Home

MARC RABAEY – NECSI-Boston stelt dat de Egyptische militairen de juiste daad gesteld hebben door een staatsgreep te plegen. De democratie is immers een complex systeem dat eerst en vooral stabiliteit behoeft.

EDDY DANIELS - Na de oorlog bleef Europa met een vraag zitten die het nooit heeft opgelost: wat had in Duitsland moeten gebeuren in 1933, toen Hitler via verkiezingen de macht greep? El Sissi geeft het antwoord nu.

EDDY DANIELS - We maken geen botsing van beschavingen mee, maar de zelfmoord van een Arabisch-islamitische beschaving die, ondanks zwart goud, op geen enkel modern probleem nog een antwoord kan formuleren.

EDDY DANIELS - Phara de Aguirre is door de VRT tot monument verheven. Daarom denkt zij blijkbaar dat deontologie voor haar niet meer geldt. Dat bleek tijdens een Panorama-uitzending over Femen.

ANDREA CUYPERS - Is hij nu een bekwame bestuurder, dan wel een populair, maar onbekwaam ongeleid projectiel dat de partij in verlegenheid brengt die hem heeft groot gemaakt (en hij eventjes haar)?

FRANS CROLS - Rector Torfs van de KU Leuven wil een Top 100 van de middelbare scholen. Gelijk heeft hij, alhoewel. Er is een voorgaande, Big Blue, de reputatie van IBM voor de PC.

EDDY DANIELS - VRT-journalisten denken blijkbaar soms dat nieuws een running gag is, ter vervanging van Gaston & Leo.

FRANS CROLS - Vlaams links heeft een goed gevoel want is vol compassie over homo’s, de natuur, de arbeider. Dat deelt dit links met de nazi’s. Raar maar waar.

EDDY DANIELS - Als de onverschilligheid volgens hem wereldwijd toeneemt, dan mag de paus zich wel afvragen waar dat aan ligt.

ANDREA CUYPERS - Minister Milquet wil van 84 naar 31 politiedirecteurs. Dat lijkt spectaculair, maar dat blijft slechts het terugschroeven van een ontsporing van de vorige hervorming. De rest van haar plan blijft vaag.

RUDI DIERICK - De selectie van toplui voor openbare bedrijven is blijkbaar de speeltuin van amateurs. Of zijn het dure consultants die het vuile werk opknappen voor de politici?

MARC RABAEY - De EU-richtlijnen ingegeven door nationale belangen om anderstalige regio's te onderdrukken kunnen een averechts effect hebben. Ze zijn ook in strijd met algemene rechtsbeginselen.

M. RABAEY & R. DIERICK - Tien procent van de bewoners van Brussel is Nederlandstalig, maar meer dan een derde van de economische activiteit is er in Vlaamse handen. Het gerechtelijke luik van de institutionele hervormingen was daarom een gigantische miskleun én slecht bestuur. KPMG ontmaskert het triomfalisme van de vier broeders.

(red.) Het Gerecht stuurde al rekeningen voor onderzoeken naar een verkrachte vrouw. Een uitzondering? In Wetteren alvast deed onze overheid dat nog eens over.

ANDREA CUYPERS - Groen doorbreekt het taboe van de onredelijk hoge ambtenarenpensioenen, met pensioenvoorstellen die revolutionair lijken maar die veel geld kosten. Hun oplossing is klassiek-links: meer belastingen.

PIERRE THERIE & EDDY DANIELS - Kunstenaars zijn handelaars. Dat ze hun waar proberen te slijten is normaal. Dat ze dat doen door hun eigen gemeenschap te schofferen is populistische prostitutie. Maar vele kunstenaars leven van prostitutie

FRANK VAN LAEKEN - Tom Lanoye breekt door in Wallonië, de gelegenheid om van leer te trekken tegen de Vlaams-nationalisten. Hij synchroniseert zo de uitgestoken tongen van Politiek Correct Links

EDDY DANIELS - Karel De Gucht behaalde een Pyrrhus-overwinning op China over de zonnepanelen. Nu houden velen de adem in bij de aanpak van deze brokkenpiloot van het telecom-dossier.

MARTHA HUYBRECHTS - Na de treinramp in Brétigny-sur-Orge gebeurden er blijkbaar nog twee andere zware ontsporingen, één etnische en één politieke: slachtoffers werden beroofd, maar politici minimaliseerden dit meteen.

REDACTIE - Wat de politiek correcte pers altijd normaal vond in Brussel, is plots een schandaal als Antwerpen het imiteert

Pages

GERARD DE BEUCKELAER - Arco is niet alleen een verlies voor bedrogen coöperanten, maar ook hoogst ontplofbaar politiek dynamiet. De rechters van het Grondwettelijk Hof komen onder druk om de rechtsstaat opzij te schuiven.

MARK GELEYN - Weer waart een spook rond in Europa: 'BDS'. Daarbij staat BDS voor “Boycott, Divestment, Sanctions”. Het is een boycot van Palestijnse organisaties gericht tegen Israel.

PIERRE THERIE – De migrantenproblematiek kreeg in Europa en België nooit de juiste aandacht van de media. Ook nu niet naar aanleiding van het Zwitsers referendum tegen massale immigratie.

MARTHA RYCKAERTS – Een medicus, therapeut, verpleegkundige of apotheker die het welzijn van een patiënt in gevaar brengt moet onmiddellijk geschorst worden. Mooi, maar onze rechtsstaat glijdt daarmee wel af naar een systeem van twee maten en gewichten.

Donderdag, op honderd dagen van de verkiezingen, publiceerden Le Soir

MARTHA HUYBRECHTS – 'Vlaming, wat is dat voor een beest?' Mark Van de Voorde ziet geen enkel typisch Vlaams kenmerk. Franstalige schoffies in Brussel weten ten minste ongeveer waar de klepel hangt.

RUDI DIERICK – Luc Coene legt, naast zovele anderen, de vinger nogmaals op de wonde: onze levensstandaard en sociale bescherming staan op instorten als de federale regering het roer niet radicaal omgooit. Beweren dat het terug goed gaat, is grof onverantwoord.

PIERRE THERIE – Verkiezingen zijn hét hoogtepunt van een democratie. De manier waarop de Belgische particratie omspringt met de resultaten ervan is niet echt rechtvaardig.

RUDI DIERICK – De stijgingen van de pensioenen zijn goed voorspelbaar, ook voor politie en OCMW. Maar toch mispakken talrijke gemeenten zich fors op de voorspelde sterke stijgingen van die uitgaven.

RUDI DIERICK – Prof. Dumont mag in Knack uitleggen dat de N-VA van België een lege huls zou maken. Maar is het geen heel andere partij die verantwoordelijk is voor die keuze?

LUC RYCKAERTS – Mehmet Koksal, een Franstalige journalist van Turkse origine wint een oorlog met Emir Kir, een machtige PS-politicus in Brussel. De journalistiek verliest er voor een deel wel bij.

RUDI DIERICK – De nu als snel oprukkende verkiezingskoorts laat zich blijkbaar kennen via enkele gekende, maar kwalijke symptomen.

RUDI DIERICK - Bent u het ook beu, die communautaire twisten? Wel, u staat niet alleen. Maar dat wil niet zeggen dat de onderliggende communautaire tegenstellingen verdwenen zijn. Het lijkt er zelfs op dat die nog toenemen. De Bron volgt dit nader op, en zet haar kolommen open.

WILLY DE WAELE, ereburgemeester van Lennik (VLD) klaagt aan dat zij die in ons land het hardst hun afkeer uitschreeuwen over het Vlaams-nationalisme, vaak blijk geven van het meest rabiate Waals-nationalisme. Hebben niet-Vlaamsgezinden de moed om hem te willen begrijpen?

ANDREA CUYPERS – De standpunten van de grote baas van De Lijn zetten het mobiliteitsdebat in één klap op de voorpagina's. Sommige burgemeesters waren kwaad. Deels terecht. Maar er kan gerust véél meer.

RUDI DIERICK – Paul De Grauwe wil ons doen geloven dat Vlaanderen niet voor sterkere groei kan zorgen dan België. Maar Vlaanderen was nog nooit bevoegd voor het 'economische beleid'. Een drogredenering dus.

PHILIPPE VAN DEN ABEELE - Terwijl de vakbonden geneigd zijn om de Belgische vormingsinspanningen van de bedrijven te laag in te schatten, blijken zij naar Europese normen eigenlijk hoger te zijn dan verwacht.

PHILIPPE VAN DEN ABBEELE - Tegenover de conservatieve houding van het patronaat in verband met vorming, loont het de moeite om ons eens te verdiepen in wat lectuur van diverse paritaire comité’s.

PHILIPPE VAN DEN ABEELE - De socialistische vakbond stelt voor het ‘fiscaal voordeel’ van het pensioensparen af te schaffen. Maar het is geen echt voordeel, want het wordt nu al te veel belast.

PIERRE THERIE – Dat Brussel ook in de komende verkiezingsstrijd zijn zeg wil hebben is niet ongewoon. Maar te veel liefde voor Brussel vanuit een anti-Vlaams ressentiment kan averechts werken.

Pages