PS bedient De Wever weer op zijn wenken

PS bedient De Wever weer op zijn wenken

De Waalse en de Brusselse deelregeringen verzetten zich tegen CETA, net zoals Ecolo, de PTB en Défi (ex-FDF). Daardoor wordt de federale meerderheid geblokkeerd. Weer een cadeau voor De Wever?

De Waalse minister-president Paul Magnette (PS) lijkt vastbesloten om nog eens een stevig argument pro ontmanteling van België aan te dragen. Binnen twee weken zou België het CETA-vrijhandelsverdrag met Canada willen ondertekenen. Daarna kan de EU dat dan, gezien bijna alle andere EU-landen dat al deden, ook ratificeren. Maar deze week stelde Magnette dat de Waalse regering zich verzet tegen die voorziene Belgische ondertekening. Daarmee lijkt heel dat Europees-Canadese akkoord minstens zware vertraging en averij op te lopen, en mogelijk definitief in duigen te vallen.

Ook de Brusselse gewestregering zou in dezelfde zin weigeren. Op Waals niveau zouden de parlementsleden van zowel de PS-CDH-meerderheid als van de oppositie (Ecolo, Défi en PTB) weigeren om de bevoegdheid tot ondertekening aan de federale regering over te dragen. Ze vrezen dat het verdrag sociale dumping en afbraak van rechtsbescherming zal veroorzaken.

En door onze nodeloos complexe staatshervorming kunnen ze ook alles effectief blokkeren. Dit is daarmee één treffend voorbeeld van grendels allerhande. Hier moeten ook alle deelregeringen zulke internationale verdragen goedkeuren. Elders enkel het federale parlement. Over de imagoschade die dat ons land zal opleveren, zijn velen scherp, zoals de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois.

Institutioneel illustreert deze blokkering de schade én het democratische deficit dat de Belgische grendelwetten veroorzaken. Immers, EU-verdragen kunnen tegengehouden worden door elk van onze deelregeringen – zoals nu de Waalse, of de Brusselse, maar in theorie ook de Duitstalige die minder dan 1% van de bevolking vertegenwoordigt, maar institutioneel wel gelijkwaardig is met de andere deelregeringen – hoewel ze die macht nooit zou durven gebruiken tegen de PS in.

Eén deelregering kan dus de voorkeur van, theoretisch gezien, tot 99% van de Belgen frustreren. Dat is de aartsconservatieve unitaire logica van de grendelwetten.

Sommigen menen nu dat dit argument pleit voor meer Belgische, unitaire bevoegdheden en een afbouw van de bevoegdheden van de deelregeringen. Zo schrijft Bart Sturtewagen in De Standaard dat "om van de PS-blokkering verlost te zijn, moet de N-VA vandaag, alvast op dit punt, pleiten voor meer België.". Maar dat is idioot: de Franstaligen bewezen de voorbije decennia geregeld dat ze ook op federaal niveau zonder enige scrupule dwars durven liggen als hun vermeende of reële belangen zouden geschaad zijn – in casu wanneer Franstalige privileges bedreigd zouden worden. Herinnert u de wapenexport, de tabaksreclame in de Formule 1, de weigering om BHV te splitsen en het verzet tegen de in de wet voorziene controles op correcte openbare dienstverlening in het Nederlands in Brussel.

Bart Martens (Groen) zit op een soortgelijk spoor als Sturtewagen. Hij meent (op zijn Facebookmuur) dat dit net het confederalisme is, “Alle autonomie aan de regio's die enkel nog dingen samen doen als ze het er allemaal over eens zijn.” Hij vergeet er echter bij dat als de gemeenschappen het dan niet eens zijn, dat ze dan wel autonoom zijn om elk hun eigen keuzen te kunnen maken. Als de Franstaligen dan willen dwarsliggen, geen probleem, maar zonder dat ze Vlaanderen blokkeren. Dit is dus helemaal géén confederalisme.

Maar zouden we verbaasd mogen zijn van zo'n pro unitaire redeneerfouten en zo'n misleiding in De Standaard en bij Groen?

Luc Ryckaerts, adviseur in een internationale organisatie en Brusselse Vlaming

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!