Ook een CD&V'er rijdt voor Erdogan

Ook een CD&V'er rijdt voor Erdogan

Met Veli Yuksel zit nu ook de CD&V met een 'Ahmed Koç'-probleem. Yuksel, volksvertegenwoordiger noemt een vreedzame journalist, Mete Ozturk, openlijk een terrorist. Daarmee verdedigt hij het geweld en de propaganda van de AKP. De democratische spelregels mogen voor hem dus gerust geschonden worden. Is dit een voorspelbaar gevolg van de verdoken weigering van de CD&V om onze democratie te verdedigen tegen islamisme en autoritaire ontsporingen?

Veli Yuksel, nota bene zelf een oud-journalist, zat in Terzake van 20 juli 2016 tegenover Mete Ozturk. Deze is journalist en oud-hoofdredacteur van Zaman Vandaag België, een mediagroep die moest sluiten na de mislukte coup in Turkije en de gelukte AKP-coup. Het verbale en fysieke geweld van de Vlaamse AKP-aanhangers tegen sympathisanten van Gülen was daar de hoofdoorzaak van.

Maar kort daarna omschreef Yuksel deze Ozturk als een terrorist op de Turks-Belgische website belturkhaber.be (waar de betwiste woorden ondertussen verwijderd zijn). Daarbij gaf hij commentaar bij hun deelname aan het programma Terzake na de eerste, mislukte staatsgreep in Turkije van enkele dagen daarvoor. Yuksel: "Na de couppoging was er geen antithese in de Belgische publieke opinie over hetgeen Turkije en het Turkse volk de nacht van 15 juli meemaakte. Toen ik de uitnodiging kreeg van Terzake zag ik dit als een kans om de gevoeligheden onder de Turkse gemeenschap te verwoorden. Ik ging in op de uitnodiging en zat tegenover een FETÖist.".

'FETÖ' is de afkorting voor "Fethullah-terreurorganisatie". Dat is de naam die de AKP en de door deze partij gecontroleerde media gebruiken om Hizmet, de beweging rond Fethullah Gülen als een terreurgroep te bestempelen. Maar hoewel de Turkse regering al onmiddellijk na die mislukte staatsgreep aankondigde te kunnen bewijzen dat Hizmet de organisator van die coup was, is er daar tot nog toe nog géén enkel bewijs van geleverd. Iemand openlijk beschuldigen een FETOist te zijn, is hetzelfde als zeggen dat het terrorist is. Dat is, in het huidige klimaat onder de Turken, een ernstige bedreiging van iemands leven.

Johan Leman was duidelijk op zijn Facebookmuur: “Ik lees zo net dat meneer Veli Yüksel, Belgisch parlementair van een partij die zich christen geïnspireerd, Vlaams en democratisch noemt, een jonge man als Mete Öztürk een fetoïst genoemd heeft in een Turks medium. Dit schokt me werkelijk zéér erg. Je moet namelijk weten dat je door zoiets te doen iemand als het ware vogelvrij verklaart voor de eerste de beste gek die denkt dat hij het Turkse vaderland moet dienen. Meneer Yüksel, shame on you!”

Yuksel outte zich dus als een AKP-aanhanger én als iemand die geen lor geeft om de journalistieke deontologie (geen loze beschuldigingen uiten, ...), noch om de grondbeginselen van de CD&V.

Het geweld tegen aanhangers van Gülen is goed gekend: zelfs hier plegen de AKP-militanten brandstichtingen, boycots, vandalisme, … Maar voor de CD&V-top is het blijkbaar geen probleem dat één van haar volksvertegenwoordigers zich met zo'n opruiende praat bezig houdt. Of reageert die partij gewoon extreem traag?

En alsof die ongegronde beschuldiging nog niet genoeg was, herhaalde Yuksel dan zijn stelling nog eens: “Ik viseer niemand, ik beschrijf gewoon zijn daden” (in Knack 25/1/2017). Let op dat woordje 'daden'. Daarna bagatelliseerde hij het incident daarna nog door het als "een semantische discussie" af te doen. Er is echter geen enkele daad van Ozturk gekend die als geweld omschreven kan worden, laat staan als terrorisme. Hetzelfde geldt voor zijn woorden. Als voorbeeld van hypocrisie kan zo'n expliciete uitspraak tellen.

Of was dat voorspelbaar voor een mandataris van die partij? Het is in elk geval klaar dat Yuksel niet beseft hoezeer hij met die herhaalde verbale agressie in de fout ging. Alsof Turk-zijn op intellectueel vlak neerkomt op leven op een andere planeet.

Had de CD&V-top dat incident dan echt niet besproken en de puntjes op de 'i' gezet? Had Yuksel Lemans latere suggestie niet begrepen: “En als u inderdaad voor een partij opkomt die zich christen geïnspireerd, Vlaams en democratisch noemt, heb dan de moed en het inzicht om u publiek hiervoor te verontschuldigen. Of iets wat politici beter kennen als taalgebruik: zeg dat je misbegrepen werd.”.

Hoe het nu verder moet is duidelijk. De CD&V staat hier voor een kristalheldere keuze: of ze zet Yuksel per direct uit de partij, of ze doet dat niet. Maar dan maakt ze haar kiezers duidelijk dat ze de deur openlaat voor het ultra-nationalistische en deels religieus gemotiveerde geweld van de AKP. Dat past, in een cynische lezing, wel bij de terughoudendheid van die partij om op te treden tegen personen die duidelijk niets gelegen is aan mensenrechten, noch aan andere fundamentele principes van de democratie, vreemdelingen dus.

Veli Yuksel mag dan wel Belg zijn van nationaliteit, hij gedraagt zich hier verraderlijk, en als vreemdeling. Zijn Turkse nationaliteit geeft hij voorrang op zijn Belgische. Als dat laatste voor hem dan toch een vodje is, gezien zwaar politiek geweld tegen andersdenkenden voor hem best kan, en gezien hij staatsgevaarlijke manipulaties steunt, waarom wordt zijn Belgische nationaliteit dan niet afgenomen?

Martha Huybrechts, leraar wetenschappen

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!