Negatieve rente kan economie bedreigen (1)

Negatieve rente kan economie bedreigen (1)

De centrale banken hebben een doorslaggevende rol gespeeld in het stabiliseren van de financiële crisis in 2008. Daarbij namen ze hoe toevlucht tot onconventionele maatregelen. Een daarvan is de zogenaamde nulrentepolitiek, die geëvolueerd is naar een beleid van negatieve rente. Die strategie heeft echter bijzonder nefaste gevolgen voor het functioneren van het financieel-economisch systeem.

 

Fig. 1 : Lange termijn rente op overheidsobligaties

Wat is negatieve rente ? De kredietcrisis zette centrale banken ertoe aan om de officiële rentevoeten agressief te verlagen. Hierdoor werd het aantrekkelijker om geld te lenen voor investeringen of consumptie. De Zweedse nationale bank was in 2009 de eerste om negatieve rente te introduceren. Maar ook Zwitserland, Japan en de Europese Centrale bank (ECB) hanteren momenteel deze aanpak.

Waarom drukken de centrale bankiers de rentestanden naar beneden ? Lage renteniveaus laten bedrijven en gezinnen toe om goedkoop te lenen. Daardoor wordt zowel de productie als de consumptie ondersteund en dus ook de economische groei. De monetaire beleidsmakers hopen tevens dat hun rentepolitiek de inflatie aanwakkert om de globale schuldenberg te doen inkrimpen of minstens beheersbaar te houden.

In tegenstelling tot hetgeen velen denken, is het centrale-bankenbeleid van dalende intrest overigens veel eerder van start gegaan dan in 2008, het jaar van de wereldwijde financiële crisis. Onderstaande grafiek, die de lange-termijnrendementen van overheidsobligaties sinds 1980 weergeeft, is daarvan een sprekend bewijs. De wereldeconomie komt daardoor vast te zitten in een zogenaamde liquiditeitsval. Over dat fenomeen en de risico’s die daaraan verbonden zijn, een korte serie.

Dirk Bauwens

Lees straks verder: De verleiding van het goedkope geld (2)

Dirk Bauwens is crisistrendwatcher met focus op geld en economie. Opleiding en carrière als marketeer. Informatie-en researchspecialist. Hij is ervan overtuigd dat de westerse beschaving in een existentiële crisis verkeert en dat er grote veranderingen op til zijn. Blog: systeemcrisis.blogspot.be

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een  bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!