: het Gerecht werkt inefficiënt en miskent maatschappelijke noden.

MARTHA HUYBRECHTS - VRT en OpenVLD beweerden dat Maggie De Block op haar ééntje één kwart van het begrotingstekort oploste. Een eenvoudige berekening leert dat ze strandde op 1/100ste. Grove misleiding dus

REDACTIE - Voor diplomaten gelden blijkbaar andere regels al naargelang hun taalrol.

RUDI DIERICK - De voorzitter van de ‘Conférence des imams de France’ roept alle moslims op om zich duidelijker te bekennen tot de democratie en om het integrisme te verwerpen. Moslims moeten onvoorwaardelijk kiezen voor de democratie, zegt hij

RUDI DIERICK - Een recent onderzoek stelt dat kandidaten met vergelijkbare kwalificaties en een Arabische naam gediscrimineerd worden tegenover autochtone Nederlanders. Dat besluit lijkt echter volstrekt niet aangetoond door dit onderzoek. Dat vertoont namelijk enkele zware tekorten.

EDDY DANIELS - Het was schitterend hoe CD&V er enkele maanden geleden in slaagde meteen na het ontslag van Steven Vanackere in de slachtofferrol te kruipen en de snelheid waarmee zijn kopstukken van elkaar de Calimero-klaagzang overnamen. Zal het helpen in 2014?

RUDI DIERICK - Blunders van politie en gerecht na verkrachting in Brussel illustreren op pijnlijke wijze wanbestuur, misprijzen voor de slachtoffers en voor elementaire professionele deontologie.

FRANS CROLS - Patrick Janssen zou aangetrokken worden door de Antwerpse univ. Maar wordt hij daar nu hoogleraar of pr-man? Is die onduidelijkheid niet symptomatisch voor een onderwijs dat zijn prioriteit miskent?

MARTHA HUYBRECHTS - Bij de hetze rond De Blokkendoos, een Antwerpse concentratieschool, midden juni, blijkt de vork anders in de steel te zitten dan hoe het eerst leek. Antwzerpen overweegt nu zelfs om 'ophitsers' te vervolgen.

Pages

RUDI DIERICK - De recente Pisa-studies stuurden het onderwijsdebat in stroomversnelling. Moeten structuren beter, of moeten vooral de filosofie, dan wel processen én beleid veel beter?

EDDY DANIELS - Een lezer beklaagt de Roma omdat zij uitgesloten worden. Hij schijnt niet te beseffen dat het de Roma-cultuur is die een beslissende rol speelt.

MARC DEBUSSCHERE – Vorige eeuw vielen de ‘grote mogendheden’ van Europa uiteen in steeds meer, en steeds kleinere landen. En nieuwe breuklijnen tekenen zich al af. Of is dat maar gezichtsbedrog?

MARC RABAEY – Franstaligen linken de Vlaamse zaak graag aan de Duitse bezetting. Zo proberen ze de Vlaamse strijd in een slecht daglicht te stellen. Maar in 1912 en 1947 stelden Franstaligen zelf een confederalisme voor.

De redactie – De opinie van Fientje Moerman verontrust, én om de primitieve en barbaarse houding van de personen die ze aanklaagt, maar ook om de balk in het eigen oog die ze zo hardnekkig negeert.

EDDY DANIELS - Vier eminente intellectuelen hebben een pleidooi opgebouwd voor tolerantie ten opzichte van de hoofddoek achter het loket. Helaas begrijpen zij de essentie van de hoofddoek als politiek embleem niet.

PETER DEJAEGHER – Ondanks inzet van redelijk wat middelen en niet-geringe ambities, is het Vlaams buitenland beleid inefficiënt, versnipperd, en toont het noch visie, noch strategie.

ROB LEMEIRE – Windenergie is onrendabel. Dat is een economisch feit waar niemand iets aan kan doen, ook geen Johan Vande Lanotte met enorme connecties in de welwillende overheid.

EVERT VAN WIJK - Hoe kan dat nou dat zuinige Nederlanders zulke gulle gevers zijn en dat de bourgondische Belgen zo achter zijn gebleven bij de inzamelingsactie voor de Filippijnen? Tijd voor een analyse.

EDDY DANIELS - Nogal wat journalisten vinden het geen goed idee van Vande Lanotte om naar de rechtbank te stappen. Politieke gevechten moeten politiek uitgevochten worden, oordelen ze haast unisono. Juist, maar …

PIERRE THERIE - Eerder schreef ik al over de voorhechtenis van ex-VBO voorzitter Luc Van Steenkiste wegens een vermoeden van handel met voorkennis. Nog altijd actueel, zo blijkt.

RUDI DIERICK - Hoe bericht de VRT over VDL en Electrawinds? Met een neutrale' expert die een oud-medewerker van VDL blijkt en eigen lui die beschuldigingen van Dedecker afdoen als 'verhalen' en 'gegrossier in schandaaltjes'.

RUDI DIERICK - De monsterboete op banken - 1,71 miljard euro voor manipulatie van interbankenrentes - voert indirect de druk op de federale regering fors op. Waar blijven bankhervorming en bestraffing van Belgische wanbestuurders?

JOHN DE WIT - Politici struikelden over elkaar om gratie voor een tiental (verkeers)misdrijven te veroordelen. Maar schitteren ze niet door hypocrisie, gebrek aan consequentie en populisme?

RUDI DIERICK – De cijfers van de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor tonen aan dat de integratie en het omgaan met (super)diversiteit in de modder vast zit. Maar de oorzaken daarvan zijn ook super-divers.

PETER DEJAEGHER - Dat was even slikken deze ochtend: jobkans nihil voor 50-plussers, schrijft DS. Ik ben namelijk onlangs zo’n halve eeuweling geworden. Ik was daar tot nu toe eigenlijk heel blij mee. Maar ...

RUDI DIERICK – Volgens alle Franstaligen media is het N-VA-project voor Brussel eenvoudig: 'la cogestion par les deux autres régions'. Maar waarom zegt de tekst van de N-VA zelf dan iets totaal anders?

REDACTIE - Een lezer verdenkt ons ervan sommige stemmen te verstikken. Wij doen dat niet, wij doen niet mee aan een ondemocratisch cordon. Maar wie steeds hetzelfde herhaalt, creëert nu eenmaal geen nieuws.

MARC RABAEY - De invloed van de 'Algemene Wil' wordt met de digitalisering iedere dag groter en schaadt de rechten van het individu. De gevaren voor het individu om de DNA-gegevens hieraan toe te voegen zijn niet gering.

FRANK VAN LAEKEN - Oplagen van kranten en tijdschriften lopen terug. De doorbraak van nieuwssites blijft uit. En nu wordt NewsMonkey, onder buitenissige media-aandacht, aangekondigd.

Pages