Toen Coene zich boos maakte op de Optima-top ...

Toen Coene zich boos maakte op de Optima-top ...

Toen Coene zich boos maakte op de Optima-top werd eens goed gelachen

‘Bij de Nationale Bank van België werken nog 2.000 mensen en dat zijn er te veel.’ Dat heeft Kanaal Z-journaliste en auteur Véronique Goossens in het tv-programma ‘De Afspraak’ gezegd, naar aanleiding van de publicatie van haar boek ‘De Geldmakers: Achter de schermen van de Nationale Bank van België’.

"Dat is veel, omdat het beslissingsniveau van de bank grotendeels naar de ECB in Frankfurt is verhuisd," denkt Goossens.  

Daarbovenop verdient de gouverneur van de bank 480.000 euro per jaar, plus een auto met chauffeur en onkosten. Dat is bijna 100.000 euro bruto meer dan ECB-voorzitter Mario Draghi. En naast hem staan nog zeven directeurs. Deze verdienen tussen de 330.000 en de 380.000 euro per jaar. Duitsland doet het met zes en Nederland met vier. Zwitserland, een land dat zich in het centrum van de globale financiële wereld bevindt, klaart dezelfde klus zelfs met drie directeurs.

Dehaene and friends

De 7 directeurs zijn een erfenis van de regering Dehaene die eind jaren 90 van vorige eeuw aan de macht was, aldus Goossens.

Op dat ogenblik telde de NBB 4 tot 6 directeurs plus een gouverneur. Maar net toen een groot deel van het werk onder impuls van de introductie van de euro naar de ECB verhuisde werd het aantal directeurs verhoogd van vijf naar zeven. Omdat toenmalig premier Jean-Luc Dehaene een andere kandidaat naar voren schoof voor een vrijgekomen positie dan gouverneur Fons Verplaetse werd uiteindelijk beslist twee bijkomende posten te creëren opdat beide kandidaten een zitje zouden krijgen. Een compromis à la belge, zeg maar.

De onlangs overleden ex-gouverneur Luc Coene pleitte er verschillende malen voor om het aantal directieposten te verminderen, maar vond bij de politiek geen gehoor. "Het is een te mooie post," besluit Goossens.

Belgisch goud: van 1.300 naar 227 ton

Ze zei ook dat de Belgische goudvoorraad, die bij verschillende nationale banken in het buitenland (Bank of England, Bank of Canada, BIS,..), is opgeslagen nog 227 ton bedraagt, zo’n 6 keer minder dan de 1.300 ton die we in de jaren 1980 nog bezaten.

Het gros van de voorraad werd verkocht in de jaren 1990, in de aanloop naar de intreding van België in de eurozone. Onder oud-gouverneur Fons Verplaetse – ook de koning zou zijn tussengekomen – werd toen beslist een groot gedeelte van de goudvoorraad te slijten om de Maastrichtnorm (staatsschuld mag max. 60% van het bbp bedragen; vandaag is dat 108%) te halen. Die verkoop zou onze staatsschuld uiteindelijk met zo’n 3% doen dalen.

Volgens de journaliste beperkt de rol van de NBB zich voornamelijk tot het uitvoeren van de beslissingen van de ECB en het voorkomen van paniek en chaos in crisistijden, zoals in 2008 duidelijk werd, toen een ‘run op de banken’ nipt kon worden vermeden.

Situatie Belgische banken is sinds 2008 amper verbeterd

Goossens bevestigt ook wat econoom Ivan van de Cloot eerder al zei, namelijk dat de situatie van de Belgische banken sinds 2008 weinig is verbeterd. Ze  sprak onlangs nog met een topbankier die haar had toevertrouwd ‘dat de vraag niet is of er een nieuwe financiële crisis komt, maar wanneer die er komt.’

De zaak Optima

Tenslotte werd ingegaan op de zaak Optima: "Het is merkwaardig dat het zo lang heeft geduurd om daar tussen te komen. Er waren keer op keer aanbevelingen, die uiteindelijk nooit werden opgevolgd. De NBB zegt dat ze daartoe niet de middelen heeft: ‘Ze kan niet straffen indien dat niet in de wet staat ingeschreven."

Volgens journalist Lars Bové circuleert ondertussen bij curatoren en het gerecht een filmpje uit 2014 waarin oud-gouverneur en wijlen Luc Coene tegen de Optima-top (inclusief  ex-minister Luc Van den Bossche) uitvliegt en die waarschuwt "dat de speeltijd voorbij is.".

‘Aan de andere kant van de tafel werd er wat gelachen,’ aldus Bové. ‘Dat filmpje zorgt nu voor heel wat verontwaardiging.’

Dit artikel verscheen eerder al op Express.be

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Stuur ons gerust een e-mail met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Kijk dan misschien eens hoe u ons kan steunen, financieelredactioneel of organisatorisch.