Waarheen met de vluchtelingen? – Dossier

Waarheen met de vluchtelingen? – Dossier

Heeft Europa wel het gepaste antwoord op de vluchtelingencrisis? Voor u deze vraag beantwoordt, weet dat zowel de humanitaire organisaties als Trump en Poetin het erover eens zijn dat dat niet het geval is. Maar hun analyse verschilt wel enigszins. Wij gaan ervan uit dat vluchtelingen recht hebben op hulp, én dat Europa hier zijn steentje toe moet bijdragen. Dat is onze humanitaire plicht. En West-Europa is ook meer dan rijk genoeg om zijn beste beentje voor te zetten. Maar dat is geen excuus voor eender wat.

Daarom publiceerden we de voorbije maanden al enkele artikels waarin we alle vragen grondig uitspitten. En dat zullen we de komende weken verder uitspitten. We vragen ons daarbij onder meer af of dat gepaste antwoord op deze crisis niet aan de volgende voorwaarden hoort te voldoen:

  • Het moet een duurzame hulp bieden aan alle oorlogsvluchtelingen en aan al wie voor een directe, levensbedreigende politieke vervolging op de vlucht sloeg.

  • Het mag tegelijk de openbare orde en de welvaart van Europa niet bedreigen. Bedenk Poetin die zich schamper afvroeg, bij het geweld van sommige ''vluchtelingen”, wat voor een Europa het is dat zijn eigen kinderen niet meer kan verdedigen.

  • We moeten streven naar de hoogste sociale en humanitaire baten voor elke euro die aan hulp aan vluchtelingen besteed wordt. We moeten dus vermijden dat we problemen nog significant zouden verergeren.

Komen deze voorwaarden er ook niet op neer dat het businessmodel van de mensensmokkelaars snoeihard vernietigd hoort te worden? U bent wel gewaarschuwd; dit is geen eenvoudig dossier. Voor enkele essentiële aspecten, suggereren we de volgende artikels die zoeken naar oorzaken en problemen in dat zoeke, kortom, analyse:

De komende weken geven we meer aandacht aan enkele oplossingen. Dit deel van ons dossier ligt nog deels op de schrijftafel. Maar hier alvast enkele elkaar aanvullende voorstellen:

Maar hiermee komen we er natuurlijk nog niet. Aan u om betere, en andere, duurzame voorstellen te doen. Dit dossier staat open voor bijkomende gastbijdragen.

Rudi Dierick, ingenieur, zakelijk adviseur en hoofdredacteur De Bron

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!