Rechter liet weer gevaarlijke illegaal vrij

Rechter liet weer gevaarlijke illegaal vrij

Hoe gaan we ooit onze veiligheid kunnen waarborgen wanneer gevaarlijke illegalen niet uitgewezen raken omwille van een rechter die een cruciale bewering van de advocaat niet verifieert?

Een Luikse rechter meende dringend een extra zwarte bladzijde te moeten toevoegen aan het dossier van de wereldvreemde rechters. Een illegale Algerijn die in de gaten wordt gehouden voor banden met terrorisme, en al twee eerdere veroordelingen opliep, mag niet worden uitgewezen. De rechter stelt dat de man te ziek is, hoewel de bevoegde arts groen licht had gegeven voor de repatriëring. Twee andere rechters zagen daar in eerdere procedures van de man tegen zijn uitwijzing geen probleem in.

Het gaat hier over de 41-jarige Algerijn Mohamed B.. Die verblijft hier al een aantal jaren illegaal . Hij wordt in de gaten gehouden, mede omdat hij religieus maar niet burgerlijk getrouwd is met Rosliana Geerman, een 23-jarige vrouw die al veroordeeld is voor het ronselen van Syriëstrijders. Ze was in 2015 veroordeeld voor het ronselen van 17- en 18-jarige meisjes. Ze kreeg tot 30 maanden opsluiting, waarvan 12 maanden effectief, samen met zes andere ronselaars.

Bij de rechtbank van eerste aanleg in Luik diende Mohamed B. een eenzijdig verzoekschrift in. Dat is een procedure waarbij de tegenpartij niet gehoord wordt. Daarin kon hij een rechter overtuigen dat hij zogenaamd te ziek is om gerepatrieerd te worden. De rechter gaat hiermee dus éénzijdig voorbij aan de eerdere oordelen van bevoegde rechters én artsen, zonder deze te kennen? Onder meer de arts van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had hem 'fit to fly' verklaard.

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) tekende ondertussen al wel derdenverzet aan. Maar zijn diensten moesten Mohamed B. wel vrijlaten, op straf van een dwangsom van 500 euro per dag. Francken noemt dat "Onbegrijpelijk". Het gaat immers over een gevaarlijk persoon.

Mohamed B. was sinds 5 dec. opgesloten in het gesloten centrum van Vottem, in afwachting van zijn effectieve uitwijzing. Dat loopt echter traag omwille van de tegenwerking van de Algerijnse overheid. Die weigert immers nog steeds om een akkoord af te sluiten over zulke repatriëringen. Maar die hindernis was ondertussen voor deze uitwijzing wel opgeruimd.

Begrijpt u het nog waarom gevaarlijke buitenlanders hier zo lang grote risico's voor onze veiligheid kunnen blijven veroorzaken? En een fortuin mogen kosten aan de belastingbetalers?

Wat mij opvalt in deze tragedie is dat zelfs bij meerdere ernstige aanwijzingen van zware risico's rechters zich lenen voor het zo hard ondermijnen van onze veiligheid. Dit geval vertoont immers grote gelijkenissen met de dader van de laatste aanslagen in Berlijn, Amri. Die was ook illegaal, én werd in de gaten gehouden. Dat kost een fortuin, én het bleek niet afdoende.

Verder is er ook sprake van manifeste feitelijke leugens vanwege de pro deo advocaat in dit dossier. Die zou, volgens Theo Francken, tegen de rechter verklaard hebben dat er nog een 9ter procedure voor medische regularisatie loopt bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Die procedure is echter al afgelopen. Het bezwaar tegen de uitwijzing was al afgewezen, ook in beroep. Deze rechter heeft die verklaring echter niet geverifieerd. Is die dan niet grof in de fout gegaan?

Francken protesteerde bij de stafhouder van de Luikse balie en de voorzitter van het bureau voor juridische bijstand tegen de leugens van die advocaat. Maar waarom klaagt hij ook niet die rechter aan wegens zware beroepsfouten en indirecte bedreiging van de openbare orde? Francken kreeg ondertussen in beroep gelijk. Mohammed B. kan nu dus toch uitgewezen worden. maar erst moet hij wel terug opgespoord worden. Laat de belastingbetaler maar betalen voor dat extra werk dat perfecte vermeden had kunnen worden.

Andrea Cuypers

Meer info over onze rechtsstaat

vindt u in ons Dossier 'Wereldvreemde rechters en wereldvreemde wetten' over rechters die onschuldigen straffen, schuldigen op lichtzinnige gronden laten lopen, volstrekt onevenredige kosten veroorzaken voor slachtoffers en voor de belastingbetalers, of die met hun uitspraken het democratische goedgekeurde beleid vakkundig blokkeren, bijvoorbeeld inzake asielbeleid en uitwijzing van illegale immigranten.

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch.