Home

JEF VUCHELEN - Doen onze regeringen, en dan vooral de federale die nog steeds de meeste touwtjes in handen heeft, het nodige om onze welvaart veilig te stellen? Het lijkt er niet op: ze lijken verlamd, veranderen zo weinig mogelijk en ze voeren nauwelijks structurele hervormingen door. Maar de overmatige reglementering verergert nog en de loonlasten blijven torenhoog.

PIERRE THERIE - Iedereen lijkt wel voor de democratie en de daarbij horende seculiere staat? Maar wat met grote groepen die dat afwijzen?

RUDI DIERICK - Een BTW-fraudeur werd schuldig bevonden, maar niet veroordeeld tot enige straf. 10 M€ kwijt! Die bizarre uitspraak legt de vinger op een etterende wonde in onze rechtsstaat: het Gerecht werkt inefficiënt en miskent maatschappelijke noden.

MARTHA HUYBRECHTS - VRT en OpenVLD beweerden dat Maggie De Block op haar ééntje één kwart van het begrotingstekort oploste. Een eenvoudige berekening leert dat ze strandde op 1/100ste. Grove misleiding dus

REDACTIE - Voor diplomaten gelden blijkbaar andere regels al naargelang hun taalrol.

RUDI DIERICK - De voorzitter van de ‘Conférence des imams de France’ roept alle moslims op om zich duidelijker te bekennen tot de democratie en om het integrisme te verwerpen. Moslims moeten onvoorwaardelijk kiezen voor de democratie, zegt hij

RUDI DIERICK - Een recent onderzoek stelt dat kandidaten met vergelijkbare kwalificaties en een Arabische naam gediscrimineerd worden tegenover autochtone Nederlanders. Dat besluit lijkt echter volstrekt niet aangetoond door dit onderzoek. Dat vertoont namelijk enkele zware tekorten.

EDDY DANIELS - Het was schitterend hoe CD&V er enkele maanden geleden in slaagde meteen na het ontslag van Steven Vanackere in de slachtofferrol te kruipen en de snelheid waarmee zijn kopstukken van elkaar de Calimero-klaagzang overnamen. Zal het helpen in 2014?

RUDI DIERICK - Blunders van politie en gerecht na verkrachting in Brussel illustreren op pijnlijke wijze wanbestuur, misprijzen voor de slachtoffers en voor elementaire professionele deontologie.

FRANS CROLS - Patrick Janssen zou aangetrokken worden door de Antwerpse univ. Maar wordt hij daar nu hoogleraar of pr-man? Is die onduidelijkheid niet symptomatisch voor een onderwijs dat zijn prioriteit miskent?

MARTHA HUYBRECHTS - Bij de hetze rond De Blokkendoos, een Antwerpse concentratieschool, midden juni, blijkt de vork anders in de steel te zitten dan hoe het eerst leek. Antwzerpen overweegt nu zelfs om 'ophitsers' te vervolgen.

Pages

FRANK VAN LAEKEN - Oplagen van kranten en tijdschriften lopen terug. De doorbraak van nieuwssites blijft uit. En nu wordt NewsMonkey, onder buitenissige media-aandacht, aangekondigd.

ORHAN AGIRDAG - We kunnen het succes van een onderwijssysteem beoordelen op twee criteria: kwaliteit en rechtvaardigheid. Kwaliteit meet je onder meer aan de hand van de gemiddelde prestaties van leerlingen.Wat zegt dat over het AKP-beleid in Turkije?

RUDI DEIRICK - De OCMW-schepenen van Antwerpen en Brussel bikkelen over wie er moet zorgen voor vluchtelingen die bij het OCMW aankloppen. Tijd voor enkele fundamentele vragen.

MARTHA RYCKAERTS – Procureur Liégeois wil massaal DNA-profielen verzamelen. Dat lijkt een stap vooruit, maar we moeten wel oppassen dat het geen stap in de modder wordt, noch een open deur naar andere mega-problemen.

IVAN VAN DE CLOOT – De snel stijgende pensioenlasten krijgen in steeds meer gemeenten een wurgend karakter. Maar dat was wel perfect voorspelbaar. En wie tekende er voor de twee maal hogere pensioenen voor statutaire ambtenaren?

BILAL BENYAICH – Discriminatie is een verklaringsgrond voor de achtergestelde situatie van heel wat nieuwe Belgen maar lang niet de enige. Achterstelling wegwerken eindigt niet maar begint pas bij discriminatiebestrijding.

LUC RYCKAERTS – Karl-Heinz Lambertz wil een autonome Duitse deelstaat, los van Wallonië. Mooi, maar hij draait wel rond de pot. Feitelijk wil hij meer macht, geld én privileges voor Wallobrux.

RUBEN DIAZ – De federale begroting toont anorexia in de besparingen – met een graatmager totaal - en boulimie in de uitgaven en in de belastingen. Dit land wordt niet kapot bespaard, maar wel kapot uitgegeven en kapot belast!

RUDI DIERICK - Zowel Bellens' overduidelijke belangenvermenging met zijn mandaat in Immobel, als zijn beledigende kritiek op Di Rupo zorgden voor manifeste conflicten. Maar wat wordt verborgen?

GERARD DE BEUCKELAER - Onze maatschappij zit muurvast, en dat niet alleen in het verkeer. Yves Desmet heeft dat ook eindelijk begrepen, maar ziet zijn eigen aandeel daarin niet.

EDDY DANIELS - Al enkele weken worden wij verblijd met schandpalen waaraan graaiende parlementariërs worden ten toon gesteld tot algemeen vermaak. Eentje ontsnapt er aan de vox populi.

RUDI DIERICK - Een wet wie ooit ingevoerd werd om een beroepsgroep te beschermen, kan in later de economische ontwikkeling remmen. Volwassen vakbonden houden daar best rekening mee.

RUDI DIERICK - De N-VA moet leren preciezer te zijn bij gevoelige communicatie. Nu laat zij zelf een opening voor kritiek door Wallonië te verwarren met Wallobrux of Francofonia

GERARD DE BEUCKELAER - Enkele feiten uit het verleden bij de NVA-voorstellen voor de toekomst van Brussel en België. Of hoe de feodaliteit ons nog wat leert.

RUDI DIERICK - Moeten we 'corruptie' nu echt met een 'PS' gaan schrijven?

RUDI DIERICK – De Franstalige reactie op de aangekondigde verbreding van de ring rond Brussel is tekenend: ze eisen inspraak in het Vlaamse Gewest, maar ze weigeren vergelijkbare inspraak van Vlaanderen in Brussel.

PIERRE THERIE – De ramp met Afrikaanse vluchtelingen nabij het eiland Lampedusa beroerde heel even de gemoederen. Tot de Rode Duivels de media veroverden. Weg Lampedusa. Onze analyse.

GERARD DE BEUCKELAER - Vorsten genieten vandaag van het twijfelachtige privilege dat zij geen mensenrechten meer bezitten, hun privé-leven mag, al dan niet gefantaseerd, te grabbel worden gegooid.

PIETER DE VOS reageert op de stelling van ROB LEMEIRE dat het klimaatdebat in ons land niet ernstig wordt gevoerd. Deze repliceert, en meent de feiten waar hij zich op beriep net bevestigd worden.

EDDY DANIELS - Een boek over de Franse zoektocht naar democratie kan ons helpen om het pessimisme van ons af te zetten als we zien wat in de Arabische wereld gebeurt.

Pages