Vluchtelingen helpen, niet vluchtelingen worden

Vluchtelingen helpen, niet vluchtelingen worden

Wij wensen al onze lezers een humaan 2018 toe, een sprankelende gezondheid, veel geluk en succes, en ....

 

'Vluchtelingen helpen, niet vluchtelingen worden'

Wij wensen, aansluitend, onze samenleving voor 2018 toe dat wij samen een werkbaar evenwicht vinden tussen solidariteit met de sukkelaars overal ter wereld, de mooiste eigenschap van onze culturele traditie, en de wijsheid om ons niet te laten overspoelen door ellende die van elders op ons af komt.

Conform het EHBO-principe dat zegt dat je nooit op zulk een manier hulp mag verlenen dat je je zelf in gevaar brengt. 

Conform ook de houding van de Barmhartige Samaritaan die het slachtoffer wel meenam naar de herberg, en daar voor zijn verblijf betaalde, maar hem niet zelf in huis nam. Want als je mensen importeert die zich niet kunnen aanpassen of invoegen, of die hier met minder mooie motieven toestromen, dan ondergraven we onze eigen 'gezondheid', als maatschappij, en het eigen sociaal draagvlak en worden we op den duur zelf een vluchteling, in eigen land.

Fig.: De Barmhartige Samaritaan, van Van Gogh

Mensen in nood helpen is een belangrijk ideaal, net zoals het verdedigen van onze waarden - waar onder onze democratische samenleving - onze welvaart en het perfect legitieme zorgen voor de onzen. Daarover schreven we ook an een aantal artikels die vind in onze bundel 'Dossier Migranten en Vluchtelingen'. Want duurzame hulp, dat lukt nooit met miljarden aalmoezen, op conto van de latere generaties dan nog, maar het kan wel.
 

De kernredactie van De Bron