'Welwillende' artsen kosten ons miljoenen

'Welwillende' artsen kosten ons miljoenen

Het ziekteverzuim is de voorbije weken de pan uitgerezen. Deze keer ligt de oorzaak niet bij de stakingen maar bij de 'day after' van een EK voetbalmatch. Werkgevers kunnen wel optreden tegen werknemers die zich ziek melden na een nacht vol feestgedruis, maar tegen de artsen die een dergelijke sociale fraude mogelijk maken, kunnen ze niets doen. Op de arts die zich manifest schuldig maakt aan oneigenlijk schrijfgedrag van ziekteattesten, bestaat vandaag geen enkele controle ontdekte N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel.

Maar eerst de harde cijfers. Het feit dat Nederland niet deelneemt aan het EK bespaart de ziekteverzekering en bedrijven in dat land miljoenen euro's, zo berekende het bedrijf Acture dat bij onze Noorderburen het ziekteverzuim controleert.  Een interessant gegeven dat in ons land nog niet onderzocht werd.

De ‘day after' van een EK- of WK-optreden van Oranje kost de Nederlandse samenleving miljoenen euro's. Drinkgelag en feestgedruis gevolgd door ziekmeldingen zorgen op de dag na een wedstrijd voor een fikse schadepost van 3,75 miljoen euro. Een gewonnen wedstrijd van het Nederlands elftal leidt de volgende dag tot wel 27% meer ziekmeldingen. Acture, de grootste private Ziektewet- specialist analyseerde de ziektemeldingen tijdens het EK van 2012 en het WK 2014 ten opzichte van het huidige EK zonder Oranje.

Het WK van 2014 heeft Nederland zo'n zes miljoen euro gekost aan ziektegelden. Zeker de wedstrijden op een doordeweekse dag zijn kostbaar en zorgt ervoor dat veel supporters van Oranje met veel moeite naar het werk gaan of zich massaal ziek melden.

In ons land bestaan daar dus geen cijfers over.  In 2014 en 2015 is er door de controledienst van het RIZIV geen enkel zogenoemd ‘welwillendheidsattest' gesignaleerd. Wat we wel weten is dat er in 2015 meer dan 21.000 mensen door controleartsen opnieuw aan het werk werden gezet.

Over hoeveel voorschrijvende artsen het gaat, blijft een onbeantwoorde vraag. Nochtans heeft het  RIZIV twee sociale inspectiediensten en zou er naar analogie met de profielencommissie heel makkelijk kunnen vastgesteld worden welke artsen in welke omstandigheden en op welk moment fraude plegen.

De N-VA wil de controleartsen nu aan de bevoegdheid van de ziekenfondsen onttrekken en ze bij het RIZIV onderbrengen om hun werking te standaardiseren en gerichter te sturen. Dit kan een buitenkans zijn om ook deze leemte op te vullen en een meldpunt voor manifest oneigenlijk schrijfgedrag op te richten.

Maar men moet verder gaan. Ook de Orde van Artsen moet hier zijn verantwoordelijkheid opnemen en de betrokken artsen sanctioneren. Het gaat hier immers om een grove deontologische fout die de eer en de waardigheid van het beroep tot in de kern aantast.

En een doctoraatstudent zou over de kostprijs van dat oneigenlijk verzuim best eens een interessante paper kunnen schrijven. Maudie Derks, algemeen directeur van het Nederlandse Acture: "Ervan uitgaande dat de gemiddelde ziektedag 250 euro kost en dat er op een dag na een Oranje winst geen 60.0000 maar 75.000 ziekmeldingen zijn, dan kost dat per wedstrijd dus €3.750.000."

Deze opinie verscheen eerder al op Mediquality.net

Marc van Impe, Senior Writer voor MediQuality, voorzitter van het Vlaams Instituut voor Journalistiek.

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneelfinancieel of organisatorisch!