Verzet tegen Trump is in hetzelfde bedje ziek

Verzet tegen Trump is in hetzelfde bedje ziek

Trump stond in zijn eerste week permanent bovenaan de hitlijsten. Hij scoorde een tsunami aan snoeiharde kritiek – waar hij als uber-narcist waarschijnlijk stevig op kickt. Zo ook met zijn tijdelijke inreis- en migratiebeperkingen voor inwoners uit 7 islamitische landen. Heel de wereld stikte van verontwaardiging. Maar staat nu echt niemand stil bij de verstikkende hypocrisie van veel van die kritiek?

Want even snel als het verwende, narcistische kind uit de losse pols rond schoot, kwam de reactie op gang. Tientallen Amerikaanse rechters én politici van zijn eigen partij, oorlogsheld John McCain op kop, schoten zijn voorstellen af. Maar bekijken we de feiten nu eens rustig.

Want ondertussen negeerden de media wel enkele cruciale feiten. Je weet wel, in een moderne samenleving wordt iedereen tegen dezelfde criteria beoordeeld, of zo hoort dat tenminste toch. Hier echter niet.

Fig. 1: landen waarvan inwoners tijdelijk niet in de VS toegelaten worden. Bron: CNN

 

Trump is dan zogenaamd een fascist omdat hij gedurende drie maanden geen inwoners vanuit die landen wil toelaten tot de VS, zelfs als ze over een geldige inreisdocument (visum) beschikken. De critici schreeuwen dat dit een religieuze discriminatie zou zijn. Maar het geldt lang niet voor alle moslims. Bijvoorbeeld niet voor de inwoners van Saoedi-Arabië, Turkije, Tunesië, Pakistan en Egypte, landen die veel terroristen leverden of terrorisme steunden. Dat zijn dan wel traditionele en strategische Amerikaanse bondgenoten. Het verbod geldt evenmin voor andere islamitische landen als Indonesië, Bangladesh, Marokko, Algerije en Tunesië. Het geldt daarenboven ook voor de niet-islamitische burgers van die zeven landen.

En verder bleek al gauw - na een tussenkomst van de Britse buitenlandminister Boris Johnson - dat de beperkingen niet gelden voor staatsburgers van die zeven landen die vanuit andere landen naar de VS reizen. Dat staat wel in tegenstelling tot een initiële reactie van de Amerikaanse douane- en immigratiediensten. Die interpreteerden de juridisch niet zo heldere tekst van Trump blijkbaar 'te strikt'. Ook mensen met een dubbele nationaliteit, bijvoorbeeld Brits en Irakees, ontsnappen aan de beperkingen.

Al bij is het klunzige van die maatregel een zware fout. Maar laten we dat correct inschatten: daarvan gaat niemand dood, in tegenstelling tot de terreur van islamisten waarvoor zovelen die landen net willen verlaten.

En waarom zwijgen over al decennia oude inreisverboden vanwege islamitische staten tegenover niet-moslims?  

Denk aan het vier decennia oude Turkse in- en doorreisverbod tegen de Cyprioten. Dat treft dan in praktijk de Grieks-Cyprioten en de  kleinet aantallen andere niet-Turkse Cyprioten. Turkije verbiedt alle vluchten en zeetransport van en naar het internationaal erkende Cyprus (of beter gezegd: het internationaal erkende deel ervan). Het verbiedt ook elke toegang tot Turkije. En nog straffer, het verbiedt ook, voor de Cyprioten die bij de Turkse inval verjaagd werden uit hun huizen, of die zelf op de vlucht sloegen, elke toegang tot hun eigen huis. De 'United Nations Peacekeeping force' in Cyprus (UNFICYP) schat dat 165.000 Grieks-Cyprioten getroffen zijn door dat verbod om naar hun eigen woning terug te keren. De UNHCR spreekt van 200.000 slachtoffers. Vergelijk dat met de enkele honderden slachtoffers van de maatregel van Trump. Deze laatste kunnen overigens allen terug naar hun eigen land en woning.

Fig. 2 : Turks-Armeense grens, volledig gesloten sinds 1993; copyright: Deutsche Welle

 

We kunnen daar nog aan toevoegen dat Turkije ook al sinds 1993 de land- en luchtgrenzen met Armenië volledig gesloten houdt, zonder dat daar enige agressie van Armenië tegenover Turkije tegenover staat. Voor wie de achtergrond van deze Turkse grensafsluiting wil weten: het heeft te maken met het conflict tussen Armenië en Azerbaidzjan. Maar dat is hier bijzaak.

Of waarom zwijgen over het zeven decennia oude verbod van Arabische landen tegenover Israëli's? Of over Obama die in 2011 een vluchtelingenstop uitvaardigde voor Iraakse vluchtelingen, weliswaar minder streng, maar wel voor zes maanden?

    Fig. 3: Landen waar Israëi's geweigerd worden (groen), en waar ook niet-Israëli's met een Israëlische stempel in hun paspoort geweigerd worden (donkergroen). Bron: Wikipedia

 

Feit is dat zestien moslimlanden toegang weigeren voor mensen met een Israëlisch paspoort. Een deel van die landen gaat echter nog een stap verder: dat verbod geldt er ook voor alle niet-Israëli's indien hun paspoort een stempel van een eerder bezoek aan Israël bevat. Ooit gehoord van protest hieromtrent? Neen, u niet en ik niet. Dat verbod bestaat nochtans al 70 jaar.

Nog niet genoeg van de hypocrisie? Eerder kreeg Trump de volle laag omdat hij een muur tussen Mexico en de VS wil laten bouwen. Maar daar staat al jaren een muur. Die zou nu al zo'n 1200 km lang zijn. Dat is al een behoorlijk stevig deel van de grens. Met dank aan de vorige presidenten die die grens geleidelijk versterkten.

Verder negeren diezelfde critici de autonomie van staten. Alle staten hebben het recht om hun burgers en hun territorium te bescherming, en om (vermeende) terroristen, illegalen én grote risico's buiten te houden. Persoonlijk vind ik de maatregelen van Trump nogal dom, zeker gezien de gekende oorsprong van veel terroristen. En moeten wij dan, gezien ons eigen beschimmelde palmares qua bescherming, zo hoog van de toren blazen?

Dezelfde kringen zwijgen ook als vermoord over de massale vervolging van vrouwen die gelijke rechten opeisen in islamitische landen, of die zich verzetten tegen het grote en dikwijls religieus gerechtvaardigde geweld vanwege bepaalde moslims tegen vrouwen. Ni Putes Ni Soumises en zoveel andere moslima's klagen het al jaren aan. Maar de anti-Trump-trompetisten, die zwijgen als vermoord.

Trump kondigde verder aan dat, na die drie maand, de VS maximum 50.000 vluchtelingen per jaar zouden opnemen. Schande! Maar ondertussen raakte bekend dat cijfer iets hoger ligt dan tijdens de twee termijnen van Bush Jr. en iets lager dan het maximum van Obama. Waar is dan dat grote schandaal?

Sommige critici zijn daarbij woest op de voorrang die Trump aan christelijke vluchtelingen wil geven. Maar is ook dat geen hypocrisie? Het is ondertussen duidelijk dat islamisten in veel landen op grote schaal christenen en andere niet-moslims vervolgen. Dat beperkt zich echt niet tot de IS of Al Qaida. Ook in de andere islamitische landen worden zij vervolgd. Is het dan geen evidentie, vanuit de Westerse humanitaire idealen, dat niet-moslims uit die landen, en dus in praktijk dan vooral christenen die in de meeste van die landen de grootste niet-islamitische minderheid vormen, voorrang krijgen?

Eigenlijk moeten we Theo Francken wel gelijk geven, en niet hysterisch doen over die blaaskaak. Trump loopt wel snel in de muur. Maar van die hypocriete tsunami, daar zijn we nog niet vanaf. Mijn sympathie gaat daarom naar mensen die de milde ironie hanteren, zoals Geraard Goossens, op zijn Facebookmuur: “Persoonlijke leefregel: als in de Vlaamse krantencommentaren de verontwaardiging unaniem vantussen de regels druipt, probeer dan iets anders of aan iets anders te denken.”

Als uitsmijter, David Neyskens geeft enkele pertinente argumenten pro Trump's verbod op inreizen door inwoners uit bepaalde landen. 

Andrea Cuypers, ecologiste en humaniste met interesse in sociale thema's

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!