Petitie voor opvang vluchtelingen in eigen streek

Petitie voor opvang vluchtelingen in eigen streek

Hoe helpen we vluchtelingen best, zonder immense problemen te veroorzaken? Opvang hier is immers waanzinnig duur en het zorgde al voor reële veiligheidsproblemen. Het creëert ook discriminatie van de eigen bevolking. Mede daarom is opvang in een 'nabije veilige streek' veel beter en (wel) betaalbaar. Dat horen we correct te steunen. Daarom lanceren een aantal leden en sympathisanten van Charta Vlaanderen, de vzw achter De Bron, een 'petitie voor een humaan maar eerlijk beleid voor de vluchtelingen'. 

Deze petitie trekt de aandacht op vragen die in dit debat rond vluchtelingen en migratie tot nog toe genegeerd werden. Zoals, 'hoe ver reikt onze verantwoordelijkheid ten aanzien van politieke en oorlogsvluchtelingen?'. En 'hoe helpen we hen best?'

Het beleid van de laatste jaren hanteerde als dogma dat vluchtelingen best geholpen worden door opvang in onze samenleving, met een snelle toegang tot onze sociale zekerheid. Ondergeschikt veronderstelde het ook dat veel migranten als vluchtelingen erkend moeten worden. Dat is een keuze, in casu een gerechtelijke en beleidskeuze. Recent probeerden centrumrechtse politici dat bij te sturen. De initiatiefnemers menen dat dat nog veel te traag evolueert.

Het 'Dossier migranten en vluchtelingen' op deze site verduidelijkt onder meer welke risico's en kosten het huidige beleid oplevert. Er is immers, nog steeds, een toestroom van extremisten, terroristen en groepen die extremisme genegen zijn. Maar ook de opvang van de talrijke goed bedoelende migranten loopt spaak. Een groot deel heeft niet de competenties en de attitude om hier toekomst uit te bouwen of om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Anderen verzeilden in ordinaire misdaad. Teveel blijven langdurig een last. De kosten daarvan worden in de praktijk, in veel EU-landen, op de volgende generaties afgewenteld. Daardoor worden de budgetten beschikbaar voor hulp aan vluchtelingen verkeerd aangewend.

Deze petitie maakt een keuze. Ze wil dat vluchtelingen ernstig geholpen worden. Er mag daarbij niet gewacht worden op andere landen die wel mee schuld dragen voor de vluchtelingencrisis (zoals de sponsors en beschermheren van terroristen en brutale dictators). De initiatiefnemers vragen dus dat de beschikbare middelen prioritair gaan naar hulp in 'de meest nabije veilige streken', en niet naar de riskante, moeilijkere en peperdure opvang hier.

De initiatiefnemers geven hier meer meer uitleg.

De 'Petitie voor een humaan maar eerlijk vluchtelingenbeleid'  vindt u hier. 

Als u op de hoogte wil gehouden worden, schrijf dan hier in voor de nieuwsbrief van De Bron. Verschijnt ongeveer één maal per week.

Redactie

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een  bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!