VRT bakt het weer eens bruin … rood

VRT bakt het weer eens bruin … rood

De VRT bakt het de laatste weken weer eens heel bruin … zeg maar knalrood, of roodgroen, of nog pro traditionele partijen. Maar daarin staat de VRT lang niet alleen.

Moest u ook even glimlachen met de wijze waarop de VRT de voorbije week de partijpolitiek covert? Best grappig zijn de volgende twee titels deze week op De Redactie (VRT- webnieuws):

- "Gentse kartel blijft grootste in peiling, Open Vld troeft N-VA af"
- "N-VA zakt onder de 30 procent in Antwerpen, Groen springt naar 20 procent"

N-VA verliest inderdaad in Antwerpen, maar in Gent blijft de partij status quo. Gezien het een nagelnieuwe kopman heeft, Elke Sleurs, is dat niet slecht. De VRT vertaalt dat echter merkwaardig genoeg "Open Vld troeft N-VA af". Maar Open VLD wist helemaal geen stemmen van de N-VA af te snoepen, doch wel van kartelpartner SP-A-Groen. Dit is dus diegene die 'afgetroefd' wordt. De SP-A verliest trouwens zwaar in beide steden. Maar dat moest de kijkers maar zelf vaststellen. De VRT gaf daar geen aandacht aan in de titels en de samenvattingen.

De VRT besteedde opvallend weinig aandacht aan het grote verlies van de Gentse kartel SP.A-Groen. Dat werd slechts deels goedgemaakt door de winst van de Open Vld. Het wist wel te vertellen dat het Gentse kartel het grootste blijft in de peilingen. Tof voor hen, maar dan gaat dezelfde conclusie toch ook op voor de Antwerpse meerderheid? Waarom wordt dat laatste dan wel verzwegen en het eerste niet?

Nu kan ieder het zijne denken van de feiten. Maar ze zijn wat ze zijn. En de feiten negeren, of een klemtoon leggen in je berichten die niet door de feiten wordt gedekt, dat is niet echt objectief.

In dezelfde week mocht Eric Van Rompuy in Villa Politica stevig inhakken op de N-VA onder de titel 'De N-VA kleurt systematisch buiten de lijnen'. Eric V.R.: "Een slijtageslag (…) Dit leidt tot een gigantisch wantrouwen.". Dat sloeg op de persconferentie van De Wever na de arrestatie van een moslim die onder invloed en aan hoge snelheid door een winkelwandelstraat raasde, wapens bij zich had, en die bekend stond als mogelijk extremist. Heel verenigd links was kwaad. Ze vonden dat De Wever had moeten zwijgen.

Carina Van Cauter (Open Vld) was wat voorzichtiger. Zij vond dat de burgemeester wel degelijk moest mogen communiceren over zo'n incident. Maar ook zij vond dat hij 'voorzichtiger' had moeten zijn. Maar echt duidelijk waarom die dan niet voorzichtig genoeg was, dat was ze niet, noch de journalist.

Van Rompuy en Van Cauter kregen een behulpzame Linda De Win naast zich. Enig kritisch weerwerk zat er niet in. Integendeel, op bijna 11 minuten uitzending kregen ze geen kritische vragen, maar wel talrijke voorzetten voor kritiek op De Wever. Zo gaf ze een suggestieve aanzet tegen Theo Francken aangaande Artsen Zonder Grenzen. Ze miskende daarbij wel de feitelijke gegevens die tégen AZG pleiten.

Het ging verder ook over het socioeconomische beleid. De Win vroeg niets over het verzet van de ACW en de linkse CD&V'ers tegen hervormingen. Noch over de hoge openbare uitgaven, die vooral de CD&V verdedigt. Van Rompuy mocht zelfs nog even vragen dat de belastingbetalers opdraaien voor de verliezen op de Arco-aandelen voor de kleine coöperanten. Zelfs dan geen woord over het illegale karakter van deze vraag.

Van Rompuy mocht het enkele keren herhalen “N-VA kleurt systematisch buiten de lijnen”, maar nergens vroeg ze naar steekhoudende argumenten. Van Rompuy gaf die ook niet. Hij beperkte zich tot herhaalde afkeer van de N-VA, maar daar bleef het bij. De N-VA kreeg ook geen enkel weerwoord.

Kortom, deze week zal VRT niet echt een prijs winnen voor onpartijdigheid in de politieke berichtgeving.

Bij De Standaard tappen ze duidelijk uit hetzelfde 'linkse' vaatje: Stop Europese subsidies voor extreemrechts” schreef Bart Beirlant. Daarop volgde een gejammer over extreemrechtse partijtjes met 'twee man en een paardenkop' die wel enkele 100.000'en subsidie weten te vangen eenmaal ze erkend raken bij het Europees Parlement. Snoodaards die dan nog tegen de EU zouden zijn. Alsof dat een verboden opinie zou zijn. Maar dat extreemlinkse partijtjes met twee man en een paardenkop onder krak dezelfde regels erkend raken en net zo goed subsidies krijgen, daarover geen woord.

Ook op het ontslag de Vlaamse diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva gin de verzamelde pers zwaar uit de bocht. Dat ontslag is ondertussen unaniem door de Vlaamse regering bevestigd. Maar deze week schreef heel de pers dat ze enkel door Homans ontslagen zou zijn en wel omdat Lyubayeva te kritisch zou staan tegenover minister Homans. Het werd unaniem voorgesteld als een vendetta van de N-VA tegen een ambtenaar die enkel haar plicht deed. Zie in De Morgen, het Nieuwsblad, Knack, op de VRT, ...

Newsmonkey schrijft letterlijk “Hoofdreden is dat Lyubayeva zich te kritisch uitlaat in de media over Homans' diversiteitsbeleid”. Maar geen enkele journalist die daar ook maar één bewijs van geeft, zelfs geen ernstige aanwijzing. Lyubayeva mocht in DM en op de VRT (hier en in De Afspraak) zelfs nog scherpe kritiek geven op haar minister, zonder één kritische tegenvraag, noch verificatie. Evenmin vroeg men door op de suggestie van Lyubayeva dat ze in het beleid van Homans een totalitair regime herkent.

Maar aan het einde van de week werd duidelijk dat er wel veel meer redenen waren voor dat ontslag, zoals klachten van directe ondergeschikten, ondermaatse leiding en het niet tijdig opleveren van plannen. Enkel Tijd was voorzichtiger en schreef “Volgens Lyubayeva zelf … ”. Maar de rest van de pers …

Dit zijn natuurlijk maar enkele incidenten. Ze geven geen volledig beeld van de eventuele partijdigheid van de VRT, verre van. Zelfs niet voor deze ene week. Waarbij ik wel moet zeggen dat ik alle VRT-berichten van de voorbije zeven dagen over de N-VA doornam. Ik vond er geen die duidelijk welwillend of ongegrond positief waren over die partij, maar wel een handvol die mooie doelkansen gaven aan politici van de traditionele partijen en Groen.

Sommige journalisten zijn venijnig tegenover zowat elke politicus, ook bij de VRT en DS. Anderen, zoals een Guy Tegenbos, zijn kritisch tegenover het beleid van iedereen, maar ze blijven minzaam en sparen de politici maximaal. Maar er tekent zich wel een rode draad af bij de VRT en DS: de titel en de samenvattingen van de artikels zijn dikwijls pro links en de traditionele partijen – meer dan wat de vermelde feiten eigenlijk verantwoorden. Ze zijn eerder negatief over de N-VA en het VB. Verder worden zware inbreuken op het algemeen belang door traditionele politici (zoals in het Arco-dossier of onze hoge openbare uitgaven vergeleken met andere rijke Europese landen met een vergelijkbare openbare dienstverlening) soms vergoelijkt, dan wel consequent buiten beeld gehouden.

Aansluitend zoeken ze bij elk deze media frenetiek naar panelleden die dat ondersteunen en graag mee politiek-correcte standpunten innemen. Het probleem met de VRT is niet eens dat hij 'rood' is (al is dat voor vele journalisten het geval), maar dat hij zichzelf de rol heeft toegemeten van de pastoor op de preekstoel en aan grootschalige partijdige scheeftrekking van gebrachte feiten en opinies doet.

Voor wie deze stelling wil toetsen aan een concreet dossier, lees wat 'andere' meningen van moslima's over de hoofddoek en islamitische kledij en enkele feiten over de motieven voor die kledij, en vergelijk dat met de selectie qua feiten en de meningen die daarover in onze media aan bod komen. Even leerrijk is de berichtgeving over hoogte van de openbare uitgaven en van de kwaliteit van de openbare dienstverlening hier en in vergelijkbare landen. Dat thema is in onze massamedia, op Tijd en Trends na, al evenzeer taboe.

Andrea Cuypers, ecologiste en humaniste met interesse in sociale thema's

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!