Home

J. VUCHELEN & R. DIERICK - Het bestuur van (semi-)openbare maatschappijen in België is een puinhoop. Drastische verbeteringen zijn nochtans mogelijk bij integraal behoud van hun sociale opdrachten.

FRANS CROLS - Raoul Stuyck organiseerde de belastingzwendel voor een uitgelezen schare Antwerpse prominenten. Toen hij tegen de lamp liep, kenden ze hem natuurlijk niet meer. Dus begon hij aan La Grande Bouffe. Hij bleef erin.

FRANS CROLS - De boodschap vanuit Londen is duidelijk: België heeft geen meerwaarde meer.

JULES VAN LANCKER - Beseffen we wel wat de Vlaamse landbouwers bijdragen tot onze welvaart?

MARTHA HUYBRECHTS - Al lang klagen velen over te hoge loonlasten. Maar de regering meent dat er in veel sectoren géén loonlastenhandicap bestaat, en dat die elders kleiner is dan beweerd. De impliciete redenering wordt: waar de loonlasten hoger liggen, moeten de werknemers maar harder werken.

EDDY DANIELS - Er is blijkbaar gebakkeleid rond de benoeming van Frans Van Daele tot koninlijk kabinetschef, maar Filip lijkt nu toch te luisteren

PIERRE THERIE - De officiële redenen waarom de ambassadeur De Bruyne vernederd werd door zijn publiek terugroepen, rammelen. Maar wat steekt er achter? Enkele getuigen brengen enige duidelijkheid.

MARTHA HUYBRECHTS - 'Geen winnaars, noch verliezers' zei Koen Geens over deze begroting. Maar zuilen, volksvertegenwoordigers en bepaalde grote bedrijven behouden wel hun lucratieve privileges. Echte saneringen zijn daarentegen quasi integraal uitgesteld.

(red.) Bij de laatste verkiezingen, die voor gemeente- en provincieraden, leek het bij vele partijen een vaste waarde, kandidaten die beloofden zich te willen inzetten op betaalbaar wonen. Maar de concrete maatregelen beperkten zich meestal tot de eis dat er meer geld moet besteed worden aan sociale woningen. De linkse partijen vragen ook geld voor huursubsidies.

GERARD DE BEUCKELAER - In een reactie op een artikel van Ann De Craemer antwoordt Wouter Beke (DM 30/5) met een citaat van von Clausewitz. Maar Beke zit er naast. Hij citeert fout. Dit staaltje van schijneruditie is tekenend voor de vervlakking in zowel pers als politiek.

OVV - Deze federale regering lijkt de enige in de democratische wereld die een deel van haar eigen bevolking discrimineert – de Vlamingen. Maar de pers zwijgt dat dood. Waarom?

EDDY DANIELS - Geld bleek voor vakbonden uiterst belangrijk, niet alleen bij Arco, ook bij Ford Genk. Ford Genk was daarbij een voorbeeld van miskenning van syndicale rechten door de vakbonden zelf.

EDDY DANIELS - Uit het onderzoek van de Gentse docent Bram Wauters blijkt dat de achterban van Open VLD tegen stemrecht voor migranten is (DS 1/2/13). Toch stelde Gwendolyn Rutten amper enkele dagen eerder nog dat zij dit stemrecht, voor al wie hier belastingen betaalt, een liberaal principe acht (DS 29/1/13). Ofwel weet Rutten niet wat liberaal is, ofwel is haar achterban niet liberaal.

RUDI DIERICK - Vlak voor 11 juli kondigde de federale regering trots een definitief akkoord over de staatshervorming aan. Vlaanderen zou er zelfs op vooruit gaan! Een nuchtere analyse leert dat er maar één zaak klopt, namelijk dat ze een akkoord aankondigen. Maar of ze nu echt akkoord zijn, dat betwijfelen vele experten.

EDDY DANIELS - Ooit zegde Herman Liebaers over prins Filip: ‘Hij kan het niet’. Vandaag smeekt de Vlaamse pers bijna om de benoeming als kabinetschef van Frans Van Daele. Maar die blijft uit.

EDDY DANIELS - Lieven Verstraeten begrijpt het verschil niet tussen homofobie en kritiek op het homohuwelijk.

RUDI DIERICK - Transparancy International (TI) onderzocht corruptie wereldwijd. Meer dan 114,000 personen in 107 landen werd gevraagd naar hun mening over corruptie. Het signaleert een wereldwijde toename.

EDDY DANIELS - Het bezoek van de nieuwe paus aan Lampedusa was een menselijk gebaar, maar ook niet meer dan dat. Feitelijk geeft het de limieten aan van diens mediageniek programma: de voorwaarde voor solidariteit wordt ondermijnd door omkering van oorzaak en gevolg.

JEF VUCHELEN - Doen onze regeringen, en dan vooral de federale die nog steeds de meeste touwtjes in handen heeft, het nodige om onze welvaart veilig te stellen? Het lijkt er niet op: ze lijken verlamd, veranderen zo weinig mogelijk en ze voeren nauwelijks structurele hervormingen door. Maar de overmatige reglementering verergert nog en de loonlasten blijven torenhoog.

PIERRE THERIE - Iedereen lijkt wel voor de democratie en de daarbij horende seculiere staat? Maar wat met grote groepen die dat afwijzen?

Pages

PHILIPPE VANDENABEELE – Verbazingwekkend hoe DS de redenering en argumenten van het islamistische Moslimbroederschap deelt.

ROB LEMEIRE – Dit boek poneert de provocerende stelling dat vrouwen stelselmatig bevoorrecht zijn. Het gaat regelmatig te ver. Een kritische lezing legt een diepliggende maatschappelijk probleem bloot.

Waarin Jan Hertogen aantoont dat de koning er grof naast zat over jeugdwerkloosheid: slechts 1 op 12 is werkloos, en niet 1 op 4 zoals de koning beweerde.

RUDI DIERICK – Ons eerdere artikel over de kersttoespraak van de koning en het bizarre verschil in de Franse en Nederlandse versies vraagt enige analyse. Die toespraak bevat namelijk communautair buskruit.

PIERRE THERIE - In De Standaard (16 dec. 2013) pleit Jonathan Holslag (VUB) voor een volwaardige Belgische defensie met gevechtsvliegtuigen én fregatten. Over de factuur, geen woord.

PHILIPPE VAN DEN ABEELE – De reeks ‘‘Racisme in Vlaanderen’ van DS stelde danig teleur door inhoudelijke slordigheden en redeneerfouten. Voor DS is straks elke achterstelling, ongeacht de oorzaak, gevolg van racisme.

RUDI DIERICK - De recente Pisa-studies stuurden het onderwijsdebat in stroomversnelling. Moeten structuren beter, of moeten vooral de filosofie, dan wel processen én beleid veel beter?

EDDY DANIELS - Een lezer beklaagt de Roma omdat zij uitgesloten worden. Hij schijnt niet te beseffen dat het de Roma-cultuur is die een beslissende rol speelt.

MARC DEBUSSCHERE – Vorige eeuw vielen de ‘grote mogendheden’ van Europa uiteen in steeds meer, en steeds kleinere landen. En nieuwe breuklijnen tekenen zich al af. Of is dat maar gezichtsbedrog?

MARC RABAEY – Franstaligen linken de Vlaamse zaak graag aan de Duitse bezetting. Zo proberen ze de Vlaamse strijd in een slecht daglicht te stellen. Maar in 1912 en 1947 stelden Franstaligen zelf een confederalisme voor.

De redactie – De opinie van Fientje Moerman verontrust, én om de primitieve en barbaarse houding van de personen die ze aanklaagt, maar ook om de balk in het eigen oog die ze zo hardnekkig negeert.

EDDY DANIELS - Vier eminente intellectuelen hebben een pleidooi opgebouwd voor tolerantie ten opzichte van de hoofddoek achter het loket. Helaas begrijpen zij de essentie van de hoofddoek als politiek embleem niet.

PETER DEJAEGHER – Ondanks inzet van redelijk wat middelen en niet-geringe ambities, is het Vlaams buitenland beleid inefficiënt, versnipperd, en toont het noch visie, noch strategie.

ROB LEMEIRE – Windenergie is onrendabel. Dat is een economisch feit waar niemand iets aan kan doen, ook geen Johan Vande Lanotte met enorme connecties in de welwillende overheid.

EVERT VAN WIJK - Hoe kan dat nou dat zuinige Nederlanders zulke gulle gevers zijn en dat de bourgondische Belgen zo achter zijn gebleven bij de inzamelingsactie voor de Filippijnen? Tijd voor een analyse.

EDDY DANIELS - Nogal wat journalisten vinden het geen goed idee van Vande Lanotte om naar de rechtbank te stappen. Politieke gevechten moeten politiek uitgevochten worden, oordelen ze haast unisono. Juist, maar …

PIERRE THERIE - Eerder schreef ik al over de voorhechtenis van ex-VBO voorzitter Luc Van Steenkiste wegens een vermoeden van handel met voorkennis. Nog altijd actueel, zo blijkt.

RUDI DIERICK - Hoe bericht de VRT over VDL en Electrawinds? Met een neutrale' expert die een oud-medewerker van VDL blijkt en eigen lui die beschuldigingen van Dedecker afdoen als 'verhalen' en 'gegrossier in schandaaltjes'.

RUDI DIERICK - De monsterboete op banken - 1,71 miljard euro voor manipulatie van interbankenrentes - voert indirect de druk op de federale regering fors op. Waar blijven bankhervorming en bestraffing van Belgische wanbestuurders?

JOHN DE WIT - Politici struikelden over elkaar om gratie voor een tiental (verkeers)misdrijven te veroordelen. Maar schitteren ze niet door hypocrisie, gebrek aan consequentie en populisme?

Pages