Persoonsgerichte reclame op Facebook

Persoonsgerichte reclame op Facebook

Kent u ze ook, internetgebruikers die klagen over teveel reclame op internet? Ik ken er honderden. Maar ook verstandige lui, zoals Bruno Segers, IT-ondernemer en ooit baas van RealDolmen en Microsoft België, klagen daarover. Weten die nu echt niet beter? Zijn ze zo gespeend van elementaire kennis economie? De 'persoonsgerichte' reclame op FB laat overigens toe om de gebruiker minder te hinderen. De reclame die hij te zien krijgt houdt namelijk rekening met zijn voorkeuren - of ze probeert dat tenminste. Zonder dat, zou men meer last hebben van reclame.

Segers beklaagt zich erover in DM dat Facebook alle profielfoto's van alle FB-gebruikers in een databank gaat stoppen. Onaanvaardbaar, dus stopt hij ermee, en sluit hij zijn profiel af. "De Facebooks en de Googles digitaliseren onze hele persoonlijkheid om aan adverteerders door te verkopen." Hij beschuldigt hen zowaar van mensenhandel.

Luc Van Braekel, één van Vlaanderens meer bekende en nuchtere internetters doorprikt die aanklacht. Primo, 'wie vindt dat Facebook en Google een loopje nemen met de privacy, moet er maar geen gebruik meer van maken.' Indeed. Niemand is verplicht er gebruik van te maken. En er bestaan concurrenten genoeg.

Secundo stelt Van Braekel de evidente retorische vraag: 'als Europeanen (of kritikasters van Google en FB, n.v.d.r.) privacy zo belangrijk vinden, waarom bestaat er dan nog geen Europees sociaal netwerk dat respect voor privacy als "unique selling proposition" hanteert?'. Inderdaad, niemand belet eender welke IT-ondernemer om zelf een beter alternatief uit de grond te stampen. Zo'n ervaren topmanager als Bruno Segers kan daar toch niet voor terugschrikken!?

Tertio wijst hij op de evidente, economische logica. Het uitbouwen van internetsystemen als Google en FaceBook vraagt zware investeringen voor de ontwikkeling. Dat vereist ook hoge werkingskosten. Houdt die massa's servers maar eens draaiend. Dat moet dus op één of andere manier betaald worden. Meestal gebeurt dat met advertenties. Die worden dan 'selectiever' en dus ook relatief minder verstorend gemaakt door ze op basis van het surfgedrag te personaliseren. Voor de privacy-puristen gaat zo'personalisering tegen de privacy in. Maar kent er iemand een beter alternatief?

Niemand belet eender wie om een beter alternatief uit de grond te stampen. Dat kan voor een ervaren IT-ondenemers als Bruno Segers toch geen onoverkomelijk probleem zijn.

Maar waarom doet geen van die kritikasters dat ook?

Luc Ryckaerts, junior adviseur in een internationale organisatie en Brusselse Vlaming