Wanbestuur is de schuldige, niet oude rioleringen

Wanbestuur is de schuldige, niet oude rioleringen

Het zinkgat in Brussel is weer zoiets. Gigantische hinder én reële extra kosten voor omwonenden, forenzen, NMBS en anderen. En maar jammeren over die ‘ouderdom’. Maar in werkelijkheid is dit gewoon ordinair wanbestuur. De enige schuldige voor de talrijke zinkgaten in Brussel zijn die politici en partijen die er al decennia regeren, PS, Défi, MR, CDH, Ecolo, Open Vld, SP.A en CD&V.

Een goede bekende van mij werd even kwaad. Meestal heeft hij het dan over hooligans achter het stuur, arrogante of agressieve ‘jongeren’ – toch grappig hoe goed iedereen weet wie daarmee bedoeld wordt. Maar deze keer had hij het over de Brusselse burgervaders. Daar heeft hij een permanente wrevel tegen. De aanleiding deze keer waren die twee zinkgaten in Sint-Joost-ten-Node.

Nu vertelt men dat er altijd wel zinkgaten zullen ontstaan, en dat dat ligt aan de bodem in veel wijken en oude rioleringen. De ondergrond bestaat daar dikwijls uit zavel. Dat is goed bouwmateriaal, maar het spoelt zo weg. Met name op de vele hellingen in Brussel geeft dat dan regelmatig insijpeling van water in de ondergrond. En dat is dan het perfecte excuus voor de lokale bestuurders. “Zinkgaten, zoals die in de Leuvensesteenweg, zullen in Brussel nog ontstaan. Want in de bodem zitten nog zo'n kleine 400 kilometer grijze gietijzeren rioleringen.” zei Vivaqua-onderdirecteur Serge De Ridder daarop in Terzake. "Die allemaal tegelijk vervangen , is geen optie".

Foto: één van de vele zinkgaten in Brussel; telkens moeten diverse leidingen en buien nagekeken worden, en geregeld hersteld.

En toen hij dat ook door wat lokale politici herhaald kreeg werd mijn vriend kwaad. Hij woonde namelijk jarenlang in een mooie maar flink hellende straat in Etterbeek. Zijn straat werd, toen hij daar woonde, maar liefst vier keer ontsierd door zinkgaten! Telkens enkele meters breed, kleintjes dus vergeleken met die van deze week. Maar toch voldoende om auto’s te beschadigen, of om een vuilniswagen tot aan zijn as tegen de asfalt te krijgen, en de achterwielen in de lucht boven dat gat.

Maar het fijne leerde hij toen hij de technici die waren opgeroepen wat uitleg vroeg. Die mannen legden uit dat het probleem van die ondergrond gekend is, maar perfect oplosbaar: gewoon regelmatig onderhoud en tijdige vernieuwingen. Enkele gemeenten deden dat redelijk goed (het was een kleine twintig jaar geleden). Hun hellende straten bleven gespaard. Die technici hadden ook een grote kaart van heel het gewest en daarop zetten ze voor elk zinkgat een gekleurde duimspijker. In sommige gemeenten (met hellingen) zag er er nauwelijks, maar meestal veel. Soms was aan het verschil in de dichtheid van de spijkers zelfs te zien waar ongeveer de gemeentegrenzen liggen.

Foto: Door de leidingbreuk onder de Leuvensesteenweg stroomde een modderstroom over 700 m in de vlak daarbij gelegen tunnel van de NMBS. Die moet leeggemaakt worden en dan moet het spoor heraangelegd worden.

Voor een gemeente is het natuurlijk verleidelijk: beperkt het budget voor ‘groot onderhoud’ (zoals wegen en vervanging van rioleringen en waterleidingen) tot één kwart van wat nodig is, en er komt direct een sloot geld vrij. Genoeg voor genereuze subsidies voor bevriende verenigingen of extra personeel. In zijn gemeente kreeg een vzw die zich bezighield met Noord-Zuidwerking, de hobby van de toenmalige Vlaamse schepen, een budget van de gemeente voor 2 voltijdse medewerkers, bijna evenveel als het personeel van de lokale Nederlandstalige bibliotheek. Dat kon slechts 2,2 VTE’s betalen van haar gemeentelijke subsidie. Op lange termijn kost die werkwijze natuurlijk veel meer, want dan zijn er ook veel ongelukken gebeurd. Maar dat is dan pas voor zoveel legislaturen later.

De werkelijke oorzaak van die frequente zinkgaten is dus gewoon ordinair wanbestuur: verkeerde prioriteiten stellen en noodzakelijk onderhoud hard verwaarlozen.

En ook hier zit een beetje communautair venijn in de staart: de verlieslatende NMBS draagt zelf de hoge kosten veroorzaakt op haar lijnen en tunnels door dit goed vermijdbare zinkgat. Het betaalt dat gegarandeerd vanuit haar nationale budgetten. Daardoor draaien dan in fine alle Belgische, en dus vooral de Vlaamse belastingbetalers op voor dit typisch Brusselse wanbestuur. Ook andere overheden durven dat, onderhoud verwaarlozen, maar in deze categorie lijken de lokale en gewestelijke besturen in Brussel sterke kandidaten voor de kampioenstitel.

Luc Ryckaerts, adviseur in een internationale organisatie, Brusselse Vlaming

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!