Open Brief aan CD&V-‘er Tracy Bibo-Tansia

Open Brief aan CD&V-‘er Tracy Bibo-Tansia

CD&V-Brussel blijft grossieren in medewerkers van allochtone afkomst van wie de bezigheid erin lijkt te bestaan het land af te breken dat hen heeft opgenomen. Van wat achter hen ligt, weten ze niets.

Geachte mevrouw,

Op Knack.be stelt u, met verwijzing naar uw Afrikaanse achtergrond: ”Ik wil een nieuwe versie van zwarte Piet omdat ik als Belg vind dat we de negatieve elementen van het kolonialisme moeten benoemen en kaderen. We moeten eindelijk toegeven dat wij Belgen fout waren toen we onze rol opnamen in de kolonisatie van Afrika. We moeten toegeven dat sommige van onze tradities uit die periode voortvloeien. Hoe pijnlijk dat ook is.”

Ik kan u daarin volgen. De figuur van Zwarte Piet is inderdaad gegroeid uit de beeldvorming in de zestiende eeuw toen Portugese kooplieden Antwerpen aandeden met in hun gevolg negerslaven, we hoeven dat niet te ontkennen. Maar meer nog uit prikkelende prenten uit de zeventiende eeuw van Moorse eunuchen in mohammedaanse harems. Het gedrag van een beperkt aantal avonturiers in dienst van Leopold II ten tijde van Kongo Vrijstaat (1885-1908) was bovendien mensonterend. Dit werd toen al aangeklaagd door filantropen als Edmond Dene Morel, Roger Casement, Joseph Conrad, Arthur Conan Doyle en Mark Twain. En in eigen land in parlementaire debatten waarin onder andere de socialistische voorman Emile Vandervelde scherp van leer trok. Een officiële commissie (Edmond Janssen) bevestigde in 1905 een deel van de aanklachten.

Nigeria en Zimbabwe, kerstenkinderen

Dat leidde ertoe dat België in 1908 het beheer over de kolonie overnam en een humane aanpak probeerde in te stellen. Ook die koloniale overheid heeft daarna ongetwijfeld ernstige vergissingen begaan, soms met de beste bedoelingen. Dit werd ruim gedocumenteerd, met prominent het werk van de Gentse hoogleraar Daniel Vangroenweghe, Rood Rubber. Met zijn deelname organiseerde het Afrikamuseum van Tervuren nog in mei 2005 een internationaal colloquium gewijd aan de kwestie. Eigenlijk besteedde de pers daaraan te weinig aandacht. Ons moreel hoogstaande journalistengilde houdt misschien niet van een genuanceerde benadering? Toch blijft het vreemd dat ook u dit blijkbaar is ontgaan.

Dit is niet alles. In september 2001 vond in Durban Zuid-Afrika de derde internationale VN-conferentie over racisme plaats. De slotverklaring stelde: “Wij erkennen dat slavernij en de slavenhandel, inbegrepen de Trans-Atlantische slavenhandel, afstotelijke tragedies waren in de geschiedenis van de mensheid, niet slechts wegens de afschuwelijke barbarij maar ook in termen van hun omvang, hun georganiseerd karakter en hun ontkenning van de menselijkheid van de slachtoffers” (The Guardian). België liep voorop in een groep van elf Europese landen die een tekst voorstelden met nog duidelijker excuses, maar die kwam er niet door omdat vooral Nigeria en Zimbabwe daar gebruik van wilden maken om zware schadevergoedingen te eisen.

Drie elementen kwam op die conferentie evenwel niet ter sprake. Primo: dat de traditie van slaventransporten vanuit Afrika niet werd ingezet door Europeanen, maar door Arabieren die naar schatting dubbel zoveel zwarten hebben weggesleurd maar geen moment overwogen enige spijt te betuigen. Secundo: dat de slavenjachten in het binnenland niet georganiseerd werden door Portugezen, Hollanders of Britten, maar door negerkoningen die jacht maakten op elkaars onderdanen en deze aan de kusten uitleverden aan de trafikanten. Tertio: dat Afrika sinds de dekolonisatie een triest aantal genocides heeft te zien gegeven waar de blanke man meestal niets mee te maken had. We hoeven slechts te herinneren aan Biafra (in Nigeria) en Rwanda. Of sinistere figuren te vermelden als Bokassa, Mobutu, Idi Amin Dada en momenteel Robert Mugabe (in Zimbabwe). Toch valt het op dat steeds weer uitsluitend Europa, ironisch genoeg, de zwarte piet krijgt toegespeeld.

En wat met de andere boosdoeners?

Mijn vraag aan u, mevrouw Biko-Tansia, is dan ook drievoudig: wat bent u van plan te ondernemen om ook de historische verantwoordelijkheid van Arabische naties, zwarte stamhoofden en Afrikaanse demagogen bespreekbaar te maken? Ten tweede: hoe vaak moet volgens u Europa in het algemeen en België in het bijzonder zich nog eenzijdig in het stof wentelen, vooraleer u tevreden zult zijn? Ten derde: kent u één plek ter wereld waar gekleurde mensen meer kansen krijgen dan in de Europese Unie in het algemeen en België in het bijzonder?

Eddy Daniels

Over hetzelfde thema, recent op de-bron.org

Het Pietenpact schoot met nat kruit

Waarom het pietenpact zovele mensen treft

Toch nog eens de zielenpoot Youssef Kobo

De propagandaoorlog wordt geraffineerd

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze, of stuur ons een  bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!