Home

FRANK VAN LAEKEN - Tom Lanoye breekt door in Wallonië, de gelegenheid om van leer te trekken tegen de Vlaams-nationalisten. Hij synchroniseert zo de uitgestoken tongen van Politiek Correct Links

EDDY DANIELS - Karel De Gucht behaalde een Pyrrhus-overwinning op China over de zonnepanelen. Nu houden velen de adem in bij de aanpak van deze brokkenpiloot van het telecom-dossier.

MARTHA HUYBRECHTS - Na de treinramp in Brétigny-sur-Orge gebeurden er blijkbaar nog twee andere zware ontsporingen, één etnische en één politieke: slachtoffers werden beroofd, maar politici minimaliseerden dit meteen.

REDACTIE - Wat de politiek correcte pers altijd normaal vond in Brussel, is plots een schandaal als Antwerpen het imiteert

EDDY DANIELS - Drie vragen dringen zich op in de kwestie Trayvon Martin: was de jury racistisch? Ging Barack Obama zijn boekje te buiten? Wordt de zwarte gemeenschap beter van die periodieke opstoten van victimisme?

EDDY DANIELS - Journalisten laten zich graag inpakken. Daar is niets op tegen, zolang ze hun lezer maar verzorgen. Dat is soms hun laatste zorg. Te vaak willen ze hem beleren. Uit snobisme

ANDREA CUYPERS - Ahmed Akkari, één van de aanstokers van het wereldwijde protest tegen de Mohammed-cartoons in Jyllands-Posten, neemt nu afstand van dat protest.

HUMOR - Gelukkig ontwikkelde de bevolking een grote solidariteit tegen de Duitse bezetter

J. VUCHELEN & R. DIERICK - Het bestuur van (semi-)openbare maatschappijen in België is een puinhoop. Drastische verbeteringen zijn nochtans mogelijk bij integraal behoud van hun sociale opdrachten.

FRANS CROLS - Raoul Stuyck organiseerde de belastingzwendel voor een uitgelezen schare Antwerpse prominenten. Toen hij tegen de lamp liep, kenden ze hem natuurlijk niet meer. Dus begon hij aan La Grande Bouffe. Hij bleef erin.

FRANS CROLS - De boodschap vanuit Londen is duidelijk: België heeft geen meerwaarde meer.

JULES VAN LANCKER - Beseffen we wel wat de Vlaamse landbouwers bijdragen tot onze welvaart?

MARTHA HUYBRECHTS - Al lang klagen velen over te hoge loonlasten. Maar de regering meent dat er in veel sectoren géén loonlastenhandicap bestaat, en dat die elders kleiner is dan beweerd. De impliciete redenering wordt: waar de loonlasten hoger liggen, moeten de werknemers maar harder werken.

EDDY DANIELS - Er is blijkbaar gebakkeleid rond de benoeming van Frans Van Daele tot koninlijk kabinetschef, maar Filip lijkt nu toch te luisteren

PIERRE THERIE - De officiële redenen waarom de ambassadeur De Bruyne vernederd werd door zijn publiek terugroepen, rammelen. Maar wat steekt er achter? Enkele getuigen brengen enige duidelijkheid.

MARTHA HUYBRECHTS - 'Geen winnaars, noch verliezers' zei Koen Geens over deze begroting. Maar zuilen, volksvertegenwoordigers en bepaalde grote bedrijven behouden wel hun lucratieve privileges. Echte saneringen zijn daarentegen quasi integraal uitgesteld.

(red.) Bij de laatste verkiezingen, die voor gemeente- en provincieraden, leek het bij vele partijen een vaste waarde, kandidaten die beloofden zich te willen inzetten op betaalbaar wonen. Maar de concrete maatregelen beperkten zich meestal tot de eis dat er meer geld moet besteed worden aan sociale woningen. De linkse partijen vragen ook geld voor huursubsidies.

GERARD DE BEUCKELAER - In een reactie op een artikel van Ann De Craemer antwoordt Wouter Beke (DM 30/5) met een citaat van von Clausewitz. Maar Beke zit er naast. Hij citeert fout. Dit staaltje van schijneruditie is tekenend voor de vervlakking in zowel pers als politiek.

OVV - Deze federale regering lijkt de enige in de democratische wereld die een deel van haar eigen bevolking discrimineert – de Vlamingen. Maar de pers zwijgt dat dood. Waarom?

EDDY DANIELS - Geld bleek voor vakbonden uiterst belangrijk, niet alleen bij Arco, ook bij Ford Genk. Ford Genk was daarbij een voorbeeld van miskenning van syndicale rechten door de vakbonden zelf.

Pages

ANDREA CUYPERS – De standpunten van de grote baas van De Lijn zetten het mobiliteitsdebat in één klap op de voorpagina's. Sommige burgemeesters waren kwaad. Deels terecht. Maar er kan gerust véél meer.

RUDI DIERICK – Paul De Grauwe wil ons doen geloven dat Vlaanderen niet voor sterkere groei kan zorgen dan België. Maar Vlaanderen was nog nooit bevoegd voor het 'economische beleid'. Een drogredenering dus.

PHILIPPE VAN DEN ABEELE - Terwijl de vakbonden geneigd zijn om de Belgische vormingsinspanningen van de bedrijven te laag in te schatten, blijken zij naar Europese normen eigenlijk hoger te zijn dan verwacht.

PHILIPPE VAN DEN ABBEELE - Tegenover de conservatieve houding van het patronaat in verband met vorming, loont het de moeite om ons eens te verdiepen in wat lectuur van diverse paritaire comité’s.

PHILIPPE VAN DEN ABEELE - De socialistische vakbond stelt voor het ‘fiscaal voordeel’ van het pensioensparen af te schaffen. Maar het is geen echt voordeel, want het wordt nu al te veel belast.

PIERRE THERIE – Dat Brussel ook in de komende verkiezingsstrijd zijn zeg wil hebben is niet ongewoon. Maar te veel liefde voor Brussel vanuit een anti-Vlaams ressentiment kan averechts werken.

RUDI DIERICK – Wie de verkiezingsspeeches natrekt op iets constructiefs, was er ook bij de OpenVLD aan voor de moeite. Maar belangrijker, wat zal de doorsnee liberaal denken van Rutten's aanbod?

RUDI DIERICK - De Belgische bankenhervorming moest, samen met een Europees luik, het vertrouwen in ons bancaire systeem herstellen. Maar het Belgische luik blijft nodeloos zwak en te streng tegelijk.

RUDI DIERICK – Bij de hervorming van de banken is toezicht cruciaal: wat baten kaars en bril (in casu steeds strengere regels) wanneer de uil het zien niet wil – hier: als toezicht zo tekort blijft schieten?

PIERRE THERIE - Het dagelijks aantal pagina’s nieuws is zeer groot. Opinies die zonder enige kritische noot gepubliceerd worden, vormen een belangrijk onderdeel. Maar onafhankelijke duiding is schaars. Te schaars.

ARNOUT DIERICK ziet veel problemen waardoor alternatieve energie de oplossing moet zijn. ROB LEMEIRE vindt dat rampzalige voorstellen ons als zaligmakend op de mouw worden gespeld zonder kosten-baten-analyse.

RUDI DIERICK – De druk bekeken filmpjes over verkeerscriminelen zouden niet tellen als bewijsmateriaal. Daarachter schuilt een kromme én gevaarlijke redenering. Maar waarom geen nultolerantie tegen verkeersagressie?

JAAK PEETERS - De kern van totalitair denken bestaat erin, volgens Hannah Arendt, dat men mensen atomiseert, op zichzelf terugwerpt. Dat is wat mensen doen die ons willen dwingen ons verleden te verloochenen.

JAAK PEETERS - Linkse rakkers doen verwoede pogingen om N-VA in een neoliberale hoek te duwen, maar ze doen geen poging om te definiëren wat ze zelf onder neoliberalisme verstaan. Zo maken ze het zich gemakkelijk.

PHILIPPE VANDENABEELE – Verbazingwekkend hoe DS de redenering en argumenten van het islamistische Moslimbroederschap deelt.

ROB LEMEIRE – Dit boek poneert de provocerende stelling dat vrouwen stelselmatig bevoorrecht zijn. Het gaat regelmatig te ver. Een kritische lezing legt een diepliggende maatschappelijk probleem bloot.

Waarin Jan Hertogen aantoont dat de koning er grof naast zat over jeugdwerkloosheid: slechts 1 op 12 is werkloos, en niet 1 op 4 zoals de koning beweerde.

RUDI DIERICK – Ons eerdere artikel over de kersttoespraak van de koning en het bizarre verschil in de Franse en Nederlandse versies vraagt enige analyse. Die toespraak bevat namelijk communautair buskruit.

PIERRE THERIE - In De Standaard (16 dec. 2013) pleit Jonathan Holslag (VUB) voor een volwaardige Belgische defensie met gevechtsvliegtuigen én fregatten. Over de factuur, geen woord.

PHILIPPE VAN DEN ABEELE – De reeks ‘‘Racisme in Vlaanderen’ van DS stelde danig teleur door inhoudelijke slordigheden en redeneerfouten. Voor DS is straks elke achterstelling, ongeacht de oorzaak, gevolg van racisme.

Pages