Nederland int 95% van de boetes, België 50% ...

Nederland int 95% van de boetes, België 50% ...

Bij de inning van achterstallige boetes voor verkeersovertredingen of andere inbreuken tegen de wet wordt in Nederland veel efficiënter gewerkt dan in België.

Dat heeft de krant Het Laatste Nieuws gemeld naar aanleiding van berichten dat in België voortaan ook op nummerplaatherkenning beroep wordt gedaan om verkeersboetes en correctionele geldstraffen van wanbetalers te innen.

In de krant wordt erop gewezen dat in België ongeveer de helft van de boetes kan worden geïnd, maar in Nederland zou het nagenoeg onmogelijk zijn om aan een betaling te blijven ontsnappen. In België is er op dit ogenblik nog een achterstal van 722 miljoen euro openstaande boetes. In Nederland zou 95 procent van de verkeersboetes van de voorbije vijf jaar inmiddels zijn betaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau van de Nederlandse overheid.

Over strafrechtelijke geldboetes konden geen nauwkeurige cijfers worden gegeven, maar ook daar zou de grens van 80 procent worden overschreden.

Gevangenis

Het Nederlandse succes zou te danken zijn aan een bijzonder strenge aanpak, waarbij de boetes snel en drastisch orden verhoogd. In eerste instantie moet een toeslag van 50 procent worden betaald. Bij een volgende vervaldatum wordt de boete verdubbeld, waarna eventueel een beslag volgt op bankrekening, de auto of de inboedel of het rijbewijs wordt ingetrokken. Indien deze maatregelen geen resultaten opleveren, kunnen wanbetalers uiteindelijk worden aangehouden en in de gevangenis worden opgesloten.

Er wordt wel opgemerkt dat die maatregel na enkele schrijnende gevallen weliswaar voorlopig is opgeschort, maar er wordt aan toegevoegd dat de beelden van de opgesloten wanbetalers er nog steeds voor zorgen dat de burgers in Nederland niet snel geneigd zijn een boete weg te gooien.

Tom Vander Beken, professor strafrecht aan de Universiteit Gent, merkt op dat de Belgische autoriteiten eveneens mogelijkheden hebben om wanbetalers aan te pakken, maar worden die niet altijd optimaal aangewend.

Dit artikel verscheen eerder al op Express.be

Express.be

Naschrift De Bron (RD):

Deze cijfers zijn wel heet ontluisterend: België laat tien keer meer na om boetes te innen dan Nederland (50% resp. 5%). De mate waarin de wet toegepast wordt in Nederland en België loopt dus hemelsbreed uiteen. De oorzaken van dat enorme verschil komt hier maar beperkt aan bod. We beperken ons er toe te vermelden dat daarbij zowel tekorten in de werking van politie en gerecht een rol spelen, als tekorten in de wetgeving. 

En voor wie denkt 'leuk', vergeet dan even niet dat de verkeersslachtoffers en de zwakke weggebruikers hier een zwaardere rekening moeten betalen dan in Nederland.

Meer info over onze rechtsstaat

vindt u in ons Dossier 'Wereldvreemde rechters en wereldvreemde wetten' over rechters die onschuldigen straffen, schuldigen op lichtzinnige gronden laten lopen, volstrekt onevenredige kosten veroorzaken voor slachtoffers en voor de belastingbetalers, of die met hun uitspraken het democratische goedgekeurde beleid vakkundig blokkeren, bijvoorbeeld inzake asielbeleid en uitwijzing van illegale immigranten.

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Stuur ons gerust een e-mail met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Kijk dan misschien eens hoe u ons kan steunen, financieelredactioneel of organisatorisch.