Vluchtelingen: Italië denkt aan ‘nucleaire optie’

Vluchtelingen: Italië denkt aan ‘nucleaire optie’

Italië denkt aan ‘nucleaire optie’: 200.000 tijdelijke EU-visa voor vluchtelingen

Binnen de Italiaanse regering gaan stemmen op om ‘de nucleaire optie’ in gang te zetten en gebruik te maken van een weinig bekende richtlijn in de EU-wetgeving. Dat meldt de Britse krant The Times. Die zou het land de mogelijkheid bieden 200.000 tijdelijke visa uit te reiken aan immigranten die vanuit Noord-Afrika in Italië arriveren.

De Italiaanse premier Paolo Gentiloni heeft al meermaals zijn verontwaardiging laten blijken over het gebrek aan medewerking die andere EU-landen Italië geven in de vluchtelingencrisis.

Maar volgens Mario Giro, the vice-minister van Buitenlandse Zaken, en senator Luigi Manconi, wordt het uitreiken van tijdelijke visa nu wel degelijk besproken binnen de regering.

Volgens Mattia Toaldo, een analist bij de Europese Raad voor Buitenlandse Zaken, zou het uitreiken van zulke visa inderdaad ‘een nucleaire optie’ betekenen, maar begint de Italiaanse regering te begrijpen dat ze niet op hulp van de rest van de EU moet rekenen.

Richtlijn 2001/55

De richtlijn in kwestie is de 2001/55, die werd opgesteld na de Balkanoorlog en laat toe tijdelijke toegang tot de EU te geven aan grote aantallen vluchtelingen.

Niet enkel zou die optie een probleem voor de Schengenzone betekenen, Italië zou vooral in problemen komen met Frankrijk en Oostenrijk, twee landen met dewelke het een grens deelt en waar de voorbij weken de zware middelen zijn ingezet om migranten de toegang tot het land te verhinderen.

Volgens Marconi zou de maatregel een waar probleem vormen voor de EU-buurlanden, maar zou ze Frankrijk verplichten het migrantenprobleem onder ogen te zien.

Hotspot-centra in ruil voor nakomen quota

Italië werd door de EU verplicht zogenaamde ‘hotspot-centra’ om migranten die in het land aankomen op te vangen. In ruil daarvoor zouden de EU-landen opgelegde quota migranten opvangen, maar die verplichting is nooit nagekomen. In die centra zitten vandaag dan ook 200.000 vluchtelingen te wachten. Italië kan volgens beide politici onmogelijk al die mensen blijvend huisvesten. Sinds begin dit jaar zij  ruim 86.000 vluchtelingen in Italië aangekomen.

In een interview met de RAI zei Giro zondag dat wel degelijk over de optie wordt gesproken, maar dat het bericht in de Times ‘speculatie‘ is.

Dit artikel werd al gepubliceerd op Express

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneelfinancieel of organisatorisch!