Zullen we de thermometer maar weggooien

Zullen we de thermometer maar weggooien

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) trekt opnieuw aan de alarmbel. Maar blijkbaar waren de media en onze ministers niet geïnteresseerd.

In een woensdag gepubliceerd rapport maakt de instelling melding van een recordniveau van de schulden op wereldvlak. Volgens het IMF bedraagt die schuld nu 152.000 miljard dollar of twee keer (225%) de omvang van de wereldeconomie.

Grafiek: Totale schuld, globaal. Bron: IMF

 

In eerdere rapporten had het IMF al melding gemaakt van de anemische groei van de economie in de rijke landen en waarschuwde het met betrekking tot het referendum in Groot-Brittannië en de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen voor de opkomst van het populisme. Ook staan volgens de instelling een derde van de Europese  banken voor ‘grote moeilijkheden‘, zelfs wanneer de economie zich herstelt. 

IMF ziet 3 grote problemen

Probleem is dat niemand zich van die rapporten nog iets aan lijkt te trekken. Vooral de overheden niet. Die blijven maar geld lenen aan uiterst lage of negatieve rentevoeten, maar dat leidt volgens het IMF tot 3 problemen:

  1. Deze enorme schuldenberg heeft niet geleid tot een economisch herstel, die naam waardig.

  2. Schulden moeten worden terugbetaald, maar hoe gaat de wereld een schuld terugbetalen die ruim twee maal zo groot is als de volledige wereldeconomie?

  3. Wat wanneer de rente terug begint te stijgen? De schulden concentreren zich voornamelijk in de rijke landen, waar de rentevoeten zeer laag zijn. Er is maar een uitzondering op de regel en dat is China.

Het IMF toont zich dus uiterst bezorgd en wil vooral een herhaling van 2008 vermijden toen het kort voor het uitbarsten van de grootste kredietcrisis sinds 1929 nog optimistische rapporten publiceerde.

1200 dubieuze leningen voor EU banken

Acht jaar nadat de Lehman Brothers bank de financiële crisis ontketende, zitten de banken van de 28 EU-landen nog steeds opgescheept met 1.200 miljard euro aan dubieuze leningen. Dat blijkt uit een studie van KPMG, die het persagentschap Bloomberg kon inzien (hier) en waarin ook te lezen staat dat deze leningen de banken nog tientallen jaren dreigen te achtervolgen.

De Europese Centrale Bank beschouwt een lening als dubieus wanneer gedurende meer dan 90 dagen na de vervaldag van de af te lossen tranche geen aanbetaling is gedaan. Ging het in 2008 nog om 1,5% van het totale aantal leningen, dan is dat de voorbije jaren blijven stijgen tot 5,7% in maart 2016. Van 880 miljard in 2014 naar 1.200 miljard vandaag

Toen de Europese Centrale Bank in 2014 de banken aan de eerste stresstests onderwierp was nog sprake van 880 miljard aan dubieuze leningen. Op goed twee jaar tijd is daar 36% bijgekomen.

Het zijn niet verwonderlijk de zuid-Europese staten waar de problemen grootst zijn: in Griekenland gaat het om 34,7% van alle verstrekte leningen, in Italië om 18% en in Spanje om 6,3%. De twee andere grote economieën, Frankrijk en Duitsland, zitten ver onder het gemiddelde, met respectievelijk 4,2% en 2,3%

Uiteraard heeft dit een negatieve impact op de eindresultaten van banken: rente wordt niet geïncasseerd, er moeten grotere buffers worden aangelegd tegen eventuele verliezen of er moeten gewoonweg verliezen worden geboekt, schrijft KPMG.

U was gewaarschuwd…

Maar het IMF preekt in de woestijn. Vroeger kon de instelling er nog mee dreigen geen geld te lenen; vandaag wordt de wereld met geld overspoeld, gratis geld zelfs… De magere troost die de instelling rest is dat bij een volgende financiële of economische crisis ze haar handen in onschuld zal kunnen wassen: ‘Jullie waren verwittigd.’

Dit artikel omvat 2 artikels overgenomen van Express.be

Dominique Dewitte, hoofdredacteur Express.be

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneelfinancieel of organisatorisch!