Home

PIERRE THERIE - Hoeveel mislukkingen kan Vlaanderen zich nog permitteren? Met een door de Belgo-Brusselse lobby opgedrongen nationale voetbaltempel op de Heizel gaan we een zoveelste vaudeville tegemoet.

ANDREA CUYPERS - Veiligheid voor fietsers blijft een heikel thema. De Fietsersbond vraag een verdere verlaging van de maximumsnelheden. Maar is dat wel de beste aanpak?

EDDY DANIELS - Marokkaanse Verenigingen zetten een eigen school op in Borgerhout, Ikra. Wettelijk is daar niets op tegen, maar het doet wel denken aan het Zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok.

EDDY DANIELS - Een vijftienjarige kan zijn eigen keuzes maken, maar dat mag onder toezicht gebeuren. Giel hoeft niet naar India te gaan om een goede boeddhistische opleiding te vinden.

JOHN DE WIT - De douane startte de voorbije week een gigantische strafzaak tegen twaalf beklaagden van Omega Diamonds. Ze werd al meteen uitgesteld. Heeft ons land die sjoemelende sector echt nog nodig?

KATRIEN SPRUYT - De oorlog in Syrië is geen rebellie maar een invasie van jihadi’s. Grote delen van de Syrische bevolking steunen nog steeds Assad, alleen al wegens afkeer van een salafistische dictatuur.

EDDY DANIELS - Sinds de nieuwe paus aangetreden is, ontvouwt het Vaticaan een mediageniek offensief rond zijn nederigheid dat moet verbergen dat hij zijn verantwoordelijkheid niet opneemt. Nu zelfs met een R4.

RUDI DIERICK - Discriminatiebestrijding is geen prioriteit in dit land. Zolang de electorale achterban van bepaalde partijen niet gestoord wordt en discriminatie van Vlamingen in Brussel niet vervolgd kan worden lijkt alles OK.

ROB LEMEIRE - Het is eerder de afwezigheid van een ernstig debat, dan onmiskenbare signalen van opwarming van de aarde, dat vandaag opvalt. Er kan immers evengoed een afkoeling als een opwarming bezig zijn.

PIERRE THERIE - Wie verstandig is gebruikt degelijke argumenten en wie daarenboven ook eerlijk is, laat andersdenkenden toe dezelfde argumenten te gebruiken.

PIERRE THERIE - De burgeroorlog in Syrië die zoveel internationale beroering veroorzaakt is geen echte verrassing. Toen de Westerse Mogendheden de kaart van het Midden Oosten hertekenden hielden ze onvoldoende rekening met de interne verdeeldheid onder moslims.

EDDY DANIELS - Op basis van één gemanipuleerde undercover-operatie wordt onzekerheid aangewakkerd in scholen in geheel het land. ‘Onderzoeksjournalistiek’ van een geraffineerd maar bedenkelijk allooi.

EDDY DANIELS - Nadat Liesbeth Homans de stem van het volk liet klinken, zoeken de ‘antiracisten’ naar argumenten om de bange blanke man weer met schuldgevoelens op te zadelen. Zij citeren dus een rapport selectief.

JOHN DEWIT - De feiten rond de kopschopper in Aalst tonen eens te meer aan dat de jeugdbeschermingswet van 1965 op een aantal punten versleten is. Een betere wet is perfect mogelijk.

ROB LEMEIRE - Liesbeth Homans kreeg de ‘antiracisten’ over zich heen. Hun reactie werd niet bepaald door de ratio maar door een psychologische hang naar zuiverheid. Uit pure angst, geven ze zich over aan bezweringsformules.

LUC RYCKAERTS - Waarom zit er zoveel reclame op internet, op Google, Facebook en zovele andere? De reden is veel eenvoudiger, en banaler dan wat bobo's menen: servers kosten geld..

ANDREA CUYPERS – De topbenoemingen van de federale regering bij NMBS en enkele andere openbare bedrijven naar één zwaluw, en grauwe winter

RUDI DIERICK – Sommigen denken dat minijobs nuttig zijn voor onze maatschappij, dat ze meer mensen aan werk helpen. Maar de nadelen lijken eerder op een mix van chemotherapie en LSD.

PIERRE THERIE - Het recente gebruik van chemische wapens in Syrië wekte de woede van de Westerse democratieën. Dat kon men niet ongestraft laten. Terecht, maar ook een beetje hypocriet.

EDDY DANIELS - Het eerste wat sneuvelt in een oorlog is de waarheid, omdat alle partijen verhalen rondstrooien. De beschuldigingen tegen Assad moeten daarom ernstiger onderzocht worden dan Obama blijkbaar van zin is.

Pages

LUC RYCKAERTS – Veel burgers klagen over cumul van politieke mandaten en over de hoge vergoedingen van politici. Maar voor de sp.a, CD&V en Open Vld is er geen vuiltje aan de lucht.

MARTHA HUYBRECHTS – Volgens Bieke Verlinden, sp.a, schepen in Leuven is de echte kost van een leerling basisonderwijs 15.000 € en voor een student zelfs 50.000€. Kregen we maar zoveel geld als wat zij hier suggereert!

RUDI DIERICK – Klaag eens vijf brieven lang bij een top-ambtenaar. Wie zou dat doen? Wel ja, De Gucht dus wel en hij kreeg, na lang aandringen, nog zijn zin ook. Alles samen weer een deuk voor onze democratie.

ROB LEMEIRE – Een discussie over genetische manipulatie zal nooit gewonnen worden door een rationeel discours alleen. Tastbare en warme argumenten is aanvullend nodig om ook de harten te veroveren.

RUDI DIERICK – Moeten overheden vlot uitgeven met oog op relance, of moeten ze hard besparen? Of saneren en soberder, selectiever uitgeven? Een eerste analyse van de verkiezingsprogramma's is niet hoopgevend.

GERARD DEBEUCKELAER – Contrast is nuttig en nodig, maar contrast alleen toont niets van de werkelijkheid. Nuances geven het beeld kleur en diepte, maar nuances zijn in deze tijd niet meer gevraagd. Ook de ideeën worden digitaal.

PIERRE THERIE - In België lijkt de bankencrisis de geesten nauwelijks nog te beroeren. Het ACW-Arco dossier daarentegen staat nog altijd hoog op de politieke agenda.

ROB LEMEIRE – Genetische manipulatie wordt verder beperkt, enkel in Brussel dan. De irrationaliteit achter deze tendens is opvallend, maar kan niet door een louter rationeel debat gewonnen worden. De harten spelen mee.

RUDI DIERICK – Di Rupo I geeft Brussel op termijn vele miljarden extra. Zogenaamd voor de lasten van de hoofdstedelijke functie. Maar wie kreeg hier echt de lekkere brokken? Een analyse.

PIERRE THERIE – Franstalige partijprogramma's worden niet becijferd. Nochtans hebben de Franstalige partijen minstens even grote invloed als de Vlaamse op het federaal beleid.

RUDI DIERICK – De VRT verbeterde, naar aanleiding van onze melding, twee feitelijke fouten in een artikel over de staatshervorming. Maar hij blijft het moeilijk hebben met 'de waarheid en niets dan de waarheid'.

RUDI DIERICK – De PS wil niet in de regering met de N-VA, en de andere B-partijen eigenlijk ook niet. Ze maken bezwaar tegen het 'confederaal vermomde' N-VA-programma. Maar de Britten leren hen daarbij een les.

EDDY DANIELS - We kregen een reactie op het artikel over de Eritrese vluchtelingen van MARK GELEYN, gewezen Belgische ambassadeur in Israël. Opvallend is hoe Canvas een eerdere bijdrage van hem op de eigen website negeerde.

EDDY DANIELS - Canvas zond een gruwelverhaal uit over het lot van Eritreeërs onderweg naar Israël via de Sinaï. Een puur emo-verhaal, wat mag, maar zonder de minste duiding. Is dat de taak van een nieuwsdienst?

EDDY DANIELS - Vele mensen ergeren zich aan de politiek correcte toon in onze pers. Terecht. Zij zoeken evenwel complotten die er niet zijn en begrijpen daarom niet hoe de werkelijke slimmerik de pers manipuleert.

GERARD DE BEUCKELAER – B-Post ontvangt jaarlijks vele miljoenen om de kranten te bezorgen. De krantenwinkels, die niets krijgen, zien daarin oneerlijke concurrentie: ze willen ook mee aanschuiven aan de staatsruif.

PIERRE THERIE – Unitair gezinden verzetten tegen Vlaams streven naar autonomie en separatisme. Een grondige analyse laat echter maar weinig over van de argumenten van B Plus tegen de confederale plannen van de N-VA.

RUDI DIERICK – Steeds meer waarnemers maken zich kwaad over de electorale beloftes van de politieke partijen. Enkele economisten klagen daarbij over het bedrog rond de zogenaamd 'becijferde programma's'. Ook die blijken bedrieglijk.

RUDI DIERICK – Over de merites van deze staatshervorming staan de V-partijen lijnrecht tegenover de B-partijen. De VRT slaat de bal echter zwaar mis. Onbekwaamheid? Of B-propaganda? Oordeel zelf.

RUDY BERKVENS en ROB LEMEIRE – Het smogalarm bleek aanleiding om het ook over de klimaatopwarming te hebben. Enkele 'experten' en vele media suggereerden een verband tussen die twee, maar die is er niet.

Pages