Wie

De ploeg van De Bron wil kritische Vlamingen met een grondige dossierkennis en een goede pen aantrekken, naast andere vrijwilligers voor aanvullende taken.  De huidige ploeg bestaat onder meer uit:

Kernredactie:

Eddy Daniels, °1949, is eindredacteur van De Bron, oud-hoofdredacteur Imediair, oud-journalist bij Het Laatste Nieuws (specialisatie human resources management) en bij Pub Magazine, het vakblad voor reclame, media & marketing. Hij studeerde eerst handelsingenieur (wat hij niet voltooide), militeerde dan ongeveer tien jaar bij Amada, waarbij hij achtereenvolgens mijnwerker was, fabrieksarbeider en opvoeder van verwaarloosde kinderen. Daarna studeerde hij moderne geschiedenis (Middeleeuwen) en na zijn brugpensionering ook geschiedenis van de oudheid, telkens op bachelorniveau.

Rudi Dierick, °1963, is ingenieur en informaticus, werkt in commerciële functies en als zakelijk adviseur, o.m. in competentiebeheer en diversiteitsbeheer. Was actief in permanente vorming in een beroepsorganisatie en in de Coudenberggroep. Deelnemer aan het oprichtingscongres van de VLD, maar bleef altijd partij-onafhankelijk. Werkte als vrijwilliger mee aan enkele tijdschriften en kort als als freelance journalist. Krijgt soms de indruk dat het zuilenbestel een gegoede middenklasse bedient en de kleine man vergeet. Van 2005 tot 2013 politiek secretaris van het OVV; mede-oprichter van Charta Vlaanderen en hoofdredacteur van De Bron.

Andere redactionele medewerkers:

Ludo Abicht (°36) is een Vlaamse filosoof, publicist, dichter en activist. Hij studeerde filosofie en taalkunde, werd jezuïet en trad uit in 1961; haalde zijn doctoraat Germaanse letterkunde (Univ. Cincinnati) en doceerde vanaf dan. Hij publiceerde 21 boeken en vele artikelen. Hij was van 2005 tot 2006 lid van de commissie-Bossuyt voor Normen en waarden. Hij is actief in de Vlaamse Beweging, onder meer in de Gravensteengroep.

Maarten Boudry (°84) is wetenschapsfilosoof aan de UGent en auteur van 'Illusies voor gevorderden. Of waarom waarheid altijd beter is' (Polis, 2015), van 'De ongelovige Thomas heeft een punt' (Houtekiet, 2011) samen met Johan Braeckman. Hij studeerde in Wenen (Konrad Lorenz Institute), Boston (Tufts University) en New York (City University of New York). In 2011 verdedigde hij zijn doctoraat over pseudowetenschap 'Here Be Dragons. Exploring the Hinterland of Science'. Binnenkort verschijnt bij The University of Chicago Press 'Science Unlimited? On the challenges of scientism', die hij samenstelde met de filosoof en bioloog Massimo Pigliucci, na hun eerdere 'The Philosophy of Pseudoscience. Reconsidering the Demarcation Problem' (2013).

Dirk Bauwens is crisistrendwatcher met focus op geld en economie. Opleiding en carrière als marketeer. Informatie-en researchspecialist. Hij is ervan overtuigd dat de westerse beschaving in een existentiële crisis verkeert en dat er grote veranderingen op til zijn. Blogt op systeemcrisis.blogspot.be

Philippe Clerik, is leraar Nederlands en blogger (http://philippeclerick.blogspot.be/).

Andrea Cuypers, is een ecologisch geëngageerde humaniste met grote interesse in sociale thema's, armoede en betaalbaar wonen. Ze studeerde talen, werkt als bediende en zelfstandige (beide deeltijds) en was oprichter en mede-oprichter van enkele sociale vzw's.

Barbara Vera De Buck °1959 onafhankelijk denker/schrijver, nuchtere dromer, kunstenares, opvoedster in een Steinerschool. Opgegroeid in een progressief cultuurminnend milieu : literatuur, muziek, filosofie, kunst waren vanzelfsprekendheden, respect en zorg voor de natuur essentie, humaniteit een leidraad.

Marc Debusschere, is een maatschappelijk en politiek geïnteresseerde sociaalpsycholoog, achtereenvolgens werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker, statisticus, manager, informatiespecialist en hoofdredacteur van een grote 22-talige Europese website. Gehuwd, 2 kinderen en 1 kleinkind.

Kristiaan De Cock, °1960, burgerlijk ingenieur, MBA finance & accounting. Zelfstandig bedrijfsmanager in binnen- en buitenland, na een loopbaan in de krijgsmacht. Auteur van “het erfgoed van Cleisthenes”, een kritische kijk op de prestaties van de Belgische politieke wereld in de laatste decennia.

Pieter-Jan Devillé, °1993, zoekt graag een eerlijk en open debat. Hij studeert burg. ir. en probeert vanuit een technisch-wetenschappelijke achtergrond feiten en cijfers te laten spreken in plaats van speculaties. Was actief in een jeugdbeweging.

Ruben Diaz, doctoraal-onderzoeker economie. Interesseert zich vooral voor openbare economie en openbaar bestuur. Ergert zich geregeld aan verklaringen van politici en mediaberichten die elementaire economische gegevens en wetmatigheden grandioos miskennen. Kortom, lui die te lui lijken, of onwillig, om cijfers en andere kerngegevens juist te krijgen.

Koen(raad) Elst is oriëntalist en columnist.  Hij studeerde wijsbegeerte, sinologie en indo-iranistiek en doctoreerde aan de KULeuven in de oriëntalistiek. Hij publiceerde boeken in het Engels en het Nederlands over de islam, de Chinese en Indiase oude geschiedenis en moderne politiek, vergelijkende godsdienstwetenschap, multiculturalisme en taalpolitiek. Hij werkte ondermeer in de journalistiek en voor een onafhankelijk senator.

Marjorie Hoefmans is leraar Grieks-Latijn en blogger (http://cycade.blogspot.be/). Ze ontwikkelde ooit educatieve software in de oertijd van de personal computer.

Martha Huybrechts, leerkracht wetenschappen; sociale en groene vrijwilliger (lokaal). Stoort zich aan het te courante gebrek aan elementair respect voor de medemens en de natuur, en, in de media, voor objectieve feiten en de reële toedracht.

Jan Jacobs is een freelance journalist-blogger en twitteraar.

André Jurres (°1963) studeerde techniek en marketing; werkte in media, multimedia, telecommunicatie en energie. Werkte aan de ontwikkeling van telecom operatoren in Frankrijk, Rusland en Nederland; richtte in 2001 WattPlus/Essent Belgium op en was van 2002 tot 2006 CEO van Essent Belgium. Sinds 2007 bezig business development van duurzame energieprojecten als co-oprichter van NPG energy. Adviseur van beleidsmakers; schrijft op een eigen energie, www.energie-blog.com. André’s motto is: haal het maximum uit je dag!

Jaak Peeters Lic. psychologie, studies sociaal recht en bestuurswetenschappen. Beroepservaring: personeelszaken. Lid van Vlaamsnationale organisaties, van de Wijsgerige Kring van Eindhoven en voorzitter van Campinia Academica. Auteur: 'De worsteling met de moderniteit' ('09), 'De gekwetste mens' ('06), 'Waarde landgenoten' ('97) en 'De cultuur van het simplisme' ('91); auteur van www.doorstroming.net.

Jorn Reniers, ingenieur, studeerde in Stockholm en Leuven, lid van de denk tank Yera, Master Energy for Smart Cities aan de KTH in Stockholm. Zijn bachelor en het eerste jaar van de master heeft hij aan de KU Leuven volbracht. Actief in YERA, een door studenten gedragen vereniging die energie op een wetenschappelijk verantwoorde manier naar buiten wil brengen door middel van artikels en opiniestukken, maar ook door evenementen voor studenten rond het thema energie te organiseren. 

Luc Ryckaerts, junior adviseur in een internationale organisatie en Brusselse Vlaming.

Martha Ryckaerts, vrijwilliger in sociale organisaties

Katrien Spruyt, arabiste/islamologe, niet-moslim. Zij werkt beroepshalve in een ander gebied, maar volgt de actualiteit van de islam met grote nauwgezetheid.

Erwin Ureel, gepensioneerd militair, voormalig lid van de Volksunie-centrumgroep “Niet Splitsen” , politiek dakloos, ijvert voor meer respect, ernst en beroepsethos in media en politiek.

Marc van Impe, Senior Writer voor MediQuality,  voorzitter van het Vlaams Instituut voor Journalistiek;  schrijft sinds dertig jaar over de evolutie van het gezondheidsbeleid in binnen- en buitenland. Eerder was hij onder meer hoofdredacteur bij MediPlanet, de Huisarts en Harvard Business Review België. Als bevoorrecht observator werpt hij regelmatig een kritische blik op de actualiteit in onze gezondheidssector. Zijn blogs weerspiegelen zijn persoonlijke mening en vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Filip Van Laenen, °1972 is burg. ir. en woont sedert 1997 in Noorwegen. Hij werkt er als chief technologist / senior software architect. Vandaar volgt hij de Belgische politiek op de voet, met een bijzondere interesse voor opiniepeilingen. Wanneer hij niet blogt experimenteert hij in zijn vrije tijd met Ubuntu, Java en Ruby. Hij is redacteur bij Bron en mede-oprichter van Charta Vlaanderen. Hij schrijft ook bij Doorbraak.

Jef Vuchelen, prof. em economie (VUB) en publicist. Hij interesseert zich vooral voor macro-economie, openbare financiën en een gezonde werking van de democratie. Was jarenlang lid van de Hoge Raad voor Financiën.

 

Tijdelijk niet-actieve medewerkers:

Marc Rabaey

Oud-mededewerker:

Frank Van Laeken, Maandanser met een mening, journalist (schrijft / schreef voor diverse dag- en weeklbladen), communicator, levensgenieter, ex-woordvoerder Beerschot, supporter en huisband. Eigen blog op http://maandans.frankvanlaeken.eu.

Gerard De Beuckelaer,

Luc Ryckaerts, junior adviseur in een internationale organisatie en Brusselse Vlaming - See more at: http://de-bron.org/content/persoonsgerichte-reclame-op-facebook#sthash.f...
Luc Ryckaerts, junior adviseur in een internationale organisatie en Brusselse Vlaming - See more at: http://de-bron.org/content/persoonsgerichte-reclame-op-facebook#sthash.f...

Pierre Therie,

Rob Lemeire is burgerlijk ingenieur en werkt als informaticus.

Peter Dejaegher is medewerker van de studiedienst van Open Vld in het Vlaams Parlement. Hij was eerder woordvoerder, en journalist van De Standaard en het VU-weekblad Wij.

Frank Depreitere is mediadeskundige. Hij werkte aan beide kanten van de toog: als journalist, en als media-adviseur en mediatrainer. Thans is hij hoofdredacteur en uitgever van www.persblog.be

Dieter Verhofstadt is licentiaat in de wiskunde en werkt bij navigatieproducent TomTom. Voordien heeft hij drie jaar les gegeven. In zijn vrije tijd denkt hij na over wiskunde, technologie en onderwijs.