VRT verzwijgt nieuwsfeit na foute vertaling

VRT verzwijgt nieuwsfeit na foute vertaling

De PS ziet haar ethische verdorvenheid als een ongelukje en verklaart zich nu weer maagdelijk. Het VRT-middagjournaal verdoezelde dit met een valse vertaling. Meteen daarna werd het item verwijderd. Het toppunt was inderdaad de arrogantie van een Elio Di Rupo op het speciale PS-congres van 2 juli.

Hij kondigde een financiële decumul aan met de mededeling: ‘Le PS est le seul grand parti à tirer des leçons de ses infortunes’. Dat woordje ‘infortunes’ impliceert dat Di Rupo helemaal geen lessen getrokken heeft, maar zichzelf als een slachtoffer beschouwt van wat hij ‘un climat de lynchage’ noemde waar de voorzitter van CdH van zou geprofiteerd hebben om zichzelf in het zonnetje te zetten. En dat net op het moment dat de PS de enige grote partij was die radicale voorstellen deed om een goed bestuur mogelijk te maken.

Het VTM-nieuws vertaalde wel correct

Het VTM nieuws vertaalde: ‘De PS is de enige partij die de lessen getrokken heeft uit haar ongelukken’. Het VRT-onderschrift schreef in het middagsnieuws echter: 'Wij zijn de enige partij die lessen heeft getrokken uit haar fouten‘. Wat zou impliceren dat er een deemoedige Di Rupo stond die zijn partij het boetekleed aantrok, terwijl hij haar daarentegen net een aureool van heiligheid aan het verlenen was. ’Infortunes’ wil immers helemaal niet ‘fouten’ zeggen, maar ‘tegenslagen’, en inderdaad: de PS was volgens hem ‘une belle famille, qui a été salie par le comportement de quelques uns’, een mooie familie dus, vervuild door enkelingen. Dat deed pijn, maar zegde niets over de partij, beweerde hij nog. Die had die zwarte schapen als zondebokken de woestijn in gestuurd, en vertoonde nu een vlekkeloos imago. Een schaamtelozer omkering van de waarheid kan men nauwelijks verzinnen. Die schaamteloosheid was dan ook het echte nieuwsfeit van dat inderhaast bijeengeroepen crisiscongres, want de rest was retoriek en eigenlijk ook naast de kwestie.

De vertaling van de VRT was alleszins fout, zo niet leugenachtig. Ik was gloeiend verontwaardigd en zat verontwaardigd de rit van de Ronde uit. Na de spurtoverwinning van Marcel Kittel, om vijf uur, riep ik de herhaling van de betreffende nieuwsuitzending op. De betreffende passage bleek verwijderd. Ook in de nieuwsuitzendingen van zes en zeven uur kwam het item van de ‘infortunes’ tot mijn grote verbazing niet meer voor. Op zich vond ik dat een goede zaak, die bewijst dat er een serieuze beroepsernst leeft in de VRT-redactie: ongetwijfeld hebben sommige journalisten meteen na de uitzending gezien dat er een zware deontologische fout was gemaakt. En ongetwijfeld kon men die niet meteen in de betreffende uitzending herstellen. Tijdelijk schrappen was dus aangewezen.

Een correcte rechtzetting bleef uit

Maar men had dit wel kunnen rechtzetten in de latere uitzendingen, men had daar zelfs geen andere vertaler voor nodig, alleen maar een zakwoordenboek. Dat dit niet gebeurd is, geeft blijk van minder beroepsernst. Want waarom mochten de kijkers die weigering van de PS om in het eigen hart te kijken – die ’s middags nog centraal had gestaan – ineens niet meer vernemen? Ik denk niet dat dit met manipulatie te maken heeft, zoals sommigen al te gemakkelijk zullen denken. Ik denk dat het gewoon om een weigering gaat om zelf gezichtsverlies te lijden. De journalistieke ijdelheid haalde het waarschijnlijk van de journalistieke eerlijkheid. Dat op zich is ook een belangrijk nieuwsfeit.

Eddy Daniels

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een  bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!