Home

EDDY DANIELS - Nadat Liesbeth Homans de stem van het volk liet klinken, zoeken de ‘antiracisten’ naar argumenten om de bange blanke man weer met schuldgevoelens op te zadelen. Zij citeren dus een rapport selectief.

JOHN DEWIT - De feiten rond de kopschopper in Aalst tonen eens te meer aan dat de jeugdbeschermingswet van 1965 op een aantal punten versleten is. Een betere wet is perfect mogelijk.

ROB LEMEIRE - Liesbeth Homans kreeg de ‘antiracisten’ over zich heen. Hun reactie werd niet bepaald door de ratio maar door een psychologische hang naar zuiverheid. Uit pure angst, geven ze zich over aan bezweringsformules.

LUC RYCKAERTS - Waarom zit er zoveel reclame op internet, op Google, Facebook en zovele andere? De reden is veel eenvoudiger, en banaler dan wat bobo's menen: servers kosten geld..

ANDREA CUYPERS – De topbenoemingen van de federale regering bij NMBS en enkele andere openbare bedrijven naar één zwaluw, en grauwe winter

RUDI DIERICK – Sommigen denken dat minijobs nuttig zijn voor onze maatschappij, dat ze meer mensen aan werk helpen. Maar de nadelen lijken eerder op een mix van chemotherapie en LSD.

PIERRE THERIE - Het recente gebruik van chemische wapens in Syrië wekte de woede van de Westerse democratieën. Dat kon men niet ongestraft laten. Terecht, maar ook een beetje hypocriet.

EDDY DANIELS - Het eerste wat sneuvelt in een oorlog is de waarheid, omdat alle partijen verhalen rondstrooien. De beschuldigingen tegen Assad moeten daarom ernstiger onderzocht worden dan Obama blijkbaar van zin is.

G. DE BEUCKELAER & P. THERIE - De Britse regering was al helemaal in Syrische oorlogsstemming, maar het Britse parlement vond een meerderheid om terughoudendheid te eisen. Moet kunnen, in een democratie.

PIERRE THERIE - De particratie leidt steeds sterker tot een gesloten regime en steeds minder tot een stem van het volk. De financiering, om de partijen te beschermen tegen lobbygroepen, maakt ze zelf tot lobbygroepen.

MARTHA HUYBRECHTS – Institutionele partijen handhaven ondemocratische en discriminerende regelingen in de partijfinanciering.

MARC RABAEY - Wat bezielt een nationale voetbalbond om 60% + 40 % van de eigen supporters te schofferen?

ANDREA CUYPERS - Is Johny Thijs 1,1 M€ per jaar waard, en is dat een correcte verloning voor een CEO van een grote organisatie in de openbare sector? Even zorgvuldig afwegen.

EDDY DANIELS - Update: Een persbericht uit Rusland stelt dat de video’s over de gasaanval in Syrië een dag op voorhand waren klaargemaakt. We kunnen dit niet bevestigen of ontkennen, maar geven het ter overweging.

PIERRE DECLERCK – Vroeger sprak de pastoor van op een preekstoel, en hij kon zeggen wat hij wilde want niemand mocht antwoorden. Hij bleef meestal wel beleefd. Dat lijkt bij de moderne pastoor Hugo Camps niet het geval te zijn.

MARC RABAEY - Een nieuwe EU-richtlijn is ingegeven door het chauvinisme van grote staten die anderstalige regio’s minachten. Anderstaligen die zich in Vlaanderen vestigen, moeten plots geen Nederlands meer leren.

PIERRE THERIE - In het Airbusdossier werd België (niet) verdedigd door André Flahaut. Vlaamse firma’s betaalden misschien de rekening voor een mislukte droom van Guy Verhofstadt.

EDDY DANIELS - Obama en Van Rompuy hebben krokodillentranen geweend over de ‘democratische’ Moslimbroeders, en de media zijn hen gevolgd. Langzaamaan wordt duidelijk op welk een terreur het leger heeft gereageerd.

EDDY DANIELS - Wie anderen voortdurend de mantel wil uitvegen, moet wel uitkijken niet van hetzelfde laken een pak te krijgen.

PIERRE THERIE - Politieke besluitvorming getuigt van hanig gedrag: elke macho wil met zijn gekraai de andere overstemmen. Als dat niet lukt, draait hij als die op de kerktoren, met de wind. Eerste deel, Oosterweel.

Pages

GERARD DE BEUCKELAER – B-Post ontvangt jaarlijks vele miljoenen om de kranten te bezorgen. De krantenwinkels, die niets krijgen, zien daarin oneerlijke concurrentie: ze willen ook mee aanschuiven aan de staatsruif.

PIERRE THERIE – Unitair gezinden verzetten tegen Vlaams streven naar autonomie en separatisme. Een grondige analyse laat echter maar weinig over van de argumenten van B Plus tegen de confederale plannen van de N-VA.

RUDI DIERICK – Steeds meer waarnemers maken zich kwaad over de electorale beloftes van de politieke partijen. Enkele economisten klagen daarbij over het bedrog rond de zogenaamd 'becijferde programma's'. Ook die blijken bedrieglijk.

RUDI DIERICK – Over de merites van deze staatshervorming staan de V-partijen lijnrecht tegenover de B-partijen. De VRT slaat de bal echter zwaar mis. Onbekwaamheid? Of B-propaganda? Oordeel zelf.

RUDY BERKVENS en ROB LEMEIRE – Het smogalarm bleek aanleiding om het ook over de klimaatopwarming te hebben. Enkele 'experten' en vele media suggereerden een verband tussen die twee, maar die is er niet.

ROB LEMEIRE – Het cynisme achter de groenestroomcertificaten is stuitend en peperduur. Dit is echter symptomatisch voor de luchtbel van de groene energiesector, geen politieke partij die het merkt.

PIERRE THERIE - Naar aanleiding van de publicatie van een nogal provocerend citaat vroeg een lezer of het wel goed was om een forum te bieden aan om het even welke opinie.

BARBARA VERA DE BUCK - Lafheid en de toekomst van de multiculturele samenleving: zal die kleurig zijn of zwart/wit? We hebben een keuze, maar dan moeten we niet toegeven, noch aan autochtoon, noch aan allochtoon racisme.

EDDY DANIELS - Op het artikel over Sudetenland kwamen enkele reacties binnen. We citeren ze met antwoord van de auteur. Daarnaast ook een verwijzing naar Iskander.

EDDY DANIELS - De vraag is terecht want ook de crisis rond Irian Jaya in 1962 was een uiting van een dictatuur die zichzelf probeerde te legitimeren met buitenlandse avonturen. Ten koste van de eigen bevolking.

EDDY DANIELS - Een lezer vindt dat we Poetin beter in bedwang houden met hem maar gelijk te geven.

EDDY DANIELS - We herhalen nog eens de aanval van Erik Van Goor, die De Bron eigenlijk verwijt wat hij zelf doet.

RUDI DIERICK – Poetin krijgt veel lof voor zijn tactiek ten aanzien van Oekraïne. Het Westen vreest hij niet, noch de wet. Maar komt hij met dit referendum niet in flagrante illegaliteit?

RUDI DIERICK – VRT, RTBF, De Standaard en LLB sluiten één van de twee grote uitdagers langs de linkerzijde uit van een significante media-campagne, de Stemtest. Ze geven echter geen valabele reden waarom.

MARK GELEYN – Elke taal krijgt te maken met externe invloeden. Eerst hadden we een Waal in onze kop. We ruilden hem voor een Engelsman met lange sokken. Onze moedertaal, who cares?

MACHTELD ZEE - Academisch onderzoek rond de sharia lijkt zelden zinvol. Vrouwen in minderheidsgroepen verwachten beter niets van de academische elite. Die heeft zich verloren in het relativisme.

ALEXANDER CASIER – PS, sp.a, Open Vld, MR, cdH, Groen en Ecolo vragen een 'federale kieskring'. Maar geen enkel van hun argumenten houdt steek. Integendeel, de democratie wordt opgeofferd voor macht.

PIERRE THERIE – Dat de verdeling van de parlementaire zetels onrechtvaardig is kon u reeds lezen in een eerdere bijdrage. Maar is dat ook zo voor de manier waarop men de kieskringen organiseert?

RUDI DIERICK - Het wanbestuur bij Dexia veroorzaakte grote schade en ellende voor duizenden coöperanten. Paul Huybrechts stelt een regeling voor die de ergste ellende opvangt. Maar de stabiliteit van ons financieel stelsel mag niet vergeten worden.

PAUL HUYBRECHTS - Creëer een hulpfonds voor de slachtoffers van de financiële crisis. Met dat voorstel wil het VFB de kleine Arco-aandeelhouders ter hulp schieten.

Pages