Naar correcte belastingen voor de deeleconomie

Naar correcte belastingen voor de deeleconomie

Met de laatste maatregel van Alexander De Croo stelt zich de vraag naar een correcte behandeling van de deeleconomie. Waarom niet eenvoudigweg de regel toepassen van ‘gelijke belasting voor een gelijk inkomen’? Of wil men innovatie gewoon beletten?

Het debat tussen de aanbieders van ‘nieuwe economische diensten’, zoals Uber, AirBnb en al hun partners, en de klassieke bedrijven in de bedoelde sectoren – particulier personenvervoer en horeca – raakte de laatste maanden behoorlijk verhit. Taxichauffeurs pleegden hier en daar zelfs fysiek geweld op Uber-chauffeurs.

De Croo wil nu dat de particuliere aanbieders van activiteiten in de deeleconomie een fiscale heffing van 10 procent betalen op hun inkomsten zodra ze daarmee meer dan 5.000 euro per jaar verdienen. Daarbij geldt een progressief tarief. De heffing kan daardoor tot 50 procent oplopen. Die maatregel moet de oneerlijke concurrentie tegenover de klassieke sectoren verminderen. Nogal wat van de online platformen waarop die diensten aangeboden worden, bieden nu een handig kanaal voor zuiver zwartwerk. Deze nieuwe regels moeten nog door het parlement besproken worden. Ze zouden in juli van kracht kunnen worden.

Het is echter logisch dat er géén oneerlijke concurrentie mag ontstaan. Onze rechtsstaat, én onze sociale zekerheid, steunen op eenvoudige principes zoals ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Maar dus ook ‘gelijke belastingen voor een gelijk inkomen’. Dat zit er ook aan te komen: met Uber lopen de besprekingen om de inkomens van de partners daarvan automatisch door te geven aan de fiscale overheden. Die kan hen dan perfect correct belasten, aan dezelfde tarieven als de gewone taxibedrijven en –chauffeurs. Die partners, dat zijn de aanbieders van de feitelijke diensten; Uber is in se slechts een bemiddelaar.

Maar de klassieke horeca- en taxibedrijven blijven zich verzetten. Zij willen verder gaan en ze eisen eigenlijk dat dermate veel reglementaire diarree uitgestort wordt over die nieuwe sectoren dat die ‘zeker geen gevaarlijke concurrenten’ zouden kunnen worden.

Bedrijven zoals Airbnb en Uber, enkele van de meest bekende spelers in de nieuwe ‘deeleconomie’, zijn bijzonder populair. Ze worden ondertussen gevolgd door een hele stoet kleine, meer gespecialiseerde collega’s en concurrenten. De klassieke, traditionele aanbieders van vergelijkbare diensten zien mede daardoor hun omzetten wegsmelten. Ze eisen een verbod of belangrijke fiscale sancties.

De overheden moeten dus een compromis vinden om nieuwe economische organisatiewijzen – waaronder ook al wie een digitaal platform gebruikt om zijn diensten aan te bieden – een faire kans te bieden en ‘elke oneerlijke concurrentie’ tegen tegelijkertijd gevestigde activiteiten te beletten. Hierbij zullen deze laatste wel een zeker concurrentieel nadeel blijven kennen in de mate waarin hun arbeids- en bedrijfsorganisatie minder efficiënt is dan die van de nieuwe deeleconomie.

We moeten daarom kritisch staan tegenover zowel de pogingen van nieuwe initiatieven die aan faire belastingen willen ontsnappen, én tegenover klassieke sectoren die de nieuwe concurrenten met verboden of met een excessieve reglementering de nek willen omdraaien. Niet verwonderlijk overigens dat de klassieke sectoren nog verre van tevreden met De Croo’s initiatief. “Met dergelijke maatregelen organiseert de regering zelf een deloyale concurrentie,” zo schrijft Express.be (hier). En verder: “Dit is geen cadeau voor mensen die occasioneel bijklussen of deelnemen aan de werkelijke deeleconomie, maar wel een vrijgeleide voor multinationals zoals Uber, die er een sport van maken om elke wettelijke, fiscale en werkgeversverplichting te omzeilen.”.

Maar zijn dat geen oppervlakkige, en zelfs gratuite beschuldigingen die de werkelijke inzet – drastische innovatie en een betere dienstverlening - vakkundig verbergen én belemmeren?XXX Waarom niet eenvoudigweg de regel toepassen van ‘gelijke belasting voor een gelijk inkomen’? Of wil men innovatie gewoon beletten?

Als ik één suggestie mag doen aan de minister: laat alle nieuwe initiatieven toe; vermijd elke vorm van strengere beperkingen dan in de meest innovatieve Europese landen én verplicht alle digitale platformen waarop nieuwe diensten aangeboden kunnen worden om alle inkomsten van Belgische aanbieders automatisch door te geven aan de fiscus. Laat daartoe een open source software ontwikkelen die dat gemakkelijk ondersteunt en stel dat gratis ter beschikking van alle nieuwe initiatieven. Dezelfde software wordt dan uiteraard ook aan alle bestaande, klassieke bedrijven aangeboden.

Iedereen gelijk voor de wet én voor het strenge, maar billijke oog van de wet!

Luc Ryckaerts, junior adviseur in een internationale organisatie, Brusselse Vlaming

De opinie uitgedrukt in dit artikel is enkel deze van de auteur. We waarderen alle opbouwende kritiek en suggesties. Reageer, op onze Facebook-pagina, of stuur ons een bericht met uw bemerkingen, extra feiten en uw voorstellen.

Vond u dit een goed artikel? Misschien wilt u ons dan ook steunen? Dat kan redactioneel, financieel of organisatorisch!